Zanimljivosti iz automatizacije skladišta

Automatizacija skladišta

Ako radite u industriji onlajn trgovine, rukovanja materijalima ili lanca snabdevanja, onda postoji šansa da ste bar malo razmišljali o načinima na koje automatizacija menja, i nastavlja da menja prirodu vašeg posla.

Čak i ako ne radite u tim industrijama, nesumnjivo ste čuli priče o tome kako će automatizacija ili a) ugasiti poslove ili b) dovesti nas do potpuno novog sveta povećane produktivnosti.

Na koju god verziju budućnosti da se pretplatite, istina je da je automatizacija skladišta sveprisutna, i da će biti sve sofisticiranija i naprednija kako vreme odmiče. Evo par desetina statističkih podataka koji će vam pomoći da razumete pravu vrednost koju automatizacija skladišta donosi današnjoj ekonomiji koja se brzo razvija.

Brojevi koji objašnjavaju zašto se operacije automatizuju

Pre nego što se upustimo u statistiku koja se posebno fokusira na to kako automatizacija može da koristi skladištima i distributivnim centrima, važno je razumeti trendove koji su doveli do toga da današnje operacije fulfilmenta (izvršenja) porudžbina slede automatizaciju. Među njima su povećana svest o tehnologijama, rastući troškovi rada i rastući troškovi zemljišta/kirije/objekata, što sve podstiče vlasnike preduzeća da se automatizuju kako bi smanjili troškove.

1. Više od 80% svetskih skladišta danas nema nikakvu automatizaciju.

Međutim, od prošle decenije 15% skladišta se mehanizuje, dok samo 5% koristi sofisticiranu opremu i rešenja za automatizaciju. Ovo donosi ogromne tržišne mogućnosti za kompanije u ekosistemu automatizacije skladištenja.

2. Svetska prodaja tehnologije automatizacije skladišta (robotika, intralogistika, itd.) dostigla je tržišnu vrednost veću od 22,4 Mlrd $,na kraju 2021.

Automatizacija skladišta predstavlja veliki kapital i vrednost će samo postati veća kako sve više kompanija i operacija počne da se menja sa novim investicijama.

3. Procenjuje se da će 42% skladišta i distributivnih centara krenuti napred sa investicijama u tehnologiju i automatizaciju.

Koja opcija ima najviše smisla za vas zavisiće od vašeg rada, vaših tokova posla i vaših izazova. Ali ostaje činjenica da vam inteligentno preispitivanje načina na koji rade vaši radnici može pomoći da sprečite slabost u vašoj ustanovi (bilo da je povezana sa COVID-om ili ne) te i da povećate svoju efikasnost.

4. Većina menadžera skladišta i operacija očekuje da će se njihova ukupna potrošnja na opremu za rukovanje materijalom i automatizaciju povećati u narednih nekoliko godina.

52% je očekivalo povećanje investicija, dok je 43% očekivalo da će potrošiti otprilike isti iznos godišnje. Samo 5% je očekivalo smanjenje investicija.

5. Prosečno skladište ili distributivni centar u Severnoj Americi će potrošiti oko 350.000$ na automatizaciju. Istovremeno, evropski pandan će potrošiti nešto više, oko 400.000$

Ovo je prosek koji se uveliko menja i velikim i malim investicijama. No, koliko do pre 5 godina, ovaj broj bio je samo 70.000 dolara u severnoameričkim komapnijama.

6. Očekuje se da će 2023. tržište automatizacije skladišta porasti za više od 38 procenata.

Tržište automatizacije skladišta u 2019. procenjeno je na 15 milijardi dolara, više za 10,9 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U 2020, ukupno tržište automatizacije skladišta je doživelo pad od 6 procenata. Međutim, 2021. desio se rast za skoro 38,4 odsto te je dostigao 19,5 milijardi dolara. Prema procenama, očekuje se da će tržište na srednji rok (do 2025. godine) porasti za 1,5 puta i da će premašiti 37,6 milijardi dolara do 2030. Procenjeni kombinovani godišnji rast između 2021. i 2030. procenjuje se na oko 10 procenata.

