Galerija fotografija: Transporteri i Transportni Sistemi

Fotografije Transportera S2000 – Trakasti transporter, kao i eksperimantalnog Trasing S3000 sa Itoh Denki modulom za skretanje transportovanog objekta.

Fotografije su snimane pomoću:

  • Sony a6600 + 18-65 f2.8
  • Fuji XS-10 + Tamron 24 f2.0

Priprema: Trasing Media

Comments are closed.