Definicija intralogistike

Pojam intralogistika nastao je 2004. godine od strane „Forum Intralogistics“ VDMA (Nemačka inženjerska federacija). Budući da se pojam „logistika“ uglavnom povezuje sa transportnom industrijom i teretnim transportom, bilo je potrebno ilustrovati protok materijala u objektima.

Prema definiciji VDMA i Foruma, Intralogistika obuhvata „organizaciju, kontrolu, primenu i optimizaciju unutrašnjeg protoka materijala, tokova informacija i rukovanja robom u industriji, trgovini i javnim institucijama“.

Intralogistika kao kamen temeljac organizacije procesa

Ova definicija, prema tome, ne opisuje samo čisto tehničke aspekte unutrašnjeg protoka materijala, već njegovu sve veću važnost u organizaciji procesa i upravljanje informacijama. Glatka i efikasna interakcija svih instanci koje su uključene u proces jedan je od najvećih izazova u primeni sistema intralogistike danas.

Detelj iz montaže – rolne transportera: ova aplikacija ima transmisiju gumicama, mada to može biti i lanac ili kaiš. Transmisija gumicama omogućava brže kretanje i tiši rad. Izvor: Trasing doo, 2021.

Kadar koji prikazuje detalj Trasing-ovog sistema za klijenta iz Automotiv Industrije; 2021.

Planiranje i dizajn sveobuhvatnih procesa, izbor transportera, izbor tehnologije skladištenja i senzorika, protok informacija bez gubitaka i precizna kontrola svih komponenti sistema su ključne nadležnosti današnjeg upravljanja skladištem.

Deo glavnog voda TS Trasing Transportnog Sistema u centralnom habu brze pošte u Beogradu. Ovaj sistem je dizajniran da radi tiho brzo i efikasno, da može da transportuje predmete širokog spektra u veličini, zapremini, obliku. Visokog i promenljivog kapaciteta, ovaj sistem radi 24/7 i u retkim momentima izmene habajućih elemenata pokazuje se kao vrlo lak za održavanje. Izvor: Trasing doo, 2021.
Detalji Trasing-ovog sistema za transport i sortiranje za našeg klijenta iz Automotiv Industrije; Izvor: Trasing Editorial Tim, 2021;

SAZNAJTE O SOPSTVENOM MOGUĆNOSTIMA KROZ AUTOMATIZACIJU!

***

.

OPREMA ZA POŠTE, LOGISTIČKE, DISTRIBUTIVNE I FULFILMENT CENTRE, SKLADIŠTA I MAGACINE

Sistemi za Transport, Manipulaciju i Sortiranje

Skeniranje Bar-Koda na pošiljkama u brzoj pošti. Ovo je detalj sistema koji je Trasing dizajnirao i isporučio za našeg klijenta – lidera u oblasti brze pošte u Srbiji. Lokacija: Beograd; Sistem za Transport i Sortiranje Pošiljaka; Izvor: Trasing Editorial Tim 2021
Sistemi koje integrišemo zahtevaju različite nivoe upravljanja. Mi imamo iskustva i znanja za izvođenje kompleksnih zahteva koje mogu imati pojedine industrijske aplikacije. Na slici: Detalj jedinice za kontrolu i upravljanje Trasing transportnim sistemom za limenku, Heineken Pivara. Izvor: Trasing doo, 2021.

TRASING Editorial

Comments are closed.