7. 2021. godine bilo je oko 620.000 isporuka različitih (komada) tehnologija za automatizaciju skladišta širom sveta. Poređenja radi, 2016. godine je isporučeno oko 40.000 jedinica.

Bez obzira da li automatizaciju skladišta posmatrate po količini novca koji se troši ili po broju jedinica koje se kupuju i stavljaju u upotrebu, lako je uočiti da je trend u porastu.

8. Skladišta, distributivni centri i operacije fulfilmenta (izvršenja) porudžbina zapošljavaju oko 53,7% više radnika nego pre samo 5 godina.

Procenjuje se da je u 2016. godini u sektoru bilo zaposleno 915.000 radnika u USA. Od aprila 2021. taj broj je dostigao nešto više od 1.400.000. Ovo povećanje je podstaknuto brojnim trendovima, uključujući kontinuirani rast e-trgovine u Sjedinjenim Državama.

9. Troškovi radne snage čine, u proseku, 65% operativnih troškova većine magacinskih objekata.

To je ogroman procenat, koji prevazilazi troškove povezane sa porezima, komunalnim uslugama, zakupninom (ili održavanjem zgrada) i distribucijom zajedno. Kako tržište rada nastavlja da se sužava, kompanije moraju da isplaćuju sve veće plate i beneficije kako bi privukle i zadržale radnike.

10. Od januara 2020. do septembra 2021, prosečna plata po satu svih zaposlenih u magacinu/logistici porasla je za skoro 10%, što je jedan od najbržih rasta plata od kada su podaci počeli da se prikupljaju.

Zaoštravanje tržišta rada dovelo je do značajnog povećanja naknade za radnike, nadmašivši inflaciju u istom periodu. Pošto je platni spisak jedan od najvećih troškova za većinu operacija, to je uticalo na krajnji rezultat mnogih, podstičući prelazak na automatizaciju radi uštede. Ovaj trend se ne zaustavlja, a postao je posebno izražen u svetlu pandemije koronavirusa koja je primorala mnoge kompanije da se bore za radnike nudeći veće plate.

11. Tipično skladište sa 100 zaposlenih isplatilo je više od 3,7 miliona dolara za plate radnika za godinu dana, računajući od marta 2018.

Prosečan radnik skladišta radio je 40,9 sati nedeljno i zarađivao 17,61 dolara po satu. Ova matematika ne uključuje troškove zdravstvenog osiguranja, kratkoročno i dugoročno invalidsko osiguranje, godišnji odmor, prekovremeni rad i druge troškove vezane za zapošljavanje radnika.

12. U 2022. godini bilo je približno 5 povreda na radnom mestu na svakih 100 stalno zaposlenih radnika u magacinskoj/skladišnoj industriji.

Procenjuje se da će 5% svih radnika u skladištu doživeti neku vrstu povrede na poslu svake godine.

Skladišta i skladištenje uključuju mnogo pokretnih elemenata rada, često uz upotrebu teške mašinerije. Ljudi, budući da su ljudi, ponekad prave greške zbog rasejanosti, iscrpljenosti, nemara, itd. Mnoge operacije vide automatizaciju kao sredstvo za smanjenje ove stope povreda uklanjanjem ljudskog elementa iz najopasnijeg dela procesa.

13. Industrija skladištenja i transporta beleži troškove veće od 84,miliona dolara nedeljno zbog ozbiljnih povreda koje nisu fatalne.

To je zapanjujuća suma, koja bi se mogla bolje iskoristiti ulaganjem u razvoj poslovanja i industrije, ili pak vraćanjem akcionarima i investitorima. Preduzimanje koraka da se smanji ljudski element, koji je podložan nezgodama i greškama, automatizacijom najmonotonijih i najponovljivijih zadataka, odlično je sredstvo za smanjenje broja nezgoda na radnom mestu.

