sortiranje kutija u distributivnim centrima, habovima brzih i regularnih pošti, u skladištima internet trgovaca i veletrgovaca i na mnoogim drugim mestima..

… a ta druga mesta su mnogi proizvodni procesi, industrije kartona i pakovanja, i uopšte, opet na strani logistike, sva skladišta roba i materijala koja pretenduju da budu iole pametna u današnje vreme. Industrija hrane se decenijama oslanja na pakovanja u kartonske kutije, kao i industrija sitne plastike, od kućne elektrike do industrije igračaka. Industrija pića se danas vrlo malo oslanja na kartonska pakovanja jer dominira PVC pakovanje koje kod nekih procesa opet treba razlikovati pa je važno reći da naši sistemi transportuju, sortiraju i uopšte manipulišu čitavim nizom tereta a ne samo kutijom. Jednako dizajniramo i isporučujemo pametne sisteme za rukovanje paletama, plastičnim kesama, kutijama, lodnama ili tacnama. Svi ovi tereti, medijumi pakovanja, skladištenja i transporta, mogu zahtevati čitav niz manipulacija/operacija koje naši sistemi funkcionalno isporučuju.

Sam transportni sistem može imati i u sebi sadržati dodatne uređaje za manipulaciju teretom: skretanje, spuštanje/penjanje, razna merenja i brojanja objekta, skeniranje, akumulacija, pozicioniranja, i danas u vreme brze distribucije ultimativno – sortiranja tereta na grupe određene prema željenom faktoru: lokaciji isporuke, vrsti tereta ili drugim osobinama i uslovima. 

TRASING / SORTIRANJE KUTIJA

S.9 Sistem za sortiranje kutija je Trasing-ov intralogistički sistem koji se najčešće traži na tržištu iz prostog razloga: u kutiji držimo najviše toga kada pakujemo, šaljemo, primamo, skladištimo itd.

S.9 je modularne gradnje u potpunosti, od prvog do poslednjeg transportera. Svi moduli, do najvećeg, gabaritima i težinom dozvoljavaju lako rukovanje, premeštanje i rekonfiguraciju. Modularno znači i skalabilno odnosno lako izmenjivo u budućnosti zarad novih optimizacija, povećanja kapaciteta i redovnog održavanja, uz minimalan zastoj i značajnu uštedu vremena.

Moduli S.9 sistema za sortiranje kutija su:

  • Ulazni modul – prihvata i uliva kutije u sistem, pri svom kraju na njemu je glavni skener – laserski čitač koji čita bar kod na kutiji te informacijom generiše destinaciju/ izlaz na koji kutija odlazi. Ovaj modul sadrži i senzore koji diktiraju START/STOP funkciju kako bi kutije imale odgovarajući razmak između sebe, neophodan za operisanje sortera.
  • Modul kretanja – transporter sa rolnama za kretanje na pravcu. 24VDC napon ovog modula, kao i kod drugih modula, omogućava mu nezavisnu kontrolu i upravljenje u odnosu na okolne module.
  • Modul za skretanje i sortiranje vrši funkciju u kojoj skreće kutiju (ili je propušta drugim izlazom, u našem slučaju – pravo).
  • Izlazni modul, najčešće gravitacioni rolgang na kome kutija završava svoje kretanje u sistemu.

Pratimo završno testiranje S.9 sistema u projektu dizajniranja, izgradnje i isporuke kao i integracije sistema za sortiranje kutija. Investitor je kompanija koja je iskazala potrebu za sistemom koji će procesuirati kutije visokog stepena ujednačenosti i kvaliteta (nove kutije se ulažu u sistem), sa 8 mogućih izlaza/destinacija koje se određuju skeniranjem koda (bar koda ili druge oznake) na kutiji po čemu se kutija upućuje na tačnu destinaciju. 

Jedinica za montažu: testiranje sistema S.9. Izvor: Trasing / Oktobar 2022

Kapacitet: do 1500 kutija na sat. 

Kutije različitih veličina, oblika i težina. 

