VAŽNE TEME ČESTO SU ZANEMARENE I SKRAJNUTE PRED OSNOVNIM I (KOMERCIJALNO) NAJVAŽNIJIM ASPEKTIMA I PITANJIMA U OBLASTI RUKOVANJA MATERIJALIMA I TRANSPORTNIM SISTEMIMA U INTRALOGISTICI

intralogistika2024

U  koracima koji čine procese dizajniranja, projektovanja, proizvodnje i instalacije sistema za rukovanje materijalima, figuriraju teme koje su obavezne za razumevanje između učesnika u ovim radnjama. Slično tome, u procesu “kopoprodaje” Trasing rešenja i u komunikaciji između investitora i naših ljudi u odelenju prodaje, figuriraju teme koje su neophodne za uspešno obavljanje posla.

Tako, u našem projektnom timu inženjeri i tehničari  će razmenjivati uobičajene tehničke informacije koje rezultiraju nizom informacija ka odelenjima nabavke i proizvodnje, te povratnim informacijama i potvrdama. U komercijalnom delu, naši stručnjaci će sa investitorima razmatrati tehničke aspekte od interesa za korisnika, kao i informacije komercijalne i administartivne prirode.

Van ovih osnovnih poslovnih okruženja, o našim rešenjima za unutrašnji transport i rukovanje materijalima će se govoriti u javnosti, na internetu i u stručnim publikacijama i tu ćemo se (opet) najčešće susresti sa temama od opšteg značaja za informisanje i razumevanje.

teme o kojima se retko govori

U ovom tekstu ukratko ćemo se pozabaviti relevantnom temom iz oblasti intralogistike i rukovanja materijalima koja ima prvorazredni značaj ali o kojoj se ne govori tako često iz jednog prostog razloga: nije neophodna. Na našu veliku žalost a sasvim sigurno i društvenu neodgovornost.

To je tema uticaja transportnih sistema na životnu sredinu. Dok se transporteri naširoko koriste za rukovanje materijalom i neophodni su u različitim industrijama, njihove implikacije na životnu sredinu se često zanemaruju. U najvećem broju slučajeva aspekti ove teme bivaju opservirani pukim štikliranjem na ček-listama, obeležavanjem klase pripadnosti ili čak ni to.

intralogistika2024

Navešćemo nekoliko osnovnih stavki koje čine temu uticaja na životnu sredinu. Iako je korporativna kultura danas na izraženo visokom nivou a poštovanje industrijskih standarda deo poslovne svakodnevnice redom od velikih do malih, srednjih i mikro preduzeća, neki bitni aspekti se ne apostrofiraju u dovoljnoj meri ili se jednostavno ne govori o njima:

 1. Potrošnja energije: Transportni sistemi mogu biti energetski zahtevni, posebno ako rade neprekidno ili velikom brzinom. Izvor energije koji se koristi za napajanje ovih sistema, bilo da je u pitanju električna energija ili drugi oblici, doprinosi ukupnom (i značajnom) uticaju.

 2. Izbor materijala i proizvodnja: Materijali koji se koriste u konstrukciji transportnih sistema, kao što su metali, plastika i guma, imaju implikacije na životnu sredinu. Procesi ekstrakcije, obrade i proizvodnje ovih materijala mogu uključivati iscrpljivanje resursa i zagađenje životne sredine.

 3. Odlaganje na kraju životnog veka: Kada transportni sistemi dođu do kraja svog radnog veka, odlaganje komponenti transportera može predstavljati izazove za životnu sredinu. Neke delove transportera može biti teško reciklirati, što doprinosi vrlo nepoželjnom deponovanju otpada.

 4. Zagađenje bukom: Transportni sistemi mogu generisati zagađenje bukom u industrijskim okruženjima. Prekomerna buka može imati štetne posledice po okolinu i zdravlje radnika.

 5. Održavanje i podmazivanje: Upotreba maziva i prakse održavanja za transportne sisteme može dovesti do oslobađanja zagađivača u životnu sredinu. Nepravilno odlaganje maziva ili upotreba supstanci štetnih po životnu sredinu može imati dugoročne posledice.

