Od novih, manjih, modernih paketa nepravilnih oblika, do novih tržišnih segmenata kao što je automatizacija mikro-narudžbina (micro fulfilment), promena koju pokreće e-trgovina odražava se na tržištu transportera i sistema za sortiranje. Dodajte tu i potrebu da ponudite sisteme koji se brže postavljaju (isporučuju i instaliraju) i koji su prilagodljiviji tokom vremena (skalabilni), i videćete više razloga za ove trendove.

Transportni sistemi i sistemi za sortiranje ostaju u srcu automatizovanog protoka materijala u mnogim skladištima. Dok su mobilni roboti i automatski vođena vozila (AGV) alternativna sredstva automatizovanog transporta, pojavljuju se i nova rešenja i nove tehnologije ali potreba za transporterima i sortiranjem je u porastu jer realna alternativa – ne postoji.

Sa rastom e-trgovine i bržim ciklusima isporuke koji se očekuju za snabdevanje prodavnica u maloprodaji, DC (distributnivni centri) nastavljaju da primenjuju sisteme transportera i sortiranja zdravim rastućim tempom. Prema nedavnom izveštaju analitičara iz Technavio-a, očekuje se da će globalno tržište transportera i sortera rasti po prosečnoj godišnjoj stopi rasta od 5% do 2024.

Rešenja za transport i sortiranje se menjaju kako bi se prilagodila novim vrstama pakovanja, procesima i tržišnim nišama. Neki dobavljači transportera razvijaju i isporučuju proizvode koji se bave novim nišama kao što je mikro-fulfilment odnosno komisioniranje mikro narudžbina (micro fulfilment usluga je isporuka krajnjem potrošaču direktno iz DC-a gde se vrši priprema miksovane narudžbine).

Rast e-trgovine je zajednički imenitelj u ovim trendovima. Sve te male potrošačke porudžbine često se šalju u polietilenskim vrećama, postavljenim kovertama ili drugim malim i laganim pakovanjima koja predstavljaju izazove drugačije od valovitih kutija (kartonska kutija, prim.prir). Evo nekoliko trendova i uvida od dobavljača i proizvožača transportera i sistema za sortiranje:

“Pripitomljavanje” polietilenskih kesa

Sa e-trgovinom koja pokreće veću upotrebu polietilenskih kesa, transporteri i sistemi za sortiranje moraju da se menjaju ili prilagođavaju za rukovanje ovim artiklima. Prema Timu Krausu, menadžeru proizvoda u Intralox-u, problem sa poli vrećama je taj što za razliku od tradicionalnih kutija od kartona, oni nemaju jednolično, ravno dno, a drugo, ista veličina vreće može da sadrži predmete koji se značajno razlikuju po težini i obliku.

„Sa kutijama i lodnama koje mogu da sadrže nekoliko porudžbina, prenošenje je prilično lako jer kartonske kutije i plastične lodne imaju ravna dna sa kojima se lako rukuje, a ivice se lako detektuju“, kaže Kraus. „To olakšava kontrolu kretanja. Nasuprot tome, sa poli vrećom, mnogo je teže kontrolisati i precizno predvideti putanju objekta, jer ne rukujete samo vrećom, već rukujete sa onim što je unutra. Pored toga, na ovakvoj ambalaži tačke težišta su promenljive što u nekim aplikacijama takođe može predstavljati problem koji treba rešiti.

Ista vrećica, ističe Kraus, može se koristiti za slanje relativno malog, ali teškog čekića, ili laganog zamenskog O-prstena ili džempera. „U protoku pojedinačnih poli vreća postaje važno da imate dobre prelaze sa transportera na transporter, a ne velike praznine/ gepove od jednog transportera do drugog“, kaže on. „Ovo može pomoći da se izbegnu problemi sa zaglavljivanjem polietilenskih vrećica. U protoku vreća, važno je da uklonite bilo koju moguću tačku zaglavljivanja jer su mu vrlo sklone i da koristite kaskadne prelaze umesto prelaza koji su u potpunosti u nivou.”

„Koristimo ARB tehnologiju na mnogo načina, ali ona je idealna za polietilenske vreće jer ima mnogo malih dodirnih tačaka“, kaže Kraus.

S obzirom da je singulacija takođe otežana kod poli vrećica, dodaje Kraus, neki objekti prelaze sa singuliranog toka koji su koristili za veće kartone na rasuti protok za poli kese ili mešovite vrste pakovanja, a sortiranje se vrši kasnije. Prelazak na masovni tok omogućava korišćenje prilično jednostavnog transportera za prelazak od oblasti za pakovanje porudžbina do isporuke.

