Dok je papir u upotrebi još od 2. godine nove ere, karton kao materijal za pakovanje nije se koristio u industriji sve do 1817. godine

UVOD

Poslednjih godina srpsko tržište doživljava pravu ekspanziju Logističkih centara a među njima su najčešći, logično, Distributivni Centri (u daljem tekstu se pišu i kao DC). Oni podrazumevaju prijem, osnovnu obradu i brzu otpremu robe koja se najčešće nalazi u kutijama koje se pakuju na paletu. Distributivni centri nude mali opseg usluga koji uključuju komisioniranje odnosno prepakivanje robe u konkretne narudžbine koje su do skoro bile namenjene isključivo pravnim licima a sada sve češće i fizičkim licima odnosno krajnjim korisnicima..

 

Onog trenutka kada DC Distributivni Centar pošalje prvu porudžbinu krajnjem korisniku odnosno fizičkom licu, on postaje FULFILMENT Centar.

Trend: sve veći broj DC-a. To je deo šireg trenda koji nam dolazi sa zapada i dalekog istoka, u kome se izbacuje maloprodaja iz lanca snabdevanja i narudžbina šalje direktno naručiocu tj na vašu kućnu adresu. Ovo nosi vidljive prednosti koje se ogledaju i u brzini isporuke (od klika do zvonceta na vratima) i u ceni koštanja lanca isporuke. Prodavnice u koje smo odlazili da kupimo cipele, hranu, lekove, polako nestaju.

Posledično navedenom, za DC nije dovoljna samo odluka da će početi sa direktnim isporukama fizičkim licima. Naprotiv, potrebne su korenite izmene u infastrukturi objekata u kojima se radnja odvija. Intralogistička oprema postaje vitalno značajna i neophodna za upuštanje u ovaj posao.

Distributivni centri će se suočiti sa do sada neviđenim zahtevima – pošiljke tj narudžbine će se u najvećem broju sastojati samo od jednog ili dva proizvoda a ukupan broj narudžbina će se drastično povećati jer – hiljade kupaca svake od prodavnica koje su snabdevane do juče iz ovog centra sada će se okrenuti – direktno centru.

Da bi isporuka fizičkim licima profunkcionisala potrebno je pažljivo definisati glavne parametre rada centra, od istovara na šlep rampama i njihove optimizacije, preko definisanja ambalaže – šta je to čime ćete rukovati (kakve kutije), kojih dimenzija, minimalne i maksmalne težine, koja je zbirna ambalaža (palete), te paletizacija i otprema, sve u saglasju sa eksternim uslugama koje ćete nabavljati (poput transporta)

Pošto su glavne tačke definisane, vreme je da se posvetimo intralogistici:

Kako će se istovariti paleta sa kutijama i kako se proces odvija nadalje. Kako će se roba u kutijama naći na policama, kako će svaka kutija stići do svog mesta za skladištenje a potom, kako će se i čime spustiti sa nekog od nivoa skladišta u parter i kako će pored desetina hiljada drugih kutija naći svoj put do izlaza iz DCa, brzo i bez grešaka?

Odgovore će dati intralogističko rešenje. Ukoliko imate teškoće da definišete šta je to što vam je potrebno za pouzdano i efikasno rukovanje materijalima u vašem Distributivnom Centru, pozovite nas. Trasing je u mogućnosti da posle prve razmene informacija definiše i predstavi optimalne mogućnosti i rešenja.

NotaBene: više od 50% fulfilment centara na globalnom nivou koristi koncept HAOSA za skladištenje. Saznajte sve o ovom zanimljivom konceptu skladištenja i logičnim argumentima koji govore u prilog HAOS koncepta/ klik na link.

Glavna logistička čvorišta su, logično i očekivano, na obodima većih gradova sa što je moguće boljom putnom infrastrukturom u blizini. Potreba za DC Distrivbutivnim Centrima potiče podjednako i iz proizvodnje i iz trgovine. Vreme i brzina su važni faktori pa se organizacija poslovanja podređuje tim potrebama koje se kombinuju sa alatima dostupnim na tržištu.

Koji su to alati?

Nije popularno reći za čoveka da je alat ali Distributivni Centri na svom putu realizacije poslovanja mogu računati na operatere da prenose i pomeraju kutije, a mogu računati i na opremu u koju spadaju viljuškari i konačno – oprema za rukovanje materijalima odnosno transporteri i transportni sistemi.