14. Prosečna veličina jednog skladišta danas je više od 18.000 kvadratnih metara, u poređenju sa 12.000 kvadratnih metara prosečne veličine, pre 10 godina.

Današnja skladišta zauzimaju preko jedne trećine više prostora nego pre deceniju i skoro su tri puta obimnija nego što su bila pre 2000. godine. Proizilazeći iz povećanja broja artikala i drugih faktora, ove veće površine su dovele do povećanja troškova objekata. Skladišta koja žele više korisnog prostora iz postojećih površina sve više traže rešenje kroz automatizaciju.

15. Pored povećane površine objekata, prosečni metar kvadratni zakupa skladišta skočio je u globalnoj vrednosti za ogromnih 28% poslednjih godina.

Ovo povećanje, opet, govori o želji da se izvuče više iz postojećih prostora.

16. Samo 9% distributivnih centara i skladišta obrađuje samo porudžbine punih paleta, u poređenju sa 46% koji rukuju mešavinom paleta, sanduka, drugih pakovanja i jediničnih komada.

U prošlosti, mnogi DC-ovi su mogli da rade tako što su isporučili samo porudžbine pune palete. Uspon e-trgovine doveo je sa sobom i porast narudžbi u podeljenim slučajevima, pa čak i pojedinačnih pošiljki, koje se mnogo više oslanjaju na tehnologije automatizacije da bi bile efikasne u poređenju sa narudžbinama pune palete.

17. Prosečno skladište ili operacija fulfilmenta narudžbine zabeležila je porast od 18,5% u broju obrađenih SKU-ova.

Proliferacija SKU-a – povećanje broja i raznovrsnosti proizvoda kojima se upravlja operacija – može dovesti do mnoštva problema u vezi sa vidljivošću i preciznošću inventara, posebno kada se porudžbine izuzimaju i zaliha beleži ručno. Kako zalihe nastavljaju da rastu i postaju sve komplikovanije, očekuje se da će sve više operacija preći na potpuno integrisane sisteme upravljanja zalihama.

18. Prema istraživanju magacinskih i DC operacija, najveći izazovi sa kojima se suočavaju uključuju nedovoljan prostor (43%), nemogućnost privlačenja kvalifikovanih radnika (39%), zastarelu opremu za skladištenje, komisioniranje i rukovanje (34%), i neadekvatna podrška informacionim sistemima (32%).

Bez obzira da li je problem u vezi sa prostorom, radnom snagom ili sistemima, većina se može otkloniti ili barem rešiti korišćenjem današnjih naprednih tehnologija. Vešt sistem integrator će vam pomoći da shvatite vaše mogućnosti i uputiti vas ka rešenju koje će vam omogućiti da postignete svoje ciljeve uprkos ograničenjima vašeg objekta.

Kako tehnologije automatizacije skladišta mogu da poboljšaju efikasnost

Osim što jednostavno smanjuju troškove, tehnologije automatizacije imaju neverovatan potencijal da pomognu da operacije postanu efikasnije, tačnije i produktivnije. Ispod su neke statistike koje ilustruju kako različite tehnologije mogu poboljšati performanse operacije fulfilmenta porudžbine.

19. U proseku, maloprodajni inventar je tačan samo 63% vremena.

Zato što je tačan prikaz zaliha ključna stvar za uspešno vođenje i rast bilo koje operacije, poboljšanje vidljivosti zaliha je jedna od najhitnijih briga u skladištima, DC-ima i maloprodaji danas. Naprednije tehnologije sakupljanja, kao što su RFID skeneri, sistemi za upravljanje zalihama, mogu učiniti razumevanje vašeg inventara mnogo lakšim za upravljanje.

