Mi delujemo kao tim, ali ponekada, u kompleksnijim projektima, timovi imaju potrebu da se češće grupišu oko predmeta svog trenutnog rada, stvarajući tako dodatnu sigurnost i održavajući dobar ritam projekta. U ovom članku donosimo foto dokumentaciju sa jednog od našeh trenutnih projekata takve vrste, u ranoj fazi

RANA FAZA

…bi značilo da je montaža u toku, da još uvek pristižu materijali od dobavljača i da je u našoj B1 hali za montažu prilična gužva.

Pošto slika govori više od hiljadu reči – besmisleno je pisati. Ipak, obratite pažnju na kratki opis svake fotografije

Detalj lifta. Pogon Qimarox.a

Motor-reduktori
Ograda transportera
Opiljci privučeni magnetnom silom
Bez kompromisa kada su u pitanju svi elementi, ne samo oni vitalni. Habazit traka čeka na ugradnju.
Elementi transportera u komori za farbanje

Comments are closed.