KAKO PRIPREMITI DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA PIK SEZONE

Globalna pojava praznika za kupovinu poput Crnog petka, predstavlja izazov za planiranje kapaciteta u centrima za distribuciju paketa. Iako je u pitanju dobra poslovna prlika za distributere, bez odgovarajućeg planiranja, sve se može iz poslovne prilike pretvoriti u – nepriliku. Evo kako se pripremiti za fluktuirajuću potražnju pomoću automatizovanog sortiranja, bez trošenja novca na prekomerni kapacitet.

Potrošači sve više i češće kupuju praznične poklone – onlajn. Samo u Sjedinjenim Državama, potrošnja na e-trgovinu za praznike u 2019. godini porasla je za 13,2% na 135,35 milijardi dolara. To je 3x više od stope ukupnog rasta potrošnje na malo. Tradicionalno, sezona praznika je otprilike mesec dana, a u SAD se definiše kao period između Dana zahvalnosti (četvrti četvrtak u novembru) i Božića.

Međutim, top  sezona više nije samo u vreme isporuka božićnih poklona. Sa vraćenih oko 40 procenata prodaje e-trgovine, vrhunac sezone produžio se i na januar. U kombinaciji sa globalizacijom regionalnih praznika, distributeri gledaju na godišnji ciklus sa više pikova u sezoni.

Masovna erupcija pošiljki tokom relativno kratkih vremenskih perioda izazov je za distributere, iz nekoliko razloga: 1) Sistemi i oprema su preopterećeni, povećavajući rizik od kvara u najgorem trenutku. 2) Potreba za dodatnom random snagom često se udovoljava privremenim osobljem koje nema isti nivo obuke i iskustva za rešavanje kritičnih situacija.

Odabir nivoa kapaciteta vašeg Sistema za sortiranje relativno je trajna odluka; skaliranje sistema sortiranja nagore ili nadole ne vrši se preko noći. Kao takvi, fluktuirajući nivoi aktivnosti u distribuciji tokom cele godine otežavaju odlučivanje o obimu Sistema za sortiranje. Da li treba da dizajnirate sistem sortiranja zasnovan na redovnim nivoima aktivnosti sa rizikom da radite znatno iznad kapaciteta tokom špice sezone – ili da se odlučite za sistem većeg kapaciteta koji će se lako prilagoditi užurbanim vremenima sa rizikom plaćanja prekomernog kapaciteta?

Da biste pronašli pravi balans, preporučujemo vam da uzmete u obzir savete koje navodimo u nastavku u kombinaciji sa dizajniranjem vašeg sistema za sortiranje zasnovanog na projekcijama mešavina paketa.

Saveti za pripremu špica sezone

Pravilna priprema za špic izuzetno je važna za rešavanje sezonskih smetnji dok obavljate usluge na nivou koji očekuju vaši kupci. Sledeći saveti zasnovani su na „Sezonskom planu“ Marka Sibleia, potpredsednika korisničke podrške, BEUMER Corporation.

Trasing Sistem za Sortiranje

1. Planirajte sa odgovarajućim vremenom isporuke

Započnite tri do pet meseci unapred da biste identifikovali, dokumentovali i analizirali područja potencijalnog rizika. Takođe je potrebno dovoljno vremena za primenu, testiranje i procenu novih procesa. Vaš sezonski plan treba da obuhvati ključne sisteme, osoblje, održavanje i operativne procese.

2. Koristite arhivske podatke

Plan za budućnost uvek ima koristi od pogleda u prošlost. Ispitivanje i procena evidencije o održavanju i radu pomoći će vam da identifikujete sistemske probleme ili tačke koje zabrinjavaju. Znanje gde su se uska grla dogodila u prošlosti pomoći će vam da razvijete efikasan akcioni plan.

Sada će vam dokumentovanje i praćenje svakodnevnih događaja pomoći da identifikujete područja ranjivosti tokom planiranja špica sezone. Trebali biste prikupiti podatke o kvarovima opreme, neplaniranim isključenjima transportera ili opreme za sortiranje, prekidima u radu, kao i smanjenju nivoa usluge i protoka.

Redovna dokumentacija i samo polusatni pregled ove dijagnostike mogu vam uštedeti sate zastoja tokom špic sezone.

3. Simulirajte opterećenje

Oprema za testiranje naprezanja je efikasan način za simulaciju uslova velike potražnje. Najbolja praksa je sprovođenje testa četiri do šest nedelja pre početka sezone. Jedan od načina testiranja uključuje zadržavanje pošiljki do polovine dnevnog protoka, a zatim puštanje cele količine tokom komprimovanog perioda od tri do četiri sata radi repliciranja željenih uslova rada.