Danas je teško naći radnu snagu a realno ona nije porediva sa automatskim mašinama koje bez prestanka i bez greške mogu unedogled obrađivati  određeni broj komada tereta u jedinici vremena. Čak i na tržištima koja ne oskudevaju sa prostom i/ili jeftinom radnom snagom, zaključak je samo jedan – ne može se rukama obaviti iole masovniji proces u kontinuitetu a to je upravo ono što je potrebno danas DC-ima koji pretenduju da budu ili su već postali Fulfilment Centri – veliki broj obrađenih tereta u što kraćem vremenskom okviru.

Poslovni Slučaj / Primer iz Prakse

.M&M – M&M Militzer&Münch Serbia…

…je kompanija sa visokom stopom rasta poslovanja u Logističkom sektoru. To znači da su prinuđeni da i inače izražen i brz tempo neprekidno povećavaju kao i prostorne kapacitete. To je bitka na dva fronta – i za povećanje infrastrukture ali i za poboljšanje procedure. Naš primer međusobne saradnje dobar je prikaz: prvi projekat – sistem za transport i sortiranje kutija posle samo godinu dana rada smo rekonfigurisali dodajući novi niz modula za kretanje, skretanje, rotiranje, penjanje ili spuštanje, značajno povećavši kapacitet i diverzitet obrade.

TRASING-ov S.9 sistem za rukovanje kutijom je usavršen do mogućih tehničkih granica. Upotrebom kvalitetnih materijala i poluproizvoda, mi kreiramo rešenja otporna na zahteve budućnosti. Skalabilno i modularno.

Koje su potrebe jedne kutije u automatskom rukovanju unutar Distributivnog Centra?

Pravolinijsko horizontalno kretanje na prvom mestu. Ono koje se najčešće obavlja ili transporterima serije S2000 Trakasti (često) ili S3000 sa Rolnama (često), a može se koristiti i trasporter sa modularnom trakom, S.5000 (ređe). (Klik na link u plavoj boji)

DC M&M: primer pravolinijskog horizontalnog kretanja kutije (u obrisima zbog dugačke ekspozicije f.aparata) na S.3000 transporteru;

NOTA BENE: Transporter sa modularnom trakom se ređe koristi jer je skuplji od druga dva rešenja ali ga po pravilu vidimo u Trasing-ovim sistemima na mestima gde je potrebna singulacija odnosno stvaranje proreda između tereta kako bi kutije mogle pristupiti operaciji koja sledi – na primer spuštanje liftom, ili očitavanje bar koda.

Skretanje: postoje četiri moguća postupka

  1. krivinom (najčešće)
  2. transfer platformom (po potrebi, u skučenim prostorima)
  3. skretnicom 
  4. uređajem za rotiranje (koristi se za palete)
DC M6M: Trasing S.3300 Transporter - krivina sa rolnama za transport kutije
 

Kod krivine, skretanje će u najvećem broju biti pravougaono (za 90®) ali može biti i 30®, 45® ili 60® a potom i prema potrebi (bilo koji ugao) i ovde najčešće koristimo transportere sa rolnama, konusnim za prave uglove i standardnim za manje (i više) od toga. I za ovu aplikaciju moguće je koristiti transportere (module) sa modularnom trakom kao i standardnom trakom, no one su nešto ređe.

Penjanje/ spuštanje kutija je česta potreba ako skladište ima više spratova. Tada transportni sistem ulazi u sve nivoe skladišta kapilarno a sam „lifting“ obavlja se ili liftom ili spiralvejorom/spiralnim transporterom. Za ove aplikacije koristimo neke od najpouzdanijih tehnologija koje su dostupne na tržištu.

Merenje težine kutije – vrši se bez zaustavljanja, dok se kutija kreće čekvejorom – transporterom koji pomoću ugrađene vage meri težinu svakog komada tereta. Brojanje obrađenih komada je takođe česta aplikacija koja se može instalirati na bilo kom modulu (transporteru) sistema.

Skeniranje bar koda ili etikete na kutiji, je pred-radnja za sortiranje koja, da bi se uspešno obavila, pretpostavlja tačno očitavanje podataka sa etikete. Prema potrebi same aplikacije, mi snimamo etiketu ili sa jedne ili sa dve ili sa tri strane. Ukoliko postoji predefinisano pozicioniranje kutije pre skenera, jedna kamera će biti dovoljna.

Sortiranje kutije se može obaviti na više načina, o tome smo pisali u ranijim tekstovima. Poslovni primer koji ovde koristimo referiše na rešenje implementirano u M&M distributivnom centru a to je upotreba jedinica za skretanje/sortiranje (pogledaj video). Cilj sortiranja je unutrašnja distribucija i grupisanje prema zadatom uslovu. Uslov može biti destinacija tereta ali i fizičke odlike poput težine ili veličine dimenzija pa se prema tome oblikuje „otisak“ sistema – broj izlaza, geometrija/veličina izlaznih transportera itd.

