Kao redovni i strastveni čitaoci INTRALOGISTIKA sajta, mi znamo o svim prednostima koje nadzemni transporteri nude preduzećima u mnogim industrijskim i komercijalnim sektorima. Da li je tako?

Od jednostavnog zadatka automatskog premeštanja tereta od tačke A do tačke B, do mogućnosti da taj isti predmet prenesete kroz više operacija, više tačaka za utovar i istovar, inspekcijske stanice, stanice za pakovanje, koristeći nadzemni prostor koji je ranije bio beskoristan, prateći uglove, iznad mašina i radnih prostora, od poda do plafona, transportne trake rade sve to i još mnogo toga još.

Na ovoj fotografiji vidimo detalj Trasing-ovog nadzemnog TS-a: modularni transporter (sa tamno plavom trakom) ukršta se (ali ne spaja) sa trakastim transporterom (svetlo plava PVC traka) u jednoj od Henkel-ovih fabrika.

Ali recimo da već znamo za prednosti ovog rešenja. Shvatamo i vidimo potrebu i prednost instaliranja nadzemnog transportnog sistema u našem poslovanju. Šta sada? Kojim koracima?

Najpre, ovaj tekst je tu da vam pruži predstavu o tome šta treba da uzmete u obzir i neka pitanja na koja treba da odgovorite kada planirate svoj nadzemni transportni sistem. Ali to ne znači da morate sami da planirate. U stvari, osim ako nemate nekoga ko je iskusan u ovome, što pre pozovete nas, to bolje. Radićemo sa vama od početka do kraja kako bismo dizajnirali i izgradili sistem koji odgovara vašem prostoru, specifikacijama i budžetu.

Odlazak u visine: detalj TS-a, spiralvejor, modularna krivina i transporter sa rolnama

Svaki nadzemni transporter koji instaliramo je prilagođen za primenu i/ili lokaciju sistema, i bilo koji broj drugih faktora. To vam daje uvid u prvi korak u planiranju i dizajniranju vašeg sistema.

Nadzemni transportni sistemi mogu biti viseći (vezuju se za plafonsku konstrukciju), mogu biti odignuti (na podnoj konstrukciji) i naravno, mogu biti kombinacija ova dva.

Šta sistem transportuje?

Čini se da je dovoljno lako odgovoriti na pitanje – „konvejer će nositi kutije takve i takve“ na primer. Ali može još mnogo više od toga. I pošto ne možemo da uđemo u specifičnosti svake moguće aplikacije za ono što vaš transporter može da nosi, postoji nekoliko opštih tačaka:

  1. Težina

S obzirom na to da se radi o nadzemnom transporteru, težina je veći faktor nego što je to slučaj sa podnim transporterima. Ne samo da se težina mora podržati, već je treba i pomerati i potencijalno podizati i spuštati a možda i sortirati, zar ne? Nosivost transportnog sistema klasifikujemo u kilogramu po metru (kg/m). Maksimalno opterećenje koje preporučujemo je 100 kg po metru transportera, mada, uvek  postoje načini za povećanje nosivosti.

Širi ugao: Trasing tehničari podešavaju spiralvejor iznad koga vidimo modularnu krivinu i pravac (u plavoj boji)
  1. Veličina i oblik

Opet, pošto bi transportni sistem trebalo da prati uglove i/ili transportuje preko postojeće opreme, veličina i oblik tereta će uticati na planiranje transportera.

  1. Vrsta nosača

Proizvodi i materijali koje transportna traka nosi možda će morati da se rotiraju ili singuliraju, a možda mogu da se transportuju u grupi, po više komada istovremeno, ili će možda morati da urade nešto za šta je potrebno prilagođeno rešenje, a svakako će biti ili upakovani ili rasuti a možda čak i upakovani a rasuti (vidi primer Trasing Sistema za Henkel sitne proizvode). U svakom slučaju, sistem će morati da odgovara vašoj aplikaciji do nivoa potpune efikasnosti jer to je deo naše poslovne politike.

Ovde ćemo dodati rečenicu koju često ponavljamo – da biste ostvarili ovaj značajni benefit, praktično dupliranje prostora koji imate na raspolaganju, pomozite sebi tako što ćete angažovati profesionalnog sistem integratora.

Opet, to vas ne sprečava da znate šta da uzmete u obzir dok procenjujete kupovinu sistema nadzemnih transportera za vašu kompaniju. U prvom delu teksta smo govorili o tome da znamo šta će transportni sistem transportovati, uključujući njegovu težinu, veličinu i oblik, i vrstu nosača (tacna, kutija, lodna) potrebnog da ispuni vaše specifikacije.

Imajući to na umu, sledeće faze planiranja instalacije transportera spadaju u drugu problematiku i tiču se funkcionalnosti koju treba da uzmete u obzir.

Povećani ugao posmatranja: dva spiralvejora, dva Trasing-ova mehatroničara i nadzemni transportni sistem
  1. IZGLED TRANSPORTERA, PUTANJA I VISINA

Iako tehnički nije previše teško, ovo može biti jedan od najzbunjujućih koraka u vašem planiranju. Počinje sa tačnim lejautom/ tlocrtom čitavog(čitavih) područja kroz koje će transporter putovati.

Moraćete da identifikujete sve što bi moglo da ometa putanju transportera, uključujući potporne stubove i grede, mašine i HVAC opremu (to je skraćenica za “grejanje, ventilacija i klima”).

