U proseku, pošte širom sveta obrađuju 425,3 miliona poštanskih pošiljaka svakog dana, 17,7 miliona svakog sata, 295.000 svakog minuta i 5.000 svake sekunde*

Do pre 10-15, godina budućnost pošte i poštanskih usluga nije izgledala sjajno, barem iz ugla običnog posmatrača koji je mogao primetiti da se poštanske usluge koriste sve manje, pisma se sve ređe šalju i primaju jer u velikoj meri menja ih elektronska pošta. Institucije takođe koriste benefite novih tehnologija sa ciljem smanjenja “hard copy” odnosno štampanih dokumenata, i u saradnji sa pravnim licima a sve češće i sa građanstvom.

Međutim, pažljivi posmatrači i profesionalci iz ove oblasti videli su tačnije celu sliku: došlo je do promene trendova u mnogim oblastima, najpre zahvaljujući internet tehnologijama koje menjaju životne navike a ništa manje i poslovne navike.

Poštanske usluge doživljavaju novu mladost, sa klasterima novih proizvoda i usluga, podređenih novim načinima kupovine i komunikacije.

zanimljiva poštanska statistika

Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing doo, Mart 2023.
Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing doo, Mart 2023.
Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing doo, Mart 2023.
Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing doo, Mart 2023.
Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. izrada: Trasing doo, Mart 2023.

INTRALOGISTIKA U POŠTAMA
(brzim i regularnim)

Intralogistika je suštinska komponenta poštanske industrije (CEP), koja je odgovorna za isporuku paketa i pisama klijentima širom sveta. Efikasno upravljanje intralogističkim procesima u CEP industriji je od ključne važnosti da bi se osiguralo da se paketi isporučuju na vreme, da se troškovi minimiziraju i da se maksimalno poveća zadovoljstvo kupaca. U ovom članku ćemo razgovarati o važnosti intralogistike u CEP industriji i nekim od ključnih elemenata uključenih u njeno upravljanje.

Značaj intralogistike u CEP / Poštanskoj industriji

U CEP industriji, intralogistika je ključna za obezbeđivanje da se paketi efikasno obrađuju i isporučuju na odredišta. Ovo uključuje niz procesa, uključujući obradu porudžbina, sortiranje, obeležavanje, pakovanje i transport. Efikasna intralogistika može pomoći u smanjenju troškova, povećanju produktivnosti i poboljšanju zadovoljstva u iskustvu kupaca.

Jedna od ključnih prednosti efikasne intralogistike u poštanskoj industriji je mogućnost poboljšanja vremena isporuke. Optimizacijom procesa kao što su sortiranje i transport, CEP kompanije mogu smanjiti vreme isporuke i povećati broj paketa koji se mogu isporučiti u datom vremenskom periodu. Ovo može pomoći da se poboljša zadovoljstvo kupaca tako što će obezbediti da se paketi isporuče na vreme.

Efikasna intralogistika takođe može pomoći u smanjenju troškova u poštanskim operacijama. Optimizacijom procesa kao što su sortiranje i pakovanje, ove kompanije mogu da smanje vreme i rad potreban za obradu paketa. Ovo vodi smanjenju ukupnih troškova i povećanju profitabilnosti.

zanimljiva poštanska statistika

Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing doo, Mart 2023.

Ključni elementi intralogistike u CEP industriji

Postoji nekoliko ključnih elemenata uključenih u intralogistiku u CEP industriji. Oni uključuju:

