Kratak pregled osnovnih informacija o Intralogistici u najačoj evropskoj ekonomiji, daje nam sliku o radnoj snazi koju angažuje u ovoj industriji kao i iznose i obime poslovanja na nivou ove nove grane. Transportni Sistemi čine deo Intralogistike sve dok – ne izađu iz zatvorenog prostora. Trasing je upravo upućen na Unutrašnji Transport u kretanju materijala pa je tačno reći da potpuno spadamo u Intralogističku branšu. Intralogistika* Intralogistika kao termin prvi put se pojavljuje na sajmu tehnike u Hanoveru, 2006-e godine. Označava kretanje robe, materijala i informacija (koju sintetišu upravo sistemi koji vrše transport) u zatvorenim prostorima. Time u ovu oblast ulaze i proizvođači viljuškara, kranova, dizalica ali i transportera i transportnih sistema.

Leave A Reply