20. Kada operacije nadograde svoje sisteme prikupljanja inventara sa papira i olovke na integrisaniji oblik obrade narudžbine, ostvaruju u proseku 25% povećanja ukupne produktivnosti, 10-20% povećanja u korišćenju prostora i 15- 30% efikasnije korišćenje zaliha.

Korišćenjem sistema upravljanja skladištem (VMS) za integraciju svojih porudžbina, sistema za odabir i upravljanje zalihama, skladišta mogu dramatično poboljšati svoje performanse.

21. Pick-to-Light sistemi mogu poboljšati produktivnost prikupljanja za 30-50%.

Zahvaljujući povećanoj preciznosti, kraćem vremenu ciklusa porudžbine, povećanju propusnosti i drugim faktorima, sistemi prikupljanja “na svetlo” imaju mnogo potencijala da poboljšaju krajnji rezultat operacije.

22. Tehnologije Pick-to-Light, RFID i Pick-to-Voice smanjuju stopu grešaka u prikupljanju za 67% u poređenju sa ručnim metodama papira i olovke.

Opet, uklanjanjem ljudskog elementa iz jednačine, operacije fulfilmenta narudžbine mogu da uživaju u većoj preciznosti, smanjenoj grešci i opštoj produktivnosti.

23. Narudžbine koje se kreću bez automatizacije i ručno se prikupljaju, mogu da predstavljaju više od 50% vremena povezanog sa komisioniranjem.

Jednostavna činjenica je da prelazak sa lokacije na lokaciju unutar skladišta zahteva vreme, posebno kada se radi ručno. Korišćenjem tehnologija automatizacije kao što su sorteri, AS/RS, transporteri i još mnogo toga, vreme provedeno u „šetanju“ može se smanjiti do 40%.

24. Prosečan prikupljač može da prikupi između 60 do 80 artikala na sat, u poređenju sa stopom komisioniranja od minimalno 300 artikala na sat kada proces koristi sortere i transportere.

Smanjenjem vremena kretanja, transporteri i sorteri mogu dramatično povećati ukupnu produktivnost operacije izvršenja porudžbine.

*

25. Robotika i tehnologije automatizacije povećale su produktivnost rada za oko 0,35% godišnje, što možda ne zvuči mnogo, ali je u rangu sa uticajem koji je parna mašina izazvala od 1850. do 1910.

Kako se robotika i druge tehnologije automatizacije primenjuju na sve više industrija i zadataka, njihov uticaj se sve više oseća. Postoji potencijal da će u narednih nekoliko godina uticaj ovih novih tehnologija čak i nadmašiti uticaj koji je imala industrijska revolucija.

26. Automatizovani sistemi za skladištenje i prikupljanje (AS/RS) imaju potencijal da povećaju nivoe tačnosti narudžbi na iznad 99,99%.

Tačnost narudžbine je oduvek bila važna i samo je postala važnija kako su se kupci navikli na povećani nivo usluge. Integracijom direktno u sistem upravljanja skladištem, AS/RS uklanja veliki procenat ljudskih grešaka povezanih sa narudžbinama za komisioniranje i otpremu.

Uticaj sloma lanca snabdevanja 2020-2022 na industriju skladištenja

Pojava pandemije koronavirusa u proleće 2020. godine izazvala je do sada neviđeni stres i pritisak na globalni lanac snabdevanja, jer je dovela do zastoja privrede širom sveta. Ljudi su ohrabreni da ostanu kod kuće. Prodavnice i preduzeća su imali skraćeno radno vreme ili su potpuno zatvoreni. Industrija skladišta i logistike bila je jedna od retkih industrija koja se nikada nije zatvorila — i zapravo je igrala suštinsku ulogu u sprečavanju kolapsa društava.

Iako je potpuni efekat sloma lanca snabdevanja na industriju skladišta i logistike u ovom trenutku nepoznat, u nastavku je nekoliko zanimljivih statističkih podataka o načinima na koje je kriza već uticala na industriju i njeno kretanje ka automatizaciji.