  1. Obrada narudžbi: Obrada porudžbina je kritični element intralogistike u CEP industriji. Ovo uključuje prijem porudžbina od kupaca, proveru detalja porudžbine i obradu porudžbine za isporuku.
  2. Sortiranje: Sortiranje uključuje odvajanje paketa na osnovu njihovog odredišta i načina isporuke. Efikasno sortiranje može pomoći u smanjenju vremena isporuke i smanjenju troškova transporta.
  3. Označavanje: Označavanje uključuje primenu ispravnih adresnih etiketa i brojeva za praćenje na pakete. Precizno obeležavanje je od suštinskog značaja kako bi se osiguralo da se paketi isporuče na tačno odredište.
  4. Pakovanje: Pakovanje je ključno da bi se osiguralo da su paketi zaštićeni tokom transporta. Efikasni procesi pakovanja mogu pomoći da se smanji šteta na ambalaži i minimizira otpad od ambalaže.
  5. Transport: Transport je kritični element intralogistike u CEP industriji. Ovo uključuje odabir najprikladnijeg načina transporta i optimizaciju ruta isporuke kako bi se smanjili rokovi i troškovi isporuke.
  6. Praćenje i sledljivost: Praćenje i sledljivost su kritični elementi intralogistike u CEP industriji. Ovo uključuje korišćenje tehnologije za praćenje paketa tokom procesa isporuke i pružanje kupcima ažuriranja u realnom vremenu o statusu njihovog paketa.

zanimljiva poštanska statistika

Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing doo, Mart 2023.

Zaključak

Intralogistika igra ključnu ulogu u uspehu CEP industrije. Optimizacijom procesa kao što su sortiranje, etiketiranje i pakovanje, poštanske kompanije mogu smanjiti troškove, povećati produktivnost i poboljšati zadovoljstvo kupaca. Ključ uspeha je jasno razumevanje jedinstvenih zahteva ove industrije i dizajniranje i implementacija intralogističkih procesa koji su prilagođeni tim zahtevima. Uz pravi pristup, intralogistika može pomoći u pokretanju rasta i uspeha u CEP industriji, čineći je suštinskom komponentom logističke industrije.

zanimljiva poštanska statistika

Izvor: UPU - UNION POSTALE UNIVERSELLE. Izrada: Trasing Media, Mart 2023.

TRASING spada u glavne isporučioce intralogističke opreme brzim, kao i regularnim poštama u Srbiji i Regionu.

Naš sistem za transport i sortiranje pošiljki u centralnom habu brze pošte D Express u Beogradu, dobio je nagradu za naj-logistički projekat u 2017oj godini. Ovo je bio nastavak uspešne saradnje jer Trasing je i prethodni sistem za glavni hab D Express-a isporučio nekoliko godina ranije. U glavnom centru Bex kurirske službe instalirali smo “lebdeći” sistem za transport i sortiranje pošiljki (sistem je na konstrukciji, 2,6m iznad partera čime je čitava podna površina hale oslobođena za druge namene – velike terete i sl.). Većina brzih pošti koristi naše čekvejore odnosno protočne merače težine a najnoviji projekat iz ove oblasti desio se pre par meseci – za Poštu Srbije dizajnirali smo i integrisali sistem za sortiranje pošiljki za glavni hab u Beogradu. Saradnja sa Poštom Srbije traje od pre 10ak godina kada smo, u prvom zajedničkom projektu, isporučili sisteme za transport i sortiranje u habovima Novi Sad i Niš.

Kroz svakodnevnu komunikaciju i tehničku podršku, isporuku rezervnih delova i habajućih elemenata, inspekcije i konsultacije, mi smo na vezi sa svim poštanskim kompanijama u Srbiji i Regionu. Iskustvo u radu sa intralogističkim sistemima daje nam sigurnost da samouvereno otvaramo nove i zahtevnije projekte za poštansku branšu.

Pozovite nas ukoliko imate pitanja i/ili interesovanja iz ove oblasti, biće nam zadovoljstvo da se predstavimo. U međuvremenu pogledajte naš video materijal o sistemima za pošte na YouTube-u.

Video: izgradnja i montaža intralogističkog sistema trakastih transportera za Poštu Srbije. Kadrovi snimljeni u odelenju montaže, Trasing doo.

Priprema: Trasing Media, Mart 2023.

Jedan deo ovog teksta napisan je upotrebom OPEN AI softvera (Chat gpt)

Comments are closed.