TRASING S.4000

Lamelasti Transporteri, onakvi kakvim ih poznajemo, dizajniramo i isporučujemo tržištu, odlikuju se upotrebom plastičnog ili čeličnog lanca kao najvažnijeg pogonskog elementa u sklopu celog transportera – konvejera. Na engleskom govornom području ovaj tip transportera najčešće se naziva Table Top (STONI) a kod proizvođača plastičnih lanaca takođe često nailazimo na naziv FLITE TOP BELT ili FLITE TOP CONVEYOR. Dakle, govorimo o Trasing S.4000 Transporteru – Modulu, za koji koristimo sledeće nazive:

na srpskom: lamelasti transporter, člankasti transporter

na engleskom: flite top ili table top conveyor

S.4000 transporteri - Lamelasti transporteri su transportni uređaji koji za medij kretanja koriste lamelastu traku/lanac koja nosi predmet transporta. Koriste se za transport upakovanih tereta težine do 70kg. Lamelasti transporteri serije S4000 su idealni za transport lakih jediničnih tereta na različite lokacije, različite kombinacije podsklopova, kao što su krivine, prelazi ili moduli za nagib, omogućuju brzu i ekonomičnu proizvodnju kompleksnih sistema. Tipovi lamelastih lanaca mogu biti čelični ili plastični, pravi ili u krivinama.

Mi težimo da u proizvodnju konvejera uključimo širok opseg mogućnosti da bi zadovoljili zahteve aplikacije ali i korak dalje čineći rešenje najoptimalnijim mogućim: upotrebom novih proizvoda na polju lamelastih lanaca – “Dry Running” lanci bez podmazivanja, magnetne krivine, kao i elektro motori visokoefikasnih klasa – to čini Trasing S4000 lamelaste transportere ultimativno kvalitetnim i dugotrajnim.

Trasing Montaža: na slici je detalj TS Transportnog S.4000 Sistema Lamelastih Transportera za industriju pića, koji prikazuje krivinu od 180* / na slici bez trake/lanca
Na slici detalj Trasing S.4000 sistema u montaži/ na slici bez trake/lanca koji još nije postavljen

neke karakteristike TRASINGovih S.4000 trakastih modula

Kontinualni tok materijala

Moguće razne kombinacije transportnih puteva

Konstrukcija: elektro plastificirani ugljenični čelik, nerđajući čelik ili aluminijumski profili

Širok spektar plastičnih i čeličnih lanaca

Jednostavna montaža transportera na licu mesta

Jednostavno postavljanje senzora za kontrolu

Pojedinačni transporteri mogu se jednostavno kombinovati sa drugim tipovima TRASING transportera

Pogonska stanica transportera sa motor reduktorom

Kontrola rada, sa zaštitom od preopterećenja

Regulacija brzine transportera preko frekventnog regulatora

Pripadajuću kanali za kablove

Bočne vođice

Svi tipovi serije 4000 podesivi su po visini

Pouzdan rad i dug vek trajanja

Jednostavno održavanje

Savremen dizajn

Detalj iz montaže: na slici vidimo 2D lej aut prikaz sistema kako bi monteri mogli da organizuju i prate rad. Ponekada se koriste i 3D crteži za lakše razumevanje i montiranje sklopa.
Detalj iz montaže: S.4000
Detalj iz montaže S.4000 TLS - Trasing Lamelasti Sistem Transportera - transporteri su još uvek bez trake/lanca koji tek treba biti postavljen.

LANČANICI

su vrlo važna komponenta S.4000 Lamelastog Transportera, proizvode se u širokom dijapazonu dimenzija, karakteristika i kvaliteta. jednodelni lančanici mogu biti od acetala (standardno), uretana (abrazivno otporni) i polipropilena (otporni na kiseline). dvodelni lančanici mogu imati čelične zube za dug vek trajanja.

"Stoni" Transporteri

Lamelasti Transporter (Table Top, Flite Top Conveyor)

S.4000

Ovi transporteri su modularni (ali nisu sa modularnom već člankastom trakom), što ih čini veoma fleksibilnim. Možete da dodajete ili uklanjate članke, oni dobro rade sa nagibima, i mogu da budu u “krivini”. Ove karakteristike čine “stone” transportere posebno pogodnim kada je prostor na prvom mestu.

