Trasing Conveyors – Transportni Sistemi u Procesima Proizvodnje i Distribucije. U *Intralogistici (Intralogistika) Trasing nastupa na polju automatizacije rukovanja materijalima i robom, odnosno Sistemima za unutrašnji transport u koje spadaju: trakasti transporter, transporter sa rolnama, lamelasti (člankasti) transporter, modularni transporter, kao i niz uređaja za rukovanje i manipulaciju materijala. Shodno stepenu automatizacije, transporterima se upravlja od jednostavne start stop opcije, do kompleksnih softvera za kontrolu i upravljanje transportnim sistemima kojima se može pristupati daljinski (daljinski nadzor je zgodna mogućnost koju nudimo opciono uz naše sisteme). *Intralogistika – termin koji je zvanično nastao 2006-e godine na Sajmu Tehnike u Hanoveru: označava “Optimalno Kretanje Robe, Materijala i Informacija Unutar Četiri Zida”.

Kontaktirajte nas u slučaju da imate pitanja i potrebe u vezi vaših transportera, transportnih sistema kao i sistema za sortiranje. Shodno oblasti kojoj pripadate, sa vama će razgovarati jedan od naših stručnjaka specijalizovanih upravo za kretanje materijala u vašem poslu.

Inicijalni kontakt: info@trasing.co.rs

Rezervni delovi: spare.parts@trasing.co.rs

Podrška klijentima: customer.support@trasing.co.rs

Telefonski kontakt: +381 63 62 22 31 Petar Gligorijević

Trasing Media: petar@trasing.co.rs

Leave A Reply