Sa novim sistemima i poboljšanjima, pametno je razmotriti sortere koji su pogodni za male predmete. Intraloks nudi vrstu trake koji se naziva “aktivni valjkasti kaiš” ili ARB (Activated Roller Belt). Ova vrsta trake, objašnjava Kraus, koristi puno malih valjaka koji se mogu aktivirati da bi se promenio pravac objekta koji se transportuje, što ga čini dobrim tipom trake za rukovanje polietilenskim vrećama ili drugim lakim predmetima za složenije funkcije kao što su sortiranje u rasutom stanju, singulacija i pojedinačno sortiranje predmeta.

Visoko sa niskim naponom

Ne samo da je brzi rast e-trgovine promenio vrstu paketa koje treba “hendlovati”, već je pokrenuo i potrebu za sistemima za rukovanje koji su jednostavniji i brži za instaliranje, pošto mnoge kompanije pokušavaju da brzo prošire mogućnosti isporuka i isporučivanja. Ove potrebe se zadovoljavaju trendovima koji uključuju niskonaponske transportere koji imaju manje podsistema, modularni su i obično se brže postavljaju od većine većih transportnih sistema sa AC pogonima, kaže Mič Smit, potpredsednik razvoja poslovanja u Hitrol-u.

Svi smo znali da će e-trgovina nastaviti da raste, ali sa Covid-19, taj tempo rasta se ubrzao više nego što se očekivalo“, kaže Smit. „U ovom okruženju, sposobnost brze implementacije sistema i racionalizacije projekata je postala važnija. Razlog zašto niskonaponski sistemi zadovoljavaju ove potrebe je taj što su uglavnom manji transporteri i što se brže instaliraju iz mehaničke perspektive. Elektrika takođe ide prilično brzo, a tokom godina smo naučili da ih u letu rekonfigurišemo.”

Niskonaponski sistemi se mogu koristiti u kombinaciji sa transporterom za akumulaciju koji se ističe u transportu manjih, lakših paketa uobičajenih za e-trgovinu, kaže Smit. Iako niskonaponski sistemi obično koštaju više od nekih drugih vrsta transportnih sistema, to može biti opravdano. „Da biste opravdali nizak napon, morate holističkije sagledati njegovu vrednost, uzimajući u obzir cenu posedovanja i vreme i brzinu instalacije“, kaže Smit.

Manji paketi za rukovanje takođe utiču na sisteme za sortiranje. Da bi zadovoljio ovu potrebu, Smit kaže da Hitrol nudi ProSort 1100, manji, brzi “slajding šu” sorter, ponuđen kao linearni sorter koji može da sortira dvosmerno (misli se levo i desno). „Sa tim dizajnom možete dobiti mnogo destinacija za izlaze i velike brzine za rukovanje manjim paketima, uz relativno nisku cenu u poređenju sa nekim konkurentskim dizajnom“, kaže Smit.

Hytrol ProSort 1100 sorter koji koristi "Slajding Šu" tehnologiju čime omogućava znatan broj različitih oblika i težina tereta koji se transportuje. najčešće, ovakvi sorteri mogu da obrađuju do 8000 komada na sat, pri čemu maksimalna težina tereta ne prelazi 70,kgs

TRASING "slajding šu" sorter

Trasing je projektovao i instalirao sistem sličan Hitrol-ovom ProSort-u, u brzoj pošti D Express u Beogradu. Naši stručnjaci su za sortiranje upotrebili “slajding šu” VanRiet tehnologiju. Na taj način postignut je potpuno zatvoreni dek (površina sortera) čime smo omogućili rukovanje i obradu ne samo polietilenskih vreća već vrlo široke lepeze različitih tereta; sistem na fotografiji levo.

Dok tradicionalni transportni sistemi sa pogonima naizmenične struje mogu i dalje da budu mudar izbor za mnoge operacije, potreba za brzom primenom i fleksibilnošću raste i odražava se u nekim opcijama transportera, kaže Smit. Na primer, kaže on, Hitrol sada nudi jednostavne, niskonaponske transportere koji su u suštini mobilni da bi zadovoljili potrebe „pop-up“ lokacija za isporuke koje koriste šatore ili druge privremene lokacije. 

Ovi transporteri imaju sklopive nosače za noge sa točkićima, tako da se mogu dovesti do lokacije i postaviti na svoje mesto i povezati sa jednostavnim kontrolnim sistemom za transport materijala. „Kada prestane potreba za “iskačućom lokacijom” (pop up location – mobilni distributivni hab koji se podiže po potrebi), taj transporter se može sklopiti i premestiti na sledeću lokaciju da bi se koristio za sledeći vrhunac ili pik (vrh) sezone“, kaže Smit.