 6. Poremećaj staništa: Transportni sistemi (dominantno u rudarstvu i građevinarstvu), mogu poremetiti prirodna staništa tokom instalacije i rada. Ovaj poremećaj može uticati na lokalne ekosisteme i divlje životinje.

 7. Transport materijala: Uticaj transportnih sistema na životnu sredinu nije ograničen na njihov rad unutar objekta. Treba obratiti pažnju na transport materijala do i od transportnog sistema, što može uključivati dodatnu potrošnju energije i emisije. U tom smislu poželjno je razmatrati i optimizaciju ovih radnji i potreba.

Rešavanje ovih ekoloških zabrinutosti uključuje usvajanje održivih praksi u projektovanju, radu i održavanju transportnih sistema. Ovo može uključivati korišćenje ekološki prihvatljivih materijala, primenu energetski efikasnih tehnologija i razmatranje čitavog životnog ciklusa sistema transportera. Održiva transportna rešenja imaju za cilj da smanje negativan uticaj na sredinu, a istovremeno da zadovolje operativne potrebe industrije.

Stručnjaci iz Trasing-a odavno prepoznaju ove fenomene i probleme. O ovoj temi i njenim aspektima govorimo i pišemo ali i puno više – implementiramo konkretna rešenja. Iako sa klijentima rado delimo i ove pojedinosti jer ih smatramo za važnu prednost naših rešenja, istina je da se korisnici dele na one koji prepoznaju značaj uticaja rešenja za rukovanje materijalima na okolinu, i one koji to ne prepoznaju. Posebno sa stanovišta finansijskog aspekta jer treba reći i ovo: briga o životnoj sredini košta. “Pažljivija” i efikasnija rešenja i kvalitetniji materijali, prirodno, nose sa sobom i veću cenu koštanja. Ako vas nije briga za uticaj na okolinu i ako ne hajete za efekte zagađenja, onda, istina je: možete proći jeftinije u implementaciji rešenja. Zašto je to tako – jasno je. Zakonodavci i kvalitetne preporuke ne mogu ići u korak sa tehnološkim napredkom ali ako suviše kasne – odgovornost je na ljudima koji regulišu načine poslovanja. Iskreno treba reći i da zemlje u razvoju pa i mnoge koje se računaju u “već razvijene”, u popustljivosti prema zastarelim i prljavim tehnologijama traže mogućnost bržeg razvoja. Ali, šta je razvoj ako za rezultat imamo zagađeno stanište?

Na fotografiji: detalj platforme za transport paleta u Trasing Intralogističkom Centru

Natrag na temu: kako smo pobrojali aspekte teme uticaja na životnu sredinu, istim redosledom pobrojaćemo Trasing odgovore na ove važne ali sekundarne izazove.

