Da li ste znali da je Intralogistika nastala kao potreba da se iz pojma Logistike izdvoji deo procesa koji se obavlja u zatvorenim *prostorima za skladištenje i distribuciju? Koren te potrebe nalazi se delom u činjenici da se za “unutrašnju Logistiku” odnosno Intralogistiku koriste tehnike i tehnologije potpuno odvojene i nevezane za tehnologije koje se koriste u spoljašnjem delu lanaca snabdevanja (onom koji se odvija pod vedrim nebom, na putevima, prugama..). Drugim delom nukleus potrebe izdvajanja je u velikoj vrednosti Intralogistike kroz njen potencijal za optimizaciju procesa.

*Prostori za Skladištenje i Distribuciju: svi sistemi za Rukovanje Materijalima koji se nalaze u različitim vrstama Logističkih Centara (Distributivni Centri, Centri za Izvršenje / Komisioniranje i Distribuciju, Skladištima (bilo da su u službi proizvodnje ili distribucije), Habovima (Centralna Skladišta) brzih i/ili regularnih Pošti, kao i veletrgovci i maloprodaja iz E-komerca (trgovina/kupovina preko interneta) – nazivaju se Intralogističkim Sistemima ukoliko se odvijaju u zatvorenim prostorima

Montaža Intralogističkog Sistema za poštanske pošiljke. Projekat: Pošta Srbije, Trasing. Novembar 2022.

Sistematsko evidentiranje stvarnih zahteva u internoj logistici (Intralogistici) je još uvek relativno skorašnji fenomen ali je jasno da Intralogistika ima impresivan potencijal za optimizaciju procesa. Industrija 4.0 i mašinsko učenje igraju ključnu ulogu u ovome. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji (AI), Intralogistički procesi se sve više mogu odvijati automatski i na način koji je okrenut budućnosti, čime se povećava efikasnost. Pored toga, Industrija 4.0 omogućava upotrebu resursa koji se ranije nisu koristili.

Pogled na glavni Intralogistički Hab Pošte Srbije. Trasing, Novembar 2022.

Intralogistika je suštinska komponenta upravljanja lancem snabdevanja i planiranja proizvodnje. Sa pojavom visokoregalnih skladišta i automatizovanih sistema za distribuciju robe sredinom 20. veka, intralogistika se u biznisu pojavila kao nova oblast. Zasnovano na povećanom korišćenju namenskog softvera, pojedinačne i ne-mrežne aktivnosti kao što su transport, rukovanje i skladištenje materijala postale su složeni logistički procesi u okviru profesionalizovanog planiranja proizvodnje. Danas je tema važnija nego ikad. Zbog globalizacije koja sve više napreduje, postoji sve veća potreba za automatizacijom interne logistike putem tehničkih rešenja i koncepata, a sve u cilju racionalizacije procesa i zadržavanja prednosti u odnosu na konkurenciju.

Sistem Trakastih Transportera, Pošta Srbije, Trasing. Novembar 2022.

Veliki Potencijal

Za kompanije, optimizacija intralogistike je od vitalnog značaja jer je pritisak da se poveća efikasnost interne logistike sveprisutan. Materijali i roba treba da se pomeraju brzo i što je moguće tačnije kako bi se izbegli zastoji ili prekidi u proizvodnji ili isporuci. Automatizacija obezbeđuje visoku produktivnost i niske troškove osoblja jer se kašnjenja između pojedinačnih odeljenja mogu svesti na minimum. Industrija 4.0 ima potencijal da igra ključnu ulogu ovde: povezani podaci i mašine omogućavaju potpuno umreženi lanac vrednosti, pri čemu ljudi deluju kao kapetani na „proizvodnom parobrodu“. Kombinacija inteligentne tehnologije i ljudske stručnosti, koja rezultira odlukama zasnovanim na podacima, osigurava povećanu produktivnost – dobrodošli u Pametnu Fabriku (Smart Factory).

Intralogistički Sistem za terete/pošiljke do 50,Kg težine. Pošta Srbije, Trasing. Novembar 2022.

Prepoznavanje Obrazaca Vodi do Optimizacije

Podaci generisani inteligentnim procesima mogu se zauzvrat koristiti za dalje poboljšanje unutrašnjih operacija, na primer korišćenjem veštačke inteligencije. Omogućava takozvano mašinsko učenje, kroz koje pametni, umreženi uređaji samostalno povećavaju svoje performanse uz pomoć algoritama. Na ovaj način, sistemi mogu mnogo preciznije predvideti važne podatke planiranja kao što su vreme utovara, transporta ili istovara. Prepoznavanje uzoraka prikupljenih podataka takođe omogućava brzo identifikovanje procesa koji još uvek imaju potencijal za optimizaciju. U slučaju neočekivanih smetnji, kao što su odložene isporuke, moguće je intervenisati automatski i brže, čime se olakšavaju odgovarajuće protivmere ili prilagođavanja. Naredni procesi se tada mogu prilagoditi upravo ovim kašnjenjima. Rezultat: efikasni, međusobno povezani procesi koji povećavaju profitabilnost i smanjuju stopu grešaka.

"Levi Sistem" i "Desni Sistem" - jedan opslužuje potrebe grada Beograda, a drugi cele Srbije. Pošta Srbije, Trasing. Novambar 2022.

U Kadru Kamere / Video

Sistem u glavnom Habu Pošte Srbije, postavljen je i pušten u rad. Kao što obično biva, nakon instalacije došli smo do omiljene faze naših projekata a to je prihvatanje sistema i početak samostalnog rada operatera – kao po pravilu to su trenutci oduševljenja boljim, bržim, preciznijim i lakšim radom, trenutci odobravanja i uspostavljanja novog, visokog nivoa poverenja između Trasinga i klijenta, u ovom slučaju Pošte Srbije. 

Pozovite nas ukoliko imate pitanja, ideje, nedoumice ili probleme sa vašim Intralogističkim Sistemom.

E-mail:

Info@trasing.co.rs

Priprema: Trasing Media 2022

Comments are closed.