Projekat: Transportni Sistem za Palete

Klijent: HBC CocaCola Srbija

Vreme Instalacije: Mart 2022.

Napomena: Fotografije u tekstu su iz navedenog projekta. Tekst ne opisuje konkretan sistem već čitaoca upoznaje sa opštom teorijom o ovim sistemima, kroz Trasing rešenja i proizvodni portfolio.

INTRALOGISTIKA

S.7 Trasing tehnologija transporta paleta obuhvata:

7.100 – Valjčaste (valjkaste) konvejere sa rolnama 

7.200 – Lančaste konvejere

7.300 – Obrtne Platforme 

7.400 – Module za promenu pravca

7.600 – Šatl Kar Modul

7.650 – SPM – Pametni Nosač Paleta

 

Prema zahtevima projekata Trasing stručnjaci sintetizuju čitav niz podtipova koji se generišu na osnovnim, ovde navedenim tipovima S.7 serije.

Fotografije plavih S.7 transportera u ovom tekstu prikazuju projekat u toku (Decembar 2021-Januar 2022), Sistem za Transport Paleta za klijenta iz industrije pića

TRASING transport paleta nudi rešenja za transport jediničnih tereta do 2000kg težine, kombinujući različite module. Robustna i dugotrajna oprema može se isporučiti u različitim širinama i dužinama, u standardnoj visini od 0,5 metara.

Maksimalna brzina kretanja transportera je 5 m/s

Trasing S.7200 Lančasti Transporter za Palete. Na slici vidimo detalj modula S.7200 koji je namenjen industriji pića. Tradicionalno robustan i jak, konstrukcija transportera je dodatno ojačana pločama od rebrastog lima, da bi se obezbedilo lako i bezbedno upravljanje paletama težine do 2000kg*. Pored toga ploče imaju funkciju gazišta i daju bezbedniji sklop nego što je u rešenjima - bez njih. Najvažniji deo ovog sklopa je lanac, pa tek tu nema kompromisa - najkvalitetniji lanci uvek su naš izbor.

Čak i najglomazniji teret se može efikasno premeštati, skladištiti i otpremati u bilo kojoj proizvodnoj ili distributivnoj operaciji.Trasing S.7000 Sistem za Transport Paleta karakteriše kombinacija svih tipova transportera (modula) iz ove serije. Na slici ispod vidimo S.7100 valjkasti modul (transporter) koji je dizajniran tako da zauzima najmanju podnu površinu*, lako se transportuje i brzo instalira a svi elementi koji zahtevaju pažnju lako su dostupni pa je i održavanje optimizovano.

Trasing S.7100 Valjkasti Transporter (Modul) za palete, lako se kombinuje sa drugim modulima iz serije S.7000 ali i sa opremom drugih proizvođača. Šasija i oslonci su standardni kao i za ostale tipove ove serije a kako je srce ovog sklopa u rolnama, mi koristimo rolne najeminentnijih evropskih kompanija iz ove oblasti. S.7100 (na slici iznad) može biti pogonjen na više načina i nivoa efikasnosti. Na konkretnom primeru modul je pogonjen motorom IE3 nivoa efikasnosti. Još veću efikasnost postižemo upotrebom motora sa permanentnim magnetom uparenim sa optimizovanim prenosnicima (reduktorima). Mogućnosti prilagođavanja su velike i ostvaruju se prema zahtevu klijenta i samog procesa. Jedna od dodatnih opcija koju takođe vidimo na fotografiji iznad je senzorika: koristimo različite senzore za prikupljanje informacija potrebnih za upravljanje radom TS Transportnog Sistema.

Od lomljive elektronike i prehrambenih proizvoda do kamionskih motora i mašina za pranje veša, Trasing S7 rukuje inventarom laganim dodirom. Trasing oprema se integriše lako sa mašinama za strečovanje, paletizerima i drugom opremom za pakovanje i otpremu.

Klijent, između ostalog, bira i boju konstrukcije transportera prema RAL karti. Farbanje se vrši "in-house" na našoj platformi za elektrostatičko farbanje, čime se postiže površinska zaštita vrhunskog kvaliteta i otpornosti, kao i estetike. Da bi se proizveo transporter koji je "najbolji na tržištu" kako mi volimo da kažemo - neophodno je skoro sve operacije izrade i pripreme osnovnih elemenata konstrukcije inkorporirati na samom mestu montaže. Materijal kao što je čelik, vrlo lako se haba u transportu pa ga treba izbegavati.

Prednosti Trasing transportera za palete

Izdržljiv dizajn produžava životni vek opreme: jedinice sa lančastim pogonom za teške uslove rada podnose kontaminacije i velike temperaturne varijacije. Trasing transporter za palete radi stabilno čak i u objektima otvorenim za prljavštinu, prašinu i spoljne temperature.

Kompaktna rešenja smanjuju “otisak” sistema: Trasing transporter paleta maksimizira podni prostor i minimizira rukovanje teretom. Liftovi obezbeđuju transportne pozicije za viljuškare ili povezuju transportne linije različitih visina. Takođe mogu da podižu ili spuštaju teret za napajanje proizvodne opreme ili stanica za paletiranje.

Detalj Trasing S.7400 Modul za promenu pravca kretanja palete. Pored seta standardnih karakteristika za ovu seriju, važna odlika ovog modula je da paleta prilikom prelaska menja svoju orijentaciju odnosno ako je išla do ovog modula užom stranom napred, sada će biti okrenuta širom stranom napred. I obratno.