Bilo koja vrsta sistemskog testiranja zahteva posmatranje i dokumentovanje rezultata u pripremi za poboljšanje procesa i obuku. Kao takvi, posmatrači bi trebali biti upućeni šta da posmatraju i kako da prikupljaju informacije. Na primer, ako naiđete na povećanu stopu „nema čitanja“ pri indukciji sortiranja, možete proceniti da li operateri postavljaju proizvod nepravilno ili je kvalitet etiketa narušen.

4. Oslonite se na preventivno održavanje

Visokotehnološki sistemi sa visokim performansama najbolje funkcionišu uz upotrebu preventivnih programa održavanja koji slede preporuke proizvođača.

Preventivno održavanje se može uporediti sa godišnjim fizičkim pregledom. Tehničari obavljaju ove zadatke održavanja kada sve još uvek radi bez problema kako bi sprečili buduće kvarove ili probleme. Za održavanje sistema sortiranja, preporuke se obično zasnivaju na broju radnih sati.

Kao deo redovnog prikupljanja podataka o stanju opreme, kao i u vezi sa testiranjem na stres, trebalo bi da pregledate komponente koje su posebno osetljive na habanje tokom špic sezone, uključujući kablove, foto-ćelije i senzore, kao i motore i transmisiju.

Konsultujte se sa dobavljačima vaših sistema i rezervnih delova u vezi sa povećanim intervalima održavanja. Oni takođe mogu pružiti obuku za osoblje za održavanje i rešavanje problema.

5. Izradite plan za hitne slučajeve

Sa uspostavljenim planom preventivnog održavanja, takođe je važno da pregledate svoj plan za vanredno održavanje kako biste bili sigurni da imate znanje, partnere i delove neophodne za rad. Kao deo plana reagovanja u vanrednim situacijama, identifikujte ključnu opremu koja bi mogla zaustaviti operacije ukoliko ima problema u radu.

6. Sarađujte sa IT-om

CEP operacije danas vode IT, i kao takva, 24/7 podrška informacijama je presudna. Trebali biste da imate uspostavljen proces IT odziva, uključujući kako, kada i kome da se obratite u slučaju kvara sistema.

Uverite se da vaše IT osoblje na licu mesta ima odgovarajuću obuku i nivo stručnosti za rešavanje problema i upravljanje potencijalnim informatičkim problemima. Ako je potrebno, pobrinite se da imaju pristup tehničkoj podršci vaših partnera za opremu za daljinsku pomoć.

7. Investirajte u rezervne delove

Vaš plan održavanja i reagovanja u sezoni će vam pomoći da utvrdite koje rezervne delove biste vi i vaši partneri u opremi trebali imati na raspolaganju za brze popravke. Uvek dvaput proverite zalihe rezervnih delova pre špice sezone.

8. Osigurati odgovarajuće osoblje i obuku

Nijedan vrhunski sezonski plan nije potpun bez komponente radne snage. Plan treba da zahteva dovoljan nivo osoblja za sve smene, uključujući saradnike, nadzorno osoblje, timove za održavanje, IT resurse i članove menadžerskog nivoa koji će možda biti potrebni za koordinaciju i rešavanje složenih pitanja ili postavljanje prioriteta. Pored toga, plan treba da uključuje obuku za nadzorno osoblje i odgovarajuću obuku za privremene operatore.

9. Razmotrite nadogradnje sistema i / ili obnove

Sezona niskog radnog intenziteta je takođe vreme za konsultantske usluge – da se vidi da li sistem i operacije mogu imati koristi od nadogradnje, obnove ili drugih vrsta obnavljanja komponenata ili opreme. O modernizaciji sistema ili opreme vredi razmisliti kako bi se podržalo buduće poslovanje i na taj način pokrenulo vaše poslovanje u budućnost. Takve zamene često zahtevaju visok stepen planiranja rizika, a sve zainteresovane strane treba pažljivo da planiraju projekat kako bi se izbegle nepotrebne smetnje u svakodnevnom poslovanju.

Zaključak

Kao što ne biste čekali poslednji trenutak da pripremite praznični sto za celu porodicu, ne biste trebali odlagati pripremu svog CEP distributivnog centra za špic sezone.

Pravovremeno planiranje, koje uključuje i operativne stručnjake i stručnjake za održavanje, može obuhvatati: konsultantske podatke iz prošlih sezona, pokretanje simulacija, pokretanje programa preventivnog održavanja, izradu plana za reagovanje u vanrednim situacijama, obezbeđivanje adekvatnog osoblja i obuke i još mnogo toga.

Mark Sibli, potpredsednik korisničke podrške BEUMER
Mark ima skoro 40 godina iskustva u industriji rukovanja materijalima u različitim ulogama, uključujući inženjering, operacije, upravljanje projektima i prodaju. Trenutno vodi grupu za podršku kupcima BEUMER Grupe u Severnoj Americi.

Comments are closed.