Ovaj članak ima arhivsku ulogu – vremenom ćemo u njega dodavati primere Trasing industrijskog i grafičkog dizajna koji smo koristili za potrebe posla – od dizajniranja vizit karti i promotivnog materijala, do reklama na bilbordima, dizajna Trasing štandova na sajmovima, itd.

Idejno, dizajn je uvek dolazio od dvojca Miloš – Petar a realizacija je zavisila od složenosti – većinu komada radili su izvršno profesionalni dobavljači usluga, najčešće grafički dizajneri i štampari.

Trasing drvene olovke smo predstavili i počeli da koristimo 2010-e godine.

Uživajte

Trasing baneri, 2013e godine.

* * ********** * *

Iznad: reklama za stručni časopis, 2012-a.

* * ********** * *

Ispod: Predlozi panoa na sajamskom štandu. 2013-e realizovan je Pano 1 u veličini 8 x 2 (m), danas se nalazi u našoj hali za montažu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* * ********** * *

Iznad: Trasing Koverta, i dalje u upotrebi počev od 2014-e godine. Grafičko rešenje prikazuje obrtni sto/platformu za rotaciju palete, pogled odozgo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trasing šibice u razvijenom stanju. Oba modela su realizovana pre 10ak godina.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dizajn “kontakt formulara” koji je izrađen za naše sajamske potrebe u Hanoveru 2013e na Sajmu Tehnike. Na ovoj manifestaciji Trasing je imao svoj štand u okviru Srpskog Nacionalnog Štanda.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ispod: Usvojeni predlog dizajna Trasing štanda za sajam.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2014-e godine Trasing je slavio 30 godina postojanja i rada. Pripreme i dizajn štanda otpočeo je nekoliko meseci ranije. Evo nekih primera i predloga:

Ovo je i definitivni izgled štanda na PACK TECH Sajmu u Beogradu 2014-e kada smo proslavili 30 godina postojanja. Navedene dimenzije postera.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Iznad: Dvostrana reklama za časopis Industrija 2011-2012-a

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trasing ima tradicionalnu saradnju sa stručnim časopisima, novinskim kućama, stručnim asocijacijama. Na prvom mestu je saradnja sa Logistika&Transport Magazinom, kao i INDUSTRIJA magazinom – dva renomirana nezavisna stručna izdanja koja se najvećim delom distribuiraju direktno korisnicima, što garantuje da će vaša poruka, ukoliko na ovaj način komunicirate sa poslovnom zajednicom, doći na pravo mesto. Mi ostvarujemo tesnu saradnju koja traje više godina i koja je iz taktičkih odnosa prerasla u strateške odnose sa mnogo dubljim vidovima saradnje od pukog – reklamiranja.

Nastojimo da naša svakodnevna iskustva iz poslovanja pretočimo u originalni sadržaj prvorazredne relevantnosti jer u tome vidimo jaku vezu sa interesom firme. Naši stručnjaci pišu redovno stručne tekstove koji se objavljuju u navedenim publikacijama i koji nailaze na sjajan prijem, pogotovu kada su u pitanju tekstovi našeg Gen. Direktora, koji obiluju kvalitetnim podacima, pogledima i stavovima. Na vrlo kreativan i duhovit način predstavljeni – oni su doživeli veliki uspeh kod čitalaca.

Čitav je niz reklama i oglasa koje smo objavljivali u ovim časopisima te će se ovaj pasus vremenom dopunjavati.

Naslovna strana časopisa Industrija, Avgust 2013a.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Baner sa čuvenim sloganom – OD TABLETE DO PALETE, 2014.
Varijacija na temu

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trasing Fascikle

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

APLIKACIONE NALEPNICE zovemo tako iako su zapravo nalepnice koje imenuju saradnike u projektu te oprema iz tih projekata nosi ovakve nalepnice prijateljskog tona. Ovde smo naveli samo neke među mnogobrojnim.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NALEPNICE UPOZORENJA su nalepnice koje se obavezno postavljaju zarad bezbednosti. Iako je dizajn propisan, Trasing je svakako izvršio doradu dizajna kako bi ga prilagodio sopstvenim potrebama.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

neke od reklama..

Članak za sada završavamo kako smo i počeli – njenim visočanstvom OLOVKOM:

APDEJT/18.Oktobar/2022

nastavljamo izlaganje TRASING dizajna, kako je i red – olovkama:

Predloženo

Realizovano

Realizovane hemijske olovke: sa gumenim gripom, gumenim vrhom za "tač skrin" ekrane i držačem od bambusa. Izvor: Trasing, Okt.2022

VIZITKE

Predlog vizit karti: ni jedna nije realizovana ali su još uvek u razmatranju, neodbačene:

Predloge vizit karti pogledajte detaljnije u narednoj galeriji:

NOTESI i ROKOVNICI

Notesi i rokovnici spadaju u najznačajniji reprezentativni materijal jer ga korisnici upotrebljavaju u dužem periodu držeći ga često pored sebe. Pored toga, i sami koristimo najradije naše rokovnike jer smo primetili da, iako je u pitanju neprekidni i repetativni proces (izrada rokovnika) firme uglavnom malo pažnje posvećuju dizajnu i pored sveg značaja koji smo naveli sada. Mi smatramo da je to sjajna prilika za poruke koje želimo da pošaljemo spolja….evo nekih primera predloženih i/ili realizovanih rokovnika i notesa:

Naslovnica "Tehničke Sveske"
Zadnja strana/korica "Tehničke Sveske"

REKLAME iz 2022-e

Kao i svake godine, publikujemo niz reklama u pisanim medijima i na internetu. Insistiramo na originalnom sadržaju čiji je izvor najčešće naš posao (firma, teren, klijenti) ali neretko koristimo i eksterne medije. Evo par primera:

Reklama za časopis INDUSTRIJA, septembar 2022
Reklama za časopis Logistika & Transport, Septembar 2022
Reklama za časopis INDUSTRIJA, Jul 2022

LinkedIn Cover

Idealno je ako se copy (kompanijski sadržaj koji se publikuje) stvara unutar firme iako to nije uvek moguće uraditi, posebno ako želite ravnotežu kontinuiteta, količine, kvaliteta, autorskog sadržaja (Trasing koristi isključivo sopstveni foto i video materijal kao što su i tekstovi u većini slučajeva originalni i autorski pripadaju kompaniji).

Jedna od aktivnosti je i kreiranje LinkedIn sadržaja među kojim se nalazi i – kaver / cover odnosno naslovna fotografija. Za te potrebe (i tome slične) koristi se VistaCreate klaud platforma koja idealno olakšava i omogućava brz i kvalitetan rad upravo za ove potrebe.

PROJEKTNO ODELENJE: SALA ZA SASTANKE

2019: predlozi zidnih rešenja za salu za sastanke na odelenju inženjerije (inženjerija je projektni biro koji unutar firme operiše u dve velike kancelarije: mašinska i elektrotehnička;

Trasing Beograd: firma/firmopisanje na totemu ispred zgrade u kojoj se nalaze naše prostorije

uskoro nastavak......

Priprema: Trasing Media. 2022.

Comments are closed.