15 video sekundi S.9 sistema

S.9 Trasing - Sistem za Sortiranje Kutija

Komentar iz dizajnerskog tima:

“S.9 Sistem za Sortiranje Kutija doveden je do nivoa moguće optimizacije i efikasnosti, koliko to dozvoljava dostupna tehnologija na tržištu. Govoreći o izboru tehnologija za ovaj sistem, kompromisima nema mesta. Sistem radi pod 24 VDC naponom što znači zonsku kontrolu – svaki transporter se kreće nezavisno (nezavisan pogon i kontrola) pa je mogućnost podešavanja široka a ušteda maksimalna (transporteri ne moraju raditi dok na njima nema tereta). Broj izlaza/destinacija je neograničen, kao i njihova izlazna širina i geometrija što znači da tereti mogu biti raznoliki: različitih težina, oblika i dimenzija. Maksimalni kapacitet propusnosti prikazanog sistema je oko 1500, komada tereta na čas a samo postavljanje, instalacija i integracija u postojeći sistem je neuporedivo brža od drugih sistema za rukovanje materijalima, za sistem koji prikazujemo dovoljno je nekoliko sati za instalaciju. Rekonfiguracija je takođe vrlo laka i brza jer je ceo sistem modularan, sastoji se iz elemenata kojima je lako manipulisati. Kotrola i upravljanje se u ovom slučaju vrši preko Siemens tač panela koji detektuje i prikazuje poziciju svake kutije u sistemu, njenu orijentaciju, težinu i veličinu, kao i nepredviđene okolnosti zarad pravovremenih reakcija i minimalnog zastoja. Održavanje je minimalno i lako, bez potrebe za posebnim alatima”.

Testiranje Sistema za Sortiranje Kutija u toku. Izvor: Trasing OKT/2022

Procentualna Učestalost Greške: 0%

0
broj tačno isporučenih kutija od 100 kutija u sistemu

Kada S.9 Sistem rukuje novim kutijama i ispravno postavljenim bar kodovima, tačnost očitavanja je 100% čime je i sortiranje bez greške

Poslednja podešavanja sistema i testiranje. Izvor: Trasing, OKT/2022

Pametne Tehnologije

Trasing ne ostavlja mnogo prostora slučajnostima, nejasnoćama ili nedoumicama u budućem radu sistema. Izbor sastavnih elemenata je najsigurniji mogući: koriste se isključivo materijali i komponente vrhunskog kvaliteta. Kada su u pitanju uređaji i sklopovi unutar sistema, situacija je ista.

Neki od standardnih dobavljača su: Siemens, Danfoss, Interroll, Itoh Denki, SEW, Sick i druga dobro poznata imena od kojih nabavljamo većinu naših potreba u izgradnji ovog sofisticiranog sistema. 

Platforma

Pod platformom podrazumevamo uređaj unutar S.9 sistema, koji obavlja samo skretanje, time i sortiranje kutija. Naš izbor u ovom slučaju je provereno rešenje kompanije ITOH DENKI Japan, koje se odlikuje stabilnim radom i visokim nivoom rekonfiguracije. Sa površinom u obliku kvadrata, ovaj uređaj je u mogućnosti da koristi sve svoje četiri strane i kao ulazne i kao izlazne što znači da su modifikacije moguće u svim pravcima i smerovima, zbog njegove reverzibilne prirode (može se kretati unapred i unazad)

Platforma koja vrši prijem a potom i jednu od dve funkcije: prolaz ili skretanje. Izvor: Internet

DC/Distributivni Centri, Skladišta, Brze i regularne Pošte, Proizvodni procesi, to su najčešći korisnici S.9 sistema za Sortiranje Kutija

Fotografije sa testiranja:

0
naš broj telefona / our phone number

Ukoliko upravljate skladištem, distributivnim centrom, brzom ili regularnom poštom, kao i proizvodnjom, pozovite nas za više informacija o mogućnostima unutar vašeg procesa. Kvalitetni sistemi za sortiranje i transport donose sigurnost i stabilnost u radu, istovremeno vodeći računa o vašim teretima u meri u kojoj je rukovanje krhkim i lomljivim objektima izuzetno lako i sigurno.

Kontakt: info@trasing.co.rs +381 37 806590

Priprema: Trasing Media, OKT2022

Comments are closed.