IZBACIVAČ NEODGOVARAJUĆE AMBALAŽE

sa proizvodne linije

Trasing Transportni Sistemi pneumatski potiskivač za transportere za boce

Unutar Industrije Pića nema tajni za profesionalce Trasinga kada se radi o delu upravljanja materijalima te unutrašnjim transportom i repromaterijala i gotovog proizvoda, pojedinačno ili upakovano. U slučaju pojedinačnog transporta veoma česta aplikacija je REJECTOR odnosno izbacivač neodgovarajućeg (oštećenog) pakovanja sa proizvodne linije.

Postoji više tipova izbacivača (ili gurača neko će reći) a mi najčešće koristimo PNEUMATSKI IZBACIVAČ.

3D model pneumatskog gurača na transporteru sa valjcima. Izvor: Trasing doo, 2021.

Pred nama je aplikacija koju često integrišemo, širom industrije pića: pneumatski potiskivač za neprikladne pakete. Princip rada podrazumeva kameru koja snima boce (ili limenke ili neku treću ambalažu) i softver koji proverava da li je sa pakovanjem sve u redu. Ukoliko postoji odstupanje od zadatih vrednosti, softver daje signal za aktivaciju pneumatskog gurača koji izvlačenjem cilindra vrši mehanički udar na komad koji pada na mesto prilagođeno za prihvat ove ambalaže. Na vrhu cilindra nalazi se kontaktna površina koja udara bocu. Ona se najčešće izrađuje od meke plastike.

Kontaktirajte nas za sva pitanja koja biste želeli da postavite u vezi gurača (izbacivača) ambalaže. Pogledajte video.

Comments are closed.