PLAN ZA EKSPANZIJU

DHL PODIŽE NAJVEĆI CENTAR ZA SORTIRANJE POŠILJKI U NEMAČKOJ

Animacija Centra za posiljke u Bohumu;

DHL je odabrao zemljište za novi centar za pošiljke (parcel centar) u Nemačkoj, odmah pored svog postojećeg centra u Ašhajmu. Kompanija kaže da će to biti najveći centar za pošiljke u Nemačkoj, jednom kada bude u radu a to se očekuje u 2022oj godini.

Zgrada površine 67.000kvm biće povezana sa sadašnjim centrom preko tunela za kamione (truck tunnel – više se misli na logistički prilaz/pristup). Imaće kapacitet sortiranja od 40.000 jedinica na čas, penjući ukupan kapacitet kompanije na 72.000 pošiljki na čas u ove dve zgrade. Ideja kombinovanja dva centra za sortiranje je nova u Nemačkoj, prema DHLu.

Jedna velika prednost u ovakvom spajanju dva velika centra je u tome da možete da napravite značajno proširenje sa značajno manjim zahtevima za površinom zemljišta potrebnog za izgradnju novog mega centra, kao što se vidi na primerima u Bohumu i Oberchausenu (dva velika centra izgrađena u poslednjih 6 godina) – kometariše Sara Preus (Sarah Preuss), osoba za odnose sa medijima u Dojče Post DHL Grupi. Tunel koji spaja dva centra dozvoljava nam zajedničku upotrebu ulaza, parking prostora za “swap bodies” – (promenjiva/izmenjiva “tela”, misli se na kontejnere u kojima se prevoze pošiljke i koji su odvojivi od vozila koje ih nosi, prim prev.)

Mi investiramo “nisku trocifrenu milionsku” brojku u novi centar – S.Preuss

(najmanji broj koji dolazi u obzir kroz ovakav opis je 100,miliona eura a slobodna ocena priređivača je da investicija zaista nije puno iznad 100,miliona eura).

Prema Tobijasu Majeru (Thobias Meyer) CEO u Post&Parcel Germany DHL Grup, novi centar je neophodan kako bi se izašlo u susret povećanoj tražnji u oblasti Minhena i velikim delovima Gornje Bavarije. Mi povećavamo kapacitet sortiranja kroz najmodernije tehnologije za sortiranje u najmodernijim objektima, kaže on. Kompanija će takođe otvoriti i oko 500 novih radnih mesta u regionu, koja će biti vezana kolektivnim ugovorom o platama i obaveznim davanjima za socijalnu zaštitu.

POVEĆAVAMO KAPACITETE SORTIRANJA  KROZ NAJMODERNIJE TEHNOLOGIJE ZA SORTIRANJE I NAJMODERNIJE TEHNOLOGIJE ZA IZGRADNJU (SAMO)ODRŽIVIH ZGRADA

“Zeleni” dizajn zgrade je u saglasnosti sa DHL-ovom “putanjom kroz održivost” – dokument koji kroji politiku kompanije sproću održivosti – zgrada je građena prema najmodernijim dostignućima, imajući na umu održivost kao fundament postojanja.

“Fotovoltaik” sistem na krovu zgrade će prikupljati i obezbediti energiju za osvetljenje u zgradi, čineći je delimično samoodrživom. Grejanje će se obezbediti preko regionalnog provajdera koji u stvaranju električne energije koristi geotermalnu energiju. Održivost je značila i delimično ozelenjivanje krova zgrade – vegetacioni slojevi imaju termičku funkciju – dobro održavaju temperaturu, a nije zanemariv ni efekat umanjenja buke (upijanje buke).

DHL Centar za Sortiranje Pošiljki u Bohumu, ukupnog kapaciteta 50.000pošiljki na sat;

Trenutno, najveći centri kompanije za sortiranje su u okolini Frankfurta (Oberchauzen) i u Bohumu. Svaki od ovih centara ima kapacitet sortiranja po 50.000 pošiljki na čas. U blizini Berlina, u Ludvigsfeldu u toku je izgradnja još jednog centra ove veličine.

TRASING EDITORIAL TEAM / AUGUST 2021

Comments are closed.