27. U prvom kvartalu 2020. godine, pre nego što se pandemija pojavila, prodaja e-trgovine u Sjedinjenim Državama je procenjena na 160 milijardi dolara. U drugom kvartalu, tokom pandemije, taj ukupan iznos je skočio na 211 milijardi dolara.

Zbog gašenja širom zemlje i ograničene dostupnosti mnogih proizvoda u maloprodajnim objektima, sve više kupaca se okreće e-trgovini za kupovinu. Iako je e-trgovina godinama rasla, uticaj pandemije je ubrzao ovaj trend po do sada neviđenoj stopi rasta.

Kompanije koje su bile pripremljene za ovu potražnju uspele su da ispune očekivanja, oduševljavajući kupce i pretvarajući ih u lojalne kupce. U međuvremenu, oni koji su bili nespremni za tu potražnju bili su primorani da se snalaze i možda su izgubili kupce zbog nepouzdanosti.

Tehnologije kao što su autonomni mobilni roboti (AMR), koje je relativno lako povećati ili smanjiti kako bi se zadovoljile promene u potražnji, pokazale su se kao suštinski alat za uspešne operacije tokom ovog vremena.

28. Međunarodna finansijska korporacija, deo Grupacije Svetske banke, smatra da smo usred fundamentalnog restrukturiranja globalnog lanca snabdevanja.

Izazovi u protekle dve godine istakli su krhkost takvog globalnog lanca snabdevanja, gde slabost ili poremećaj u jednom delu sveta mogu imati ogromne uticaje na drugim mestima. Čak i danas, globalna logistika tek treba da se potpuno oporavi, a mnogi u Sjedinjenim Državama se suočavaju sa dugim rokovima isporuke proizvoda koje naruče (ako su uopšte u mogućnosti da ih pronađu).

Imajući ovo na umu, mnoga preduzeća preduzimaju korake da prošire svoj lokalni lanac snabdevanja kako bi bolje odgovorili na ove izazove. Očekuje se da će operacije koje sada prave pametne investicije ubrati plodove u narednim godinama.

29. Kontrola pandemije unutar objekata zahtevala je preispitivanje radnih tokova i procesa.

Da bi se širio, COVID-19 zahteva da pojedinac bude dovoljno blizu drugima. Bez ove blizine, bolest ne može preći na novog domaćina. Imajući ovo na umu, sprečavanje izbijanja epidemija u skladištima i objektima zahtevalo je od preduzeća da daju prioritet socijalnom distanciranju i da pronađu načine za razdvajanje radnika jedni od drugih.

Ovo je dovelo do toga da mnoge operacije preispitaju svoje unutrašnje tokove rada. Neki su to postigli pomeranjem smena ili povećanjem vremena između talasa prikupljanja. Drugi su investirali u pojedinačne radne stanice na kojima radnici komuniciraju sa manje (ako ih ima) kolega. Treći su uložili u „ko-botove“ koji služe da pojedini radnik bude produktivniji, kao što bi to mogao partner.

Koja opcija ima najviše smisla za vas zavisiće od vašeg rada, vaših tokova posla i vaših izazova. Ali ostaje činjenica da vam inteligentno preispitivanje načina na koji rade vaši radnici može pomoći da sprečite bolest u vašoj ustanovi (bilo da je povezana sa COVID-om ili ne) te i da povećate svoju efikasnost.

Ukoliko vas navedene informacije motivišu da postavite dodatna pitanja u vezi mogućnosti automatizacije u vašim operacijama i procesima, kontaktirajte nas. Mi ćemo sa zadovoljstvom staviti naše znanje i iskustvo u funkciju vašeg uspeha. 

Vaš, Trasing.

Priprema: Trasing Media, Februar 2023.

 

Izvori: Internet, Trasing Arhiva

Comments are closed.