U višekratnoj saradnji sa Mioni-jem imamo samo lepa iskustva

Jedan od projekata je bio i Transportni Sistem za PET bocu, pojedinačno i zbirno, u izvođenju sa S.4000 Lamelastim Konvejerima sa Dry Running PFX MOVEX trakom bez podmazivanja*. U ovom članku donosimo izbor fotografija iz tog projekta.

*Bez podmazivanja – PFX traka italijanskog proizvođača Movex SpA je napravljena od specijalne mešavine materijala koji ne zahteva podmazivanje odnosno tradicionalni način podmazivanja. Preciznije rečeno, ovaj sistem ima svoje sopstveno, integrisano suvo podmazivanje koje bi se u svetu ulja nazvalo – long life odnosno – ne menja se. Kroz vreme ova supstancija se haba odnosno smanjuje se njena koncentracija. U uporednom proračunu ipak, Dry Running tehnologija je mnogo jeftinija. Pored toga i higijenski na višem nivou i bezbednija za okruženje.

Comments are closed.