Jeftino sortiranje

Sa potrebom da se roba efikasno sortira kako bi se pokrilo što više kanala, tražena su rešenja za sortiranje sa dobrom propusnošću (kapacitetom), relativno niskom cenom i visokom prilagodljivošću, kaže Erik Vilems, generalni direktor Flousorta (FlowSort), holandske kompanije koja nudi modularno sortiranje, rad sa integratorima i dizajnerima transportnih sistema.

Vilems kaže da postoji potreba za sistemima sa nižim troškovima koji mogu sortirati brzinom od 2.000 do 8.000 artikala na sat, što je sporiji protok od nekih rešenja za kros belt sortiranje ili slajding šu, ali nosi znatno nižu cenu od većine sortera sa velikom propusnošću. „Postoji velika potreba tržišta za sistemima u ovom opsegu propusnosti, ali gotovo da nema rešenja“, kaže on.

Moduli za sortiranje Flousort koriste male rotirajuće točkove raspoređene u redove za obavljanje sortiranja što ih čini sposobnim za rukovanje većim i malim paketima, uključujući većinu artikala u različitim vrećama, kaže Vilems.

Detalj FlowSort rotirajućih točkova koji omogućavaju efikasno skretanje objekata;

Robotsko sortiranje

Relativno nova vrsta pristupa sortiranju je korišćenje mobilnih robota sa mehanizmima za sortiranje, umesto fiksnog sortiranja (misli se na tradicionalne sisteme – “slajding šu”, “kros belt” itd). Mobilni roboti za sortiranje mogu biti alternativa fiksnom sortiranju ili drugim manje automatizovanim sredstvima za sortiranje, kao što su pregrade*, kaže Mike Futch, predsednik Tompkins Robotics.

T-Sort“ kompanije Tompkins Robotics sadrži robote koji se nezavisno kreću, koji transportuju robu preko podignute platforme od indukcione stanice do određenih lokacija za preusmeravanje, gde se zaustavljaju i vrše sortiranje

Svi elementi sistema su modularni i prenosivi, kaže Fuč, što omogućava brzu implementaciju, proširenje ili premeštanje sistema na drugu lokaciju. Za razliku od fiksnog transportera/sortiranja, ne postoje žičani električni radovi, sistemi prskalica za protivpožarni sistem ili dozvole za postavljanje sistema, dodaje Fuč.

„Kada smo kreirali T-Sort, cela ideja je bila da izvršimo sortiranje na potpuno drugačiji način“, kaže Fuč. „Najveća razlika je fleksibilnost. Sve što vidite u jednom od naših sistema je na točkovima. Komponente izvlačite iz kamiona, možete ih spojiti zajedno u bilo koji oblik koji želite, i tako je veoma podesiv. I možete brzo da ga dodate u bilo kom trenutku, tako da je lako skalabilan.”

T-Sort u jednoj od mogućih varijanti koje se međusobno razlikuju po zamenskom elementu na vrhu robota a koji se razlikuju prema zahtevima aplikacije

T-Sort ima više zamenljivih dizajna ležišta i unakrsnih traka koji mogu da rukuju raznim proizvodima uključujući okrugle, cilindrične, lagane, odeću ili obuću. Od lansiranja rešenja 2018. godine, bila je 21 implementacija do kraja 2020. godine, a neki klijenti imaju više od jednog sistema.

Tipična implementacija T-Sort-a može se obaviti za četiri do osam nedelja, iako je jedan sistem instaliran krajem 2019. za dve nedelje, kaže Fuč. Kada se prva implementacija završi integracijom u sistem domaćina kao što je sistem za upravljanje skladištem, naknadna slična implementacija može biti brža.

Mobilna priroda sistema takođe omogućava premeštanje T-Sort-a da se prilagodi različitim pikovima u sezoni u različitim objektima u DC mreži, ili da se brzo omogući automatizovano sortiranje u novom DC-u.

Teleskopski transporter

Jedan od uticaja veće isporuke e-trgovine u DC-ovima je da se predmeti poput paketa i kartona mogu slobodno utovariti u prikolice ili kombije, a ne paletizirati. To može značiti dosta kratkih kretanja radnika da bi takvu robu utovarili ili istovarili ručno, kaže Bob Formolo, generalni direktor kompanije Caljan.