Na lejautu nacrtajte najefikasniji put za transporter koji možete zamisliti. Naravno, uz izbegavanje svih prepreka. Ne zaboravite da označite kote, gde transporter mora da ide preko radnih površina ili opreme, uključujući tačke na kojima se transporter penje i spušta do područja za utovar i istovar.

Široki ugao: na ovoj slici se nazire potencijal nadzemnog sistema. Vidimo čak 6 spiralvejora i veći deo platforme koja nosi TS pa se može pretpostaviti velika ušteda u prostoru. Ova fotografija snimljena je, kao i prethodne, u trenutku instalacije sistema (Trasing mehatroničar dole levo)
  1. PROIZVODNJA I BRZINA TRANSPORTERA

U suštini, morate znati brzinu kojom transporter mora da se kreće, u kombinaciji sa brojem jedinica koje nosi i razmakom nosača ili samih predmeta ako se stavljaju direktno na traku, da biste ispunili vaše proizvodne zahteve. Za razmak nosača (tacni, lodni, kutija) ne zaboravite da uzmete u obzir prostor potreban za transport jedinica oko uglova i kroz promene u nadmorskoj visini.

  1. DRUGA RAZMATRANJA

Vaš transporter može zahtevati veoma posebne funkcije koje morate uzeti u obzir. Od potrebe za nosačima od nerđajućeg čelika za rukovanje u proizvodnji hrane pa nadalje, obavezno ih sve zabeležite u svom planiranju.

Kao što smo ranije spomenuli, nemoguće je da vam damo sve pojedinosti koje ćete morati da uzmete u obzir za vaš specifični sistem nadzemnih transportera. Nadamo se da će vam gore navedene tačke dati dobru osnovnu ideju o tome kako započeti faze planiranja instalacije za unutrašnji transport, dok birate pravi sistem za vašu aplikaciju.

Naravno, sve ovo i ne morate da radite, obavićemo mi umesto vas.

Impresivni nadzemni modularni transporter: lako se može pretpostaviti da je ušteda podne površine - zapanjuće velika.
kraj prvog dela

U prvom delu teksta koristili smo primere iz Trasing projekata u proizvodnoj industriji (Henkel Srbija), dok ćemo u drugom delu kratko predstaviti istu temu u uslužnoj industriji, na primeru brze pošte (BEX Kurirska Služba) čime želimo da pokažemo da se dodatna vrednost ovim pristupom automatizaciji unutrašnjeg kretanja materijala i tereta može jednako ostvariti  u obe industrijske grane.

Nadzemni Transportni Sistem – BEX Kurirska Služba:

Trasing TS Transportni Sistem instaliran u glavnom habu brze pošte BEX Kurirska Služba u Beogradu

Među Trasing-ovim projektima za glavne distributivne centre (habove) brzih pošti u Srbiji i Regionu, po našoj današnjoj temi izdvaja se jedan a to je BEX Kurirska Služba, projekat izveden pre nekoliko godina na njihovoj centralnoj lokaciji na Pančevačkom Putu, u Beogradu. 

Sistem je izveden tako da u celini  “lebdi” na visini 2,6 metara što je postignuto nosećom konstrukcijom. Na ulazima (20 ulaza) odmah podiže terete na platformu na kojoj se nalazi glavni,  elipsasto kružni transportni vod sa koga se pošiljke ručno sortiraju na jednu od destinacija.

Na slici: Trasing-ov mehatroničar vrši inspekciju nadzemnog sistema za unutrašnji transport i sortiranje pošiljki

Ovim pristupom i rešenjem podna površina je u potpunosti oslobođena i koristi se za obradu pošiljki koje zbog veličine ne mogu biti procesuirane kroz Trasing-ov sistem (oversize pošiljke). Nije teško predpostaviti stvorenu vrednost. Ona je velika i iznosi vrednost hale u datoj površini na Pančevačkom Putu u Beogradu. U konkretnom slučaju oko 2.000 kvm (metara kvadratnih). 

Zvuči zanimljivo i primamljivo ali je pre svega istinito: investitor je na ovaj način, pametnim izborom nadzemnog transportnog sistema, kroz kupovinu automatskog transporta sa ručnim sortiranjem dobio prostor površine 2.000 kvm za rad. Prostor koji bi se morao obezbediti rentiranjem ili kupovinom/ izgradnjom na novoj lokaciji. Benefiti ovakvog pristupa i postupanja su multipli i nadasve – neosporni. 

Pogledajte video koji pokazuje sistem o kome govorimo:

“what goes up must come down / sve što ide gore mora sići dole”

bonus video – slajderi za kutije su transporteri pogonjeni gravitacijom – često ih koristimo da bismo teret sa nadzemnih transportnih sistema spustili na nivo partera ili jednostavno – na niži nivo.

Nadamo se da smo uspeli da prikažemo na pravi način potencijalnu vrednost implementacije nadzemnog sistema u vašem procesu umesto klasičnog, podnog sistema. Trasing u svom portfoliju projekata ima čitav niz aplikacija nadzemnih transportera i transportnih sistema pa je vrlo moguće da imamo osvojenu aplikaciju i za vaš proces. Pozovite nas za više informacija o mogućnostima koje imate jer benefiti koje možete ostvariti vrlo lako mogu prevazići vrednost investicije

0
naš broj telefona

Priprema: Trasing Media, April/Maj 2023.

Comments are closed.