 1. potrošnja energije: upotrebom  energetski najefikasnijih rešenja u pogonima naših sistema, mi optimizujemo potrošnju energije. Moderni načini gradnje pojedinih, u Trasing portfoliju vrlo čestih platformi poput sistema transportera sa rolnama, dozvoljavaju nam da rad platformi dodatno optimizujemo tako što se, narodski rečeno, svaki segment transportera koji trenutno na sebi nema tereta koji transportuje – momentalno zaustavlja i isključuje iz rada do momenta kada je teret tik ispred datog segmenta kada se opet uključuje u rad.
 2. Izbor materijala u proizvodnji: ovaj segment je u važnoj korelaciji sa dobavljačima koje birate i od kojih kupujete sastavne elemente i repro materijal za izgradnju platformi za rukovanje materijalima u intralogistici. Trasing je svojom politikom kvaliteta upućen na najkvalitetnije i najrelevantnije dobavljače globalno (poput Intralox-a ili Interroll-a) koji veliku pažnju pridaju odgovornosti u zaštiti okoline i odgovornim izvorima materijala. Naravno, realnost je takva da globalizacija čini svoje pa se u portfolijima svih dobavljača (pa i najkvalitetnijih) nalaze i pozicije (proizvodi) koji dolaze sa dalekog istoka i za koje nemamo pismene potvrde o odgovornom poreklu.
 3. Odlaganje na kraju životnog veka: Trasing ne barata svojim platformama kada završe svoj radni vek pa u ovome nema učešća. To je direktna odgovornost korisnika opreme. No, danas zakonodavac (država) zahteva odgovorno odlaganje svih vrsti otpada proisteklih iz poslovnih procesa. Trasing stoga odgovorno postupa sa otpadom koji se generiše kroz našu proizvodnju i zaista, ništa manje ne očekujemo ni od korisnika naših rešenja kada dođe vreme za rashod i uklanjanje opreme.
 4. Zagađenje bukom: jeste tema u našem fokusu. Tehnološki Trasing je napustio “bučna” rešenja pri čemu najpre mislimo na transmisiju lancima koje smo zamenili gumicama – daleko tišim materijalom u izgradnji platformi sa rolnama. Slično tome, tehnologije materijala se menjaju i u proizvodima za izgradnju drugih tipova transportera poput modularnih ili lamelastih. Dobar primer o niskoj buci Trasing rešenja možemo videti u videu koji se bavi upravo ovom temom: pogledajte video Trasing Conveyors – Buka u Transportnim Sistemima.
 5. Održavanje i podmazivanje: način na koji smo opisali opasnost u ovom segmentu ugrožavanja sredine praktično isključuje Trasing iz samog postupanja ali – činimo više različitih radnji da korisnike naših rešenja edukujemo o važnosti pravilnog održavanja. Od uslovljavanja važenja garancije, preko dokumentacije koju dostavljamo korisnicima, do video prikaza o ispravnim načinima postupanja i podmazivanja.
 6. Poremećaj staništa: ovu tačku smo naveli kao relevantnu iako Trasing nema u svom portfoliju transportne sisteme za spoljašnji transport koji mogu ugroziti faunu okruženja.
 7. Transport materijala: još jedan važan aspekt iz koga smo isključeni limitom našeg proizvodnog portfolija. I pored toga, u zavisnosti od vrste projektnog zadatka, Trasing može korisnicima nuditi i rešenja partnerskih kompanija koja tretiraju na izvestan način dotok i odtok tereta sa naših platformi.

Trasing bazira svoje poslovanje na poštovanju usvojenih standarda:

 • ISO9001:2015 Upravljanje Kvalitetom
 • ISO14001:2015 Upravljanje Životnom Sredinom
 • ISO45001:2018 Upravljanje Bezbednošću i Zdravljem na Radu

Odgovorno poslovanje ugrađeno je u svaki segment i svaku etapu našeg rada, do zadovoljnih korisnika naše opreme i rešenja za rukovanje materijalima u intralogistici. Naš uspeh moguće je sagledati samo kroz uspeh naših partnera u poslu. Na ovom putovanju odgovornost prema životnom okruženju je mandatna.

Trasing posluje od 1984-e godine na teritoriji Srbije i Regiona. Prethodne dve decenije potpuno je posvećen rešenjima za rukovanje materijalima u proizvodnji, distribuciji i skladišnim operacijama.

OVAJ TEKST NASTAO JE IZ IDEJE DA SE VEŠAČKOJ INTELIGENCIJI (CHAT GPT) POSTAVI PITANJE: KOJA VAŽNA TEMA JE NAJZAPOSTAVLJENIJA U DANAŠNJOJ INTRALOGISTICI? AI JE DAO DIREKTAN ODGOVOR: TO JE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. OBZIROM DA ZNAMO DA SE AI VODI NAJPRE PISANIM SADRŽAJEM NA INTERNETU, MI VERUJEMO DA JE ODGOVOR KOJI SMO DOBILI – TAČAN. DAKLE, TO JE BIO MOTIV DA SE OSVRNEMO NA NAŠ POGLED I POZICIJU U OVOJ TEMI.

Autor: Trasing Media, Januar 2024-e.

Comments are closed.