Trakasti transporteri za transport jediničnih tereta: primene u proizvodnji, skladištenju i distribuciji, rukovanju prtljagom na aerodromima i poštanskim i paketnim uslugama

Ovaj tekst se fokusira na raznovrsnu i suštinsku ulogu trakastih transportera u transportu jedinične robe u različitim industrijama. Istražićemo specifične primene ovih transportnih traka u proizvodnji, skladištenju i distribuciji, rukovanju aerodromskim prtljagom i poštanskim i paketskim uslugama. Svaki odeljak će naglasiti jedinstvene izazove i zahteve sa kojima se suočavaju ove industrije i kako transporteri opremljeni standardnim AC motorima nude efikasna, pouzdana i isplativa rešenja. Primeri iz stvarnog sveta i studije opštih (generalnih) poslovnih slučaja potvrđuju uspešnu primenu ovih transportera u različitim okruženjima.

Napomena: u ovom tekstu, pod nazivom “trakasti transporter” misli se na sve tipove transportera koji koriste “transportnu traku”. Transportna traka je široki pojam jer obuhvata različite tipove traka napravljenih od različitih materijala, različitih struktura, za različite namene i sa različitim načinima vezivanja za konstrukciju transportera. U Trasing-ovom portfoliju proizvoda trakaste transportere nalazimo u 3 različite grupe transportera: S.2000 klasični trakasti transporter, S.4000 transporter sa lamelastom trakom i S.5000 transporter sa modularnom trakom. 

S A D R Ž A J

 1. Uvod

1.1 Definicija i značaj transporta jedinične robe

1.2 Svrha prezentacije

1.3 Pregled trakastih transportera sa motorima sa naizmeničnom strujom

 1. Trakasti transporteri u proizvodnji

2.1 Pojednostavljeni proizvodni procesi

2.2 Proizvodnja u pravom trenutku (JIT – Just In Time)

2.3 Integracija montažne linije

2.4 Studija poslovnog slučaja: Povećanje efikasnosti u fabrici auto delova

 1. Trakasti transporteri u skladištu i distribuciji

3.1 Upravljanje zalihama i izvršenje porudžbina

3.2 Cross-docking operacije

3.3 Sistemi za sortiranje i rutiranje

3.4 Studija poslovnog slučaja: Optimizacija obrade narudžbi u e-trgovini pomoću Transportnih Sistema

 1. Trakasti transporteri u rukovanju prtljagom na aerodromu

4.1 Obezbeđivanje nesmetanog doživljaja  i dobrog iskustva putnika

4.2 Provera i bezbednost prtljaga

4.3 Prenos i rutiranje prtljaga

4.4 Studija slučaja: Povećanje efikasnosti rukovanja prtljagom na međunarodnom aerodromu

 1. Trakasti transporteri u poštanskim i paketnim uslugama

5.1 Pojednostavljeno rukovanje poštom i paketima

5.2 Automatsko sortiranje i distribucija

5.3 Rešenja za isporuku u “poslednjoj milji” (završna etapa isporuke)

5.4 Studija slučaja: Povećanje protoka u centru za distribuciju paketa velikih razmera

 1. Razmatranje dizajna za jedinični transport robe

6.1 Izgled i konfiguracija transportera

6.2 Zahtevi za kapacitet opterećenja i brzinu

6.3 Izbor materijala trake za specifične primene

6.4 Dimenzionisanje motora i izbor za optimalne performanse

 1. Prednosti standardnih motora sa naizmeničnom strujom u jediničnom transportu robe

7.1 Energetska efikasnost i ušteda

7.2 Uglađen i precizan rad

7.3 Održavanje i pouzdanost

7.4 Prilagodljivost i skalabilnost

 1. Bezbednost i usklađenost sa propisima

8.1 Bezbednosne karakteristike i sistemi

8.2 Usklađenost sa industrijskim standardima

8.3 Obuka zaposlenih i bezbednosni protokoli

 1. Studije slučaja iz stvarnog sveta

9.1 Studija slučaja 1: Implementacija “Lean Manufacturing”-a sa trakastim transporterima

9.2 Studija slučaja 2: Efikasna automatizacija skladišta sa sistemima transportera

9.3 Studija slučaja 3: Poboljšanje rukovanja prtljagom na zauzetom aerodromskom terminalu

9.4 Studija slučaja 4: Racionalizacija sortiranja i isporuke paketa

 1. Budući trendovi u transportu jedinične robe

10.1 Integracija robotike i automatizacije

10.2 Pametni transportni sistemi sa IoT povezivanjem

10.3 Održivost i zelene inicijative

 1. Zaključak

11.1 Rekapitulacija ključnih prednosti trakastih transportera u jediničnom transportu robe

11.2 Važnost motora na naizmeničnu struju za poboljšane performanse transportera

11.3 Potencijal za inovacije i rast

U V O D

1.1 Definicija i važnost transporta jedinične robe: Jedinični transport robe se odnosi na transport pojedinačnih predmeta, pojedinačnih paketa ili sklopljenih komponenti od jedne tačke do druge u okviru industrijskih procesa ili logističkih operacija. On igra ključnu ulogu u obezbeđivanju nesmetanog protoka materijala, smanjenju ručnog rukovanja i optimizaciji efikasnosti proizvodnje i distribucije. Jedinični transport robe je fundamentalni aspekt moderne industrijske prakse, koji značajno doprinosi povećanju produktivnosti i smanjenju operativnih troškova.

Važnost transporta jedinične robe leži u njegovoj sposobnosti da olakša kretanje materijala i proizvoda neometano kroz različite faze proizvodnje