Nežno rukovanje strogo ograničava oštećenje proizvoda: akumulacioni transporter bez pritiska upravlja širokim spektrom težina i veličina tereta. Glatko pokretanje i zaustavljanje osigurava da se krhki ili nestabilni tereti bezbedno akumuliraju i otpremaju.

Naši sistemi transportera paleta imaju snagu i svestranost da efikasno rade u širokom spektru aplikacija i industrija. Bez obzira da li treba da transportujete teret, zaustavljate ga i akumulirate, preorijentišete ga ili pozicionirate, Trasing ima tehnologiju i stručnost da razvije i održava idealan sistem za vas.

Detalj Trasing S.7300 Obratna Platforma. Jedan od standarnih modula kod transportnih sistema za palete. Godine usavršavanja učinile su S.7300 OP jednostavno pametnim u svim segmentima - vrhunskog kvaliteta i optimizovanog dizajna i impakta na okolinu. Paletu prihvata i rotira te je u istoj orijentaciji isporučuje "nizvodno".

Upravljanje / Centralna Jedinica

Koliko god sistem bio dobar, svoj kvalitet neće moći da iskaže bez odgovarajuće kontrolne jedinice. U zavisnosti od zahteva aplikacije i projekta, upravljanje može biti od osnovne START/STOP naredbe za pokretanje i zaustavljanje, pa do kompleksnih rešenja upravljanja. Prema nivou automatizacije, transportni sistem generiše skup informacija koje KJ (kontrolna jedinica) prima, obrađuje i na osnovu njih upravlja sistemom. Trasing svojim klijentima po pravilu nudi opciju daljinskog nadzora. U zavisnosti od potreba nadzor može vršiti klijent ili Trasing a benefiti ove opcije su višestruki - od kontrole i merenja dnevnih operacija, preko održavanja do promptnog rešavanja iznenadnih problema u radu. Na fotografiji levo vidimo orman sa CJ (centralnom jedinicom) koja pripada ovom sistemu, dok ispod možemo videti unutrašnjost ormana. Trasing po pravilu koristi isključivo proizvode renomiranih proizvođača elektro opreme.

Detalj UJ Upravljačke Jedinice za Trasing S.7 Sistem za Transport Paleta. Naša rešenja za upravljanje TS-om razvijana su godinama i predstavljaju idealna rešenja za klijente iz Regiona* jer u sebi sadrže najkvalitetnije komponente uklopljene u funkcionalnu celinu sa izuzetno povoljnim raciom između cene koštanja opreme, njenog kvaliteta i Trasing post prodajne podrške. Mi insistiramo na značaju post prodajne podrške jer iz iskustva znamo da se problemi koju uzrokuju zastoj u radu moraju rešavati brzo i efikasno.

Pregled osnovnih modula sistema S.7 Transport Paleta projekat CoCaCola.2022

S.7100

Trasing S.7100 Valjkasti Transporter za Palete

S.7200

Trasing S.7200 Lančasti Transporter za Palete

S.7300*

Trasing S.7300 Obrtna Platforma za Palete* - na ovoj fotografiji prikazan je modul u toku montaže - bez unutrašnjeg sklopa.

S.7400

Trasing S.7400 Modul za Promenu Pravca za Palete

Podizanje i spuštanje paleta....

..je vrlo čest zahtev klijenata

Moguća su različita rešenja a jedno od najčešćih prikazujemo na slici levo - Trasing MP Makazasta Platforma na jednostavan način se integriše u postojeći sistem. Karakterišu je: eksesivna snaga za različita opterećenja, kvalitetna izrada konstrukcije koja garantuje dugotrajnost u radu, rolne vrhunskog kvaliteta, te površinska zaštita u skladu sa ostatkom modula. Za S.7MP važe sve karakteristike kao i za ostale module serije S.7, sa jednako visokim nivoom kastomizacije odnosno prilagođavanja konkretnim potrebama procesa.

Klik na S.7200 za INFO na temu Trasing S.7 Sistema za Palete

video: ↓

O TRASING S.7 Sistemima za Palete - engleska verzija:

O TRASING S.7 Sistemima za Palete - srpska verzija:

SPM - (SmartPalletMover) - Pametni Pokretač Paleta*

*SPM Pametni Pokretač Paleta je novi uređaj koji nam dolazi iz partnerske kompanije INTERROLL. Predstavljen u jesen 2021-e ovaj uređaj će biti sve aktuelniji u godinama koje dolaze jer na jedinstveni način optimizuje kretanje paleta u distributivnim i proizvodnim sredinama. Pogledajte video iznad da biste shvatili princip rada i upravljanje paletama.

varijacije na temu automatskog kretanja paleta...

TRASING nalozi na društvenim mrežama

l i n k o v i

Stupite u kontakt sa nama →

Pozovite nas za sva pitanja i potrebe koje imate u vezi automatskog kretanja paleta u vašem skladištu, distribuciji ili proizvodnji. Iskustvo koje imamo izraženo je u desetinama sistema za transport paleta koje smo instalirali u poslednjih 10godina, od kompleksnih sistema sa velikim brojem modula i preciznim upravljanjem, do jediničnih modula bez pogona.

Direktni kontakt: Petar Gligorijević / petar@trasing.co.rs / +381 63 62 22 31

Comments are closed.