Author: Trasing Media

https://youtu.be/1xRmJRwuAK0 Serija S3000/Transporteri sa Rolnom/Rolgang – predstavlja jednu od 5 osnovnih serija transportera iz Trasing Conveyors (Trasing doo) proizvodnog programa transportnih sistema. Serija obuhvata više tipova transportera sa rolnama, u zavisnosti od zahteva same aplikacije. O detaljima i varijacijama, molimo posetite www.transportnisistemi.rs

Read More