DC M&M: Pogled na sistem za sortiranje kutija

U drugom delu ovog članka prikazaćemo fotografije sklopova i detalja intralogističkog sistema za transport i sortiranje kutija u DC Distributivnom Centru kompanije M&M Militzer&Münch Serbia u Dobanovcima kraj Beograda. Trasing je dizajnirao i integrisao ovaj sistem kao dodatak na postojeći koji je instaliran pre 18 meseci, takođe od strane Trasing-a. Sistem se definiše izuzetnom modularnošću i izraženom skalabilnosti što se lepo pokazalo prilikom proširenja koje je obavljeno brzo i lako, bez ugrožavanja dnevnih operacija. M&M nije odbio ni kasnio niti u jednoj isporuci tokom projekta.

 

DC M&M: Pogled na glavni vod sistema za sortiranje kutija koji prelazi iz jedne u drugu halu DC-a;
"Distribucija bez efikasne automatizacije rukovanja kutijama u svojim glavnim centrima osuđena je na stagniranje i frustraciju zaposlenih"
Petar Gligorijević
Trasing - Intralogistics Copywriter

Kartonske kutije u distributivnim centrima: Neopevani heroji e-trgovine

U brzom svetu e-trgovine, kartonske kutije su neopevani heroji lanca snabdevanja. Ovi skromni kontejneri predstavljaju okosnicu distributivnih centara i centara za fulfilment, obezbeđujući da se proizvodi bezbedno transportuju od proizvođača do prodavaca i na kraju do potrošača.

Distributivni centri u velikoj meri se oslanjaju na kartonske kutije kako bi efikasno upravljali protokom robe. Ovi objekti primaju proizvode od proizvođača i čuvaju ih dok ne budu spremni za isporuku prodavcima na malo ili direktno potrošačima. Kartonske kutije se koriste za organizovanje i skladištenje ovih proizvoda, što olakšava radnicima da ih brzo lociraju i dohvate kada je to potrebno.

Kada se naruči, radnici u centrima za fulfilment koriste kartonske kutije za pakovanje i isporuku proizvoda potrošačima. Ove kutije moraju biti dovoljno čvrste da izdrže teške uslove transporta, a istovremeno i lagane i lake za rukovanje. Takođe moraju biti dovoljno fleksibilni da prime širok spektar proizvoda, od malih predmeta poput nakita do velikih predmeta kao što je nameštaj.

Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju distributivni centri je upravljanje ogromnom količinom kartonskih kutija. Sa milionima paketa koji se isporučuju svakog dana, količina proizvedenog kartonskog otpada je zapanjujuća. Da bi ovo ublažili, mnogi objekti su implementirali programe reciklaže kako bi se osiguralo da se korišćene kutije ponovo koriste ili pravilno odlažu.

Poslednjih godina, postoji rastući trend ka održivom pakovanju, a mnoge kompanije istražuju ekološki prihvatljivije alternative tradicionalnim kartonskim kutijama. Tu spadaju biorazgradivi materijali za pakovanje i kontejneri za višekratnu upotrebu. Međutim, kartonske kutije ostaju najpraktičnija i najisplativija opcija za većinu kompanija za e-trgovinu.

Uprkos njihovoj važnosti, kartonske kutije se često zanemaruju i uzimaju zdravo za gotovo. Oni se vide kao sredstvo za postizanje cilja, a ne kao suštinska komponenta lanca snabdevanja. Međutim, bez ovih skromnih kontejnera, e-trgovina kakvu poznajemo ne bi bila moguća.

U zaključku, kartonske kutije su neopevani heroji lanca snabdevanja e-trgovine. Oni su od suštinskog značaja za efikasan rad distributivnih centara, obezbeđujući da se proizvodi bezbedno transportuju i isporučuju potrošačima. Iako se ulažu napori da se istraže održivije opcije pakovanja, kartonske kutije ostaju najpraktičniji i najisplativiji izbor za većinu kompanija za e-trgovinu. Dakle, sledeći put kada dobijete paket, odvojite trenutak da odate poštovanje za skromnu kartonsku kutiju koja je to omogućila.

F  O  T  O

klik na fotografiju 

Pozovite nas ukoliko imate zahteve, potrebe ili nedoumice u vezi kretanja materijala u vašem procesu. Mi ćemo lako i brzo predstaviti moguća rešenja a nadalje – sve je na vama!

0
Telefon za zahteve i pitanja. Pon-Pet, 08-16

Link na matični veb sajt: LINK

Priprema: Trasing Media Tim, April 2023

Comments are closed.