uvod

Industrijski transporter je osnovna jedinica transportnog sistema koji predstavlja centralni i najvažniji deo intralogistike, nauke o optimalnom kretanju materijala, robe i informacija u zatvorenim prostorima. Može funkcionisati sam po sebi kao jedan transporter ili biti deo šireg sklopa – sistema transportera. Aplikacije primene su svakim danom sve brojnije a čitav niz uslužnih i proizvodnih industrija ne može raditi bez ovih mašina jer alternativa takvom protoku tereta i materijala ne postoji. Bez obzira koliko radne snage ili prostora imamo na raspolaganju, velike kapacitete mnogobrojnih procesa nije moguće postići na drugačiji način nego upotrebom transportera i transportnih sistema. No, ne radi se samo o velikim brojevima i kapacitetima već su procesi tako definisani i ustrojeni da se samo na taj način mogu obaviti na zadovoljavajući način.

Dakle, sistemi transportera su neophodni za mnoge industrijske procese, od proizvodnje do skladištenja, od rudarstva do prerade i proizvodnje hrane i pića. Oni efikasno i bezbedno transportuju materijale, proizvode i pakete, smanjujući troškove rada tamo gde je moguće alternativno delovati ručnim radom, i povećavajući produktivnost.

Pitanje je: kako da budete u toku sa najnovijim trendovima i inovacijama u dizajnu i tehnologiji transportnih sistema? Prvi odgovor koji nam se nameće je – pratite Trasing onlajn platforme. Na njima možete dobiti “uživo” mnoge informacije koje prosleđujemo direktno iz našeg dizajna (projektovanja), proizvodnje i instalacije. Rečju, sa naših projekata.

U ovom tekstu ćemo sažeto navesti neke od najzanimljivijih trendova razvoja i mogućnosti u ovoj oblasti rukovanja materijalima*

Pametni transporteri

Najznačajniji svakako a verovatno i najizraženiji trend u dizajnu i tehnologiji transportnih sistema je integracija pametnih uređaja i njihovih funkcija, kao što su senzori, kamere, RFID tehnologija i softver kao takav. Ove dopunske karakteristike omogućavaju transportnim sistemima da prate i prilagođavaju svoju brzinu, smer, opterećenje i stanje, kao i da komuniciraju sa drugim mašinama i operaterima. Pametni transporteri mogu optimizovati potrošnju energije, sprečiti zastoje i poboljšati bezbednost i kontrolu kvaliteta ali najznačajniji efekat upotrebe ovih elemenata je čitav niz novih aplikacija i primena koje koliko do juče nisu postojale.

Modularni transporteri

Pojašnjenje: u ovom pasusu govorimo o opštoj modularnosti transportera te treba izbeći zabunu jer naziv “modularni transporter” se u svakodnevnom radu odnosi na jedan od nekoliko osnovnih tipova transportera (u Trasing dezignaciji proizvoda to je S.5000 Modularni transporter) koji su danas u upotrebi.

Dakle, drugi trend koji navodimo u dizajnu i tehnologiji transportnih sistema je upotreba modularnih komponenti, kao što su kaiševi/trake, valjci/rolne, lanci i ramovi/konstrukcija. Modularni transporteri omogućavaju veću fleksibilnost i prilagođavanje, jer se mogu lako sastaviti, rastaviti i rekonfigurisati da odgovaraju različitim aplikacijama, rasporedima i zahtevima. Modularni transporteri takođe mogu smanjiti troškove održavanja, jer se mogu brzo i lako zameniti ili popraviti. Možda najvažnije u današnjem vremenu – ovaj trend omogućava skalabilnost transportera odnosno garanciju da ćete u budućnosti lako i brzo rekonfigurisati sistem zarad većih kapaciteta usled povećane potražnje i obima poslovanja ili generalno usled bilo kakvih potreba za promenama postojeće konfiguracije.

Ekološki prihvatljivi transporteri

Kako se svest o životnoj sredini i eko propisi uvećavaju, dizajn i tehnologija transportnih sistema takođe treba da se prilagode kako bi se smanjio njihov uticaj na okolinu. Jedan od načina na koje transportni sistemi mogu postati ekološki prihvatljiviji jeste korišćenje obnovljivih i/ili recikliranih materijala, kao što su drvo, plastika ili guma; zatim uvođenjem energetski efikasnih elektro motora, pogona i kontrola; smanjenjem buke i emisija i naravno minimiziranjem otpada i zagađenja. Nivo efikasnosti i ekološke prihvatljivosti transportera u značajnom broju slučajeva određuje investitor prema svojim potrebama i zahtevima ali i mogućnostima. Naša uloga kao proizvođača jeste da u što većoj meri edukujemo investitore i da ih pravim argumentima navedemo da se okrenu najefikasnijim tehnologijama. Obzirom da izgradnja najmodernijih i ekološki najprihvatljivijih transportera sa sobom nosi i povećanu cenu koštanja, taj zadatak edukacije nije uvek lak. Zato smo mi pristalice korporativne kulture onih kompanija koje insistiraju na najmodernijim rešenjima koja ostvaruju najmanji “otisak” na okolinu.