Koristite ovaj transporter za:

Jedinične proizvode

Proširenje linije

Poboljšanje brzine i efikasnosti

Akumulaciju proizvoda (Napomena: Količina akumulacije koju lamelasti transporter može da podnese zavisi od uslova rada kao i karakteristika proizvoda kao što su materijal, težina i brzina.)

Montaža: Lamelasti S.4000 transporteri se brzo i lako montiraju u odnosu na druge vrste transportnih sistema

Da li dizajnirate novu liniju  za transport PET boce, ALU limenke ili staklene boce, ili redizajnirate postojeću? Mnogi proizvođači hrane, pića, pa i farmaceutskih proizvoda u Srbiji danas obnavljaju svoje procese kako bi povećali produktivnost i postigli veću “propusnost”. Možda treba da razmislite o tome. A sigurno bi trebalo ako ste već uvideli probleme, ili pak mogućnosti za poboljšanja na transporterima i uređajima za automatsko rukovanje ovim ambalažama.

Kontaktirajte naš tim, zakažite razgovor i utvrdite sopstvene mogućnosti kroz pametnu TRASING automatizaciju u vašoj proizvodnji i/ili distribuciji

Pogledajte galeriju fotografija iz Trasing montaže/ dec21.

DRY RUNNING - člankaste trake bez podmazivanja

U prvom delu teksta spomenuli smo, a u ranijim publikacijama dosta i govorili o specijalnoj vrsti Trasing S.4000 Lamelastih transportera. Radi se o transporterima sa DRY RUNNING člankastom trakom koji ne zahtevaju nikakvo podmazivanje trake zahvaljujući specijalnoj mešavini materijala od koga je napravljen ovaj lanac (traka). Lubrikant je “inkorporiran” u sam materijal i troši se vremenom ali sa takvom stopom habanja da je životni vek duži za oko 25% u poređenju sa tradicionalnim člankastim trakama. Istovremeno, čitav sistem je suv, čist i bezbedniji u daleko većoj meri od rešenja sa podsistemima za lubrikaciju i podmazivanje. 

Danas svi značajniji proizvođači člankastih lanaca imaju svoju verziju DRY RUNNING trake. Po pravilu one su drečavih, lako uočljivih boja.

dry running

evo nekih primera iz projekta Transportni Sistem DR S.4000 za plastične čaše 0,1 i 0,25lit/nominalne propusnosti 10.000jedinica/čas koji smo dizajnirali i integrisali za naše prijatelje - Mlekaru Šabac:

S.4000 dry running

S.4000 Dry Running Video sa projekta DR S.4000 u Mlekari Šabac

Ne oklevajte da nas kontaktirate čak iako nemate tačnu predstavu vaših INTRALOGISTIČKIH potreba u skladištu kojim upravljate, proizvodnom magacinu koji je/ili treba biti automatizovan, distribuciji za koju ste zaduženi i sl. 

Danas se u Srbiji odigrava ravnopravna borba među učesnicima u lancima snabdevanja, u smislu dostupne opreme i izbora koji imaju kada su u pitanju sistemi za rukovanje robom u zatvorenim prostorima – transporteri koji transportuju kutije i palete od mesta istovara do mesta utovara (kroz sve procese između ta dva), oprema za dizanje i spuštanje tereta, kontrolni uređaji, različita merenja tereta, obeležavanje i skeniranje, različite tehnologije sortiranja tereta, i drugo.

Trasing stručnjaci čine timove koji su izuzetno agilni, stručni i iskusni istovremeno – stvaramo perfektne premise da od prvog kontakta obezbedimo vrhunsku podršku za vaše ideje i potrebe, sa izuzetno dinamičnom i brzom realizacijom projekata.

Pozovite nas. Kontaktirajte Petra Gligorijevića petar@trasing.co.rs +381 63 62 22 31 koji će sva vaša pitanja i zahteve uobličiti i plasirati odgovarajućem timu. Politika kompanije je da odgovore šalje odmah po prijemu ali zbog specifičnosti zahteva zadržavamo maksimalno vreme od 24 časa od prijema, unutar kojih ćete dobiti odgovor.

link na trasing.rs ↑

Priprema: Trasing Media

Comments are closed.