Teleskopski transporter dolazi u različitim varijacijama (neki imaju platformu na kojoj radnik može da stoji), ali ideja je „dovesti traku do kutije“ kako bi se eliminisala većina hodanja, nošenja i drugih malih pokreta pri rukovanju rasutim teretom, objašnjava Formolo . Pritiskom na dugme, operater može da produži teleskop dublje u prikolicu, tako da transporter dovodi robu blizu mesta rada, a prilikom istovara postavlja transporter blizu objekata koje treba istovariti.

„Sa teleskopskim transporterom, mi smo u mogućnosti da minimizujemo broj koraka i ukupan radni napor uključen u utovar i istovar rastresitog tereta“, kaže Formolo. „E-trgovina zaista počinje da povećava potrebu za većom automatizacijom, uključujući teleskopski transporter.“

Za lokacije koje ne mogu da opravdaju teleskopski transporter za svaka vrata pristaništa (svaki utovarno/istovarni gejt), ali i dalje žele da brzo rasporede jednu jedinicu na više pozicija, Caljan nudi jedinicu za pomeranje. Ova jedinica može brzo da pomeri teleskopski transporter tako da jedan transporter i jedna jedinica za pomeranje mogu da pokriju troja vrata, kaže Formolo.

Još jedna prednost oblasti Covid-19 sa teleskopskim transporterom, dodaje Formolo, jeste da povećana efikasnost može omogućiti jednom radniku da se nosi sa zadatkom, a ne timu radnika. „Ako ste nekada imali dvoje ljudi koji utovaruju ili istovaruju prikolicu, teleskopski transporter može omogućiti da se zadatak obavi sa jednom osobom“, kaže on. “To pomaže u smanjenju rizika smanjenjem broja ljudi koji ulaze i izlaze iz prikolice.”

Centri za mikro isporuke

Rast e-trgovine i interesovanje potrošača za preuzimanje na ulici ili u prodavnici nateralo je neke prodavce da eksperimentišu sa mikro-isporukama, što podrazumeva stavljanje automatizovanih rešenja za skladištenje i preuzimanje porudžbina u prodavnicama. Ideja je da imajući mnoge automatizovane tačke distribucije blizu kupaca, prodavac može da se istakne brzinom i efikasnošću isporuke.

Neka rešenja za mikro-isporuke ne uključuju transporter, neka da. Ali ne bilo koji transporter. To mora da bude transporter sa lakom komunikacijom podataka, većim brzinama kretanja, izraženom modularnošću i preciznim mogućnostima pozicioniranja, kaže Bari Miler, direktor prodaje transportnih rešenja za Interroll.

„Vidimo tržište [sa mikro-isporukama] i radimo sa dizajnerima i integratorima u ovom prostoru kako bismo iskoristili naš transporter“, kaže Miler. „Ovi centri imaju tendenciju da rade sa većom propusnošću i žele fleksibilnost da bi mogli da prenamene transporter u različitim konfiguracijama kako se njihove potrebe menjaju. Neki od naprednijih centara za mikro-isporuke koriste robotsku interakciju koja zahteva precizno rukovanje proizvodom i saradnju između robota.”

Interroll-ov pokretni valjkasti transporter je modularan, što olakšava postavljanje, kaže Miler. Brzina, komunikacija podataka i precizno pozicioniranje se postižu kombinacijom 24/48v Interroll EC5000 pogona sa valjcima i Multi-Control kartice. Ova kombinacija omogućava da se pogon brzo zaustavi i pokrene kako bi se omogućilo precizno pozicioniranje. Sistemi mogu da obezbede približno 100 različitih povratnih informacija o faktorima uključujući ciklus, temperaturu, položaj, obrtni moment ili zahteve za održavanje, koje projektant/isporučilac sistema može da koristi za prediktivno održavanje.

Sve u svemu, rešenja za automatizaciju centara za mikro isporuke moraju da budu brza i pouzdana da bi porudžbine bile brzo dostupne potrošačima i pružila im vrhunski nivo usluge. Zbog ovih potreba, biće potrebno precizno pozicioniranje objekata i dobro razvijena upotreba podataka sa transportera koji se koriste kao deo ove rastuće niše, kaže Miler. „Brzina isporuke potrošača postala je ’’razlika’ za mnoge kompanije danas“, kaže on, i dodaje:

„Proizvodi se ne razlikuju; usluga se razlikuje.”

Kontaktirajte naš tim sa vašim zahtevima, koliko god da su (ne)definisani, mi ćemo znati kako da pristupimo projektu i/ili problemu. Najbrži su oficijalni kontakti: tel+38137806590 ili email info@trasing.co.rs

Comments are closed.