Prilagođeni transporteri

Još jedan trend u dizajnu i tehnologiji transportnih sistema je potražnja za prilagođenim rešenjima, prilagođenim specifičnim industrijama, aplikacijama i izazovima. Prilagođeni transporteri mogu ponuditi prednosti kao što su poboljšane performanse, pouzdanost i efikasnost, kao i ispunjavanje posebnih zahteva, kao što su higijena, sanitarni uslovi, bezbednost ili specifičnosti datog prostora. Prilagođeni transporteri takođe mogu da sadrže inovativne karakteristike svojih putanja kao što su zakrivljeni, spiralni ili vertikalni delovi; funkcije sortiranja, preusmeravanja ili spajanja; ili specijalni premazi ili posebne završne obrade. Ovaj trend i nije trend za nas jer Trasing od početka insistira na “tailor made” transporterima odnosno za svakog klijenta, prema svakom zahtevu i projektnom zadatku pristupamo “praznim listom papira”, sa minimalnom upotrebom standradnih i konfekcioniranih modula kako bismo ponudili rešenje koje ultimativno predstavlja najviši stepen optimizacije i personalizacije prema potrebi konkretnog procesa i aplikacije. Tako da ovaj trend koji je dao našeg standardnog poslovanja, više pripada kompanijama koje konfekcioniraju svoje proizvode čijom isključivom upotrebom može da se postigne efikasnost samo do određene granice. Poučeni ovim nedostatkom ti proizvođači su krenuli sa uvođenjem ovog trenda koji najčešće nosi i visoke dodatne troškove.

Automatizovani transporteri

Jedan od zanimljivijih trendova u dizajnu i tehnologiji transportnih sistema je upotreba automatike, robotike i veštačke inteligencije. Automatski transporteri mogu obavljati složene zadatke, kao što su komisioniranje, pakovanje, etiketiranje ili paletiranje, bez ljudske intervencije. Takođe mogu neprimetno da rade sa drugim automatizovanim sistemima, kao što su dronovi, viljuškari ili kranovi, kako bi stvorili potpuno integrisan i optimizovan lanac snabdevanja. Ovakvi transporteri mogu poboljšati tačnost, brzinu i bezbednost dovodeći ih na nove visine.

Transporteri iz budućnosti

Budućnost dizajna i tehnologije transportnih sistema puna je mogućnosti i izazova. Neke od novih tehnologija koje bi mogle da transformišu transportne sisteme su nanotehnologija, biotehnologija, 3D štampanje. Ove tehnologije bi mogle da stvore nove materijale, oblike, funkcije i karakteristike za sisteme transportera, kao i nove načine njihovog praćenja, verifikacije i obezbeđenja nesmetanog rada. Međutim, oni takođe mogu predstavljati nove rizike, kao što su etičke, pravne ili društvene implikacije. No, jedan korak unazad i bliže realnosti, ono što nas sasvim izvesno čeka u narednom period jesu novi načini upravljanja transportnim sistemima, opet zarad više efikasnosti. Naime, moderna komponentistika koju smo već naveli u prthodnim pasusima, i načini njene upotrebe generišu podatke i informacije u do sada neslućenim brojevima i količinama. Kontekstualizacija ovih big data informacija odnosno načini čitanja, interpretacije i zaključivanja će dovesti do sve veće reakcije u smislu upravljanja transportnim sistemima. Kada na te podatke dodamo i komponentu vremena, sve više se približavamo prediktabilnom upravljanju i održavanju sistema. Konačno, nivo tačnosti predikcije će biti takav da će čuveni “minut zastoja” biti moguć samo ako – nestane struja.

*Rukovanje materijalima / engl.:Material Handling jeste oblast odavno poznata u profesijama poput mašinstva, elektronike, saobraćaja, organizacionih nauka. Danas, rukovanje materijalima je usko vezano za pojam intralogistike. Kako? Na primer, u međunarodnoj stručnoj dezignaciji mašinske opreme poseban odeljak nosi ime “material handling equipment”. On označava opremu koja se koristi u rukovanju materijalima. Istovremeno, sva oprema koja se koristi u Intralogistici spade u ovu grupu industrijskih proizvoda.

kraj

Priprema: Trasing Media, Novembar 2023.

POZOVITE NAS!

Za sve potrebe koje imate u vezi automatizacije kretanja materijala, tereta ili ambalaže unutar vaših procesa, bilo da se radi o proizvodnji, distribuciji ili skladištenju. Povod za poziv može biti puko pitanje, tehnička podrška ili zahtev za ponudu i budžetiranje vaših budućih projekata. Tu smo za vas!

0
naš broj telefona

Comments are closed.