Izložbeni Hab

Na slici: TRASING inženjeri i mehatroničari rade na montaži sistema za transport i rukovanje kutijama

Odluka o izgradnji šouruma doneta je početkom 2021-e godine, a kako se početna ideja razvijala došli smo do izložbenog prostora kome je zbog veličine prostora i gabarita, smatramo, neophodno dodati reč CENTAR u naziv. Na mestu spajanja Koridora 11 i Moravskog Koridora (165-i kilometar autoputa E75 Beograd-Niš) u industrijskoj zoni mesta Pojate, Trasing je podigao industrijske objekte od kojih je jedan namenio INTRALOGISTIČKOM CENTRU, prvom svoje vrste u Srbiji. 

Na slici: Detalj Intralogističkog sistema koji transportuje, skreće, penje, spušta, skenira i sortira kutiju unutar skladišta ili distributivnog centra

Hala površine 2000 kvadratnih metara predstavlja korisni prostor CENTRA u kome ćemo biti u mogućnosti da simuliramo sve vrste intralogističkih sistema koje Trasing isporučuje kako logističkoj tako i proizvodnoj industriji. 

Na slici: instalacija instalacije

Sistem koji se još uvek podešava, predstavlja prvu zaokruženu celinu i početak rada ovog pokaznog centra u kome ćete videti mnoge aspekte Industrije 4.0 ali i biti u prilici da čujete o tome šta je automatizacija kojom se bavimo, koliko je važna i kako utiče na poslovanje kompanija.

Na slici: instalacija i podešavanje sistema za rukovanje plastičnim i kartonskim kutijama u skladištima, distributivnim centrima i drugim sredinama

Intralogistika koju primenjujemo kao i rešenja koja dizajniramo za naše klijente, to je bila vodilja i za  centar. Bez imalo prostora za greške, u kreiranju sistema koristili smo komponente, poluproizvode i proizvode proverenih brendova. Na prvom mestu tu su Trasing in house proizvodi koje se odnose na metalne fabrikate i elemente – šasija sistema koju proizvodimo u našoj proizvodnji.

Na slici: montaža sistema

ideja

Na licu mesta gledate detalje sistema koji vam je potreban, kao i celinu: na koji način ćete rešiti rukovanje kutijama, pošiljakama, paletama i drugim teretima. Obično je poslednji korak u prezentaciji projekata programska simulacija rada sistema i njegovih pojedinih delova te se tako proverava i funkcionalnost. Sada, Trasing će biti u mogućnosti da u realnom sistemu ispita sve zahteve klijenata i da rešenja demonstrira na licu mesta, u meri u kojoj se – želi. Ovo je samo jedna od manjih prednosti koje pruža Centar*

Na slici: detalj sistema koji prikazuje perfektnu završnu obradu oslonaca sistema kao i stranica konvejera

Skladišta, Distributivni Centri, Brze i Regularne Pošte, Aerodromi, kao i širok dijapazon proizvodne industrije – to su glavni korsnici naših sistema za rukovanje teretima. 

kontra ideja

Ako je osnovna ideja ta da klijenti u Centru mogu videti svoju buduću opremu, što je i opisano u prethodnom pasusu, onda je to nastavak i produžetak promocije koju vršimo svakodnevno na tržištu. 

Paralelno, dublji aspekt će biti edukacija klijenata i krajnjih korisnika o onome što mogu koristiti od opreme u svom radu. Koristeći značajno iskustvo sa tržišta, Trasing će pažljivo praviti selekciju novih proizvoda, tehnologija, materijala i rešenja koji se mogu uklapati u ovdašnje poslovne ambijente. 

m    e    s    t    o    s    u    s    r    e    t    a

Ovaj prostor je mesto susreta različitih entiteta i interesa, suprotstavljenih strana biznisa, mesto susreta najnovijih i najnaprednijih tehnologija sa kompanijama koje će ih koristiti.

Zahvaljujući sjajnim vezama sa tvorcima najnovijih tehnologija, Trasing će biti u mogućnosti da ih predstavi u njihovoj “punoj pameti”.

 

u s l o v U s l o v a

je modularnost. To je uslov na kome Trasing godinama zasniva svoja rešenja i sisteme pa je bilo prirodno da u centru od prvog sklopa sve bude – modularno. Proizvodnja, montaža i pristup “iz modula” ima velike prednosti – lako se menja i konfiguriše a potom i rekonfiguriše. Modularno znači skalabilno, odnosno, spremno za promene i proširenja u budućnosti.

Sistem

od koga polazimo često vidimo u upotrebi i odnosi se na rukovanje najčešćim logističkim medijumom za transport i skladištenje. KUTIJA. Kartonska kutija.

Dakle, postavljen je sistem koji na različite načine rukuje kutijom i simulira različite radnje i operacije koje se dešavaju u skladištu. Od prostog kretanja kutije, skretanje, podizanje, spuštanje, pripremili smo sistem koji sadrži module – transportere na pravcu, krivine, module za skretanje, liftove, spiralvejore i modularne transportere. 

 

Posebnu pažnju posvetili smo aplikacijama za skeniranje, sortiranje i skretanje, i elementima koji u različitim protocima, kapacitetima i brzinama, najefikasnije ispunjavaju zadatke. 

pogledajte video sa testiranja: kutija i plastična korpa

informacije, pitanja, zahtevi i upiti:

Info@trasing.co.rs

+381 37 806 590

POZOVITE NAS

Zakažite sastanak u Centru, predstavite nam vaše ideje, planove i potrebe, ili samo trenutnu situaciju u vašem skladištu, centru za distribuciju ili proizvodnji, a mi ćemo vam pokazati najbolje rešenje za kretanje i rukovanje teretima.

Priprema: Trasing Media

Comments are closed.