“Ovo je mali korak za Trasing, ali veliki i značajan za tržište opreme za upravljanje materijalima u Srbiji.”

QR kod (engl.QR code) je matrični kod (ili dvodimenzionalni barkod) kreiran 1994. Stvorila ga je japanska korporacija Denso Wave. „QR“ je akronim od Quick Response (brz odziv), pošto je tvorac nameravao da se sadržaj izuzetno brzo dekodira. QR kodovi su uobičajeni u Japanu, gde su trenutno najpopularniji dvodimenzionalni kodovi.

Iako je naslov možda pretenciozan, mi verujemo da zaslužuje upravo takav “anderlajn”. QR kod Trasing je prvi put koristio od 2008-e do 2012-e godine na reklamnim šibicama. U dve različite varijante, skeniranje QR koda na Trasing šibicama vodilo je ili na sajt kompanije, ili na pismenu informaciju u nekoliko pasusa o firmi.

Trasing Šibice sa QR kodovima koji su vodili na sajt sa tadašnjim domenom. Analiza pomoću Ugljenikovog izotopa c14 govori nam da ove šibice datiraju iz 2010e.god.

Ovaj put, u 2021oj godini Trasing je pokrenuo upotrebu QR koda za nešto drugačiju namenu, mi smatramo daleko značajniju od poruke na šibici.

Upotrebili smo ovaj kod da bismo olakšali, približili i ubrzali procese održavanja Trasing transportera i transportnih sistema, tako što na svaki transporter postavljamo QR kod čijim skeniranjem operater dobija sve potrebne informacije za 60 sekundi putem video poruke, na licu mesta.

BRZO ODRŽAVANJE TRANSPORTERA S.2025

Pažljivo smo pristupili ovom programu podrške krajnjim korisnicima jer očekujemo da ovaj korak i utvrđene procedure oko toga postanu – tradicionalne za sve tipove Trasing sistema.

BRZO ODRŽAVANJE TRANSPORTERA S.2000

Inicijativa

BRZO ODRŽAVANJE TRASING TRANSPORTERA

Tako je nastala i inicijativa BRZO ODRŽAVANJE TRANSPORTERA / FAST MAINTENANCE – što će biti i deo naslova svake video prezentacije koja se odnosi na ovu inicijativu, kao i ime plej liste unutar Trasing naloga na Jutubu koji je odabran kao video platforma za inicijativu.

Novina u kvalitetu naše ponude i poboljšanje koje klijenti dobijaju. Sa tom željom Trasing stručnjaci usvojili su novu proceduru za upućivanje operatera u pravilan rad i održavanje transportera i transportnih sistema iz Trasing portfolia. Svi Trasing proizvodi na sebi će nositi jednostavan QR kod koji po skeniranju prikazuje BRZO ODRŽAVANJE TRANSPORTERA – video zapis na kome se u 100ak sekundi prikazuju postupci i operacije održavanja transportera na kome se kod nalazi. Ideja je da će to biti najbrži, najlakši i najpouzdaniji način da operater samostalno i u kratkom roku prikupi potrebne informacije za postupak.

Ova novina u kombinaciji sa projektantskim pristupom da se aktivnosti održavanja transportera mogu izvesti bez ikakvog ili sa minimalnim i osnovnim alatom – daju klijentima maksimum trenutnih mogućnosti u branši transportera i transportnih sistema.

A woman reading a QR code with her phone

Saznajte više o ovome pozivom, ili nam pišite na e-mail adresu: info@trasing.co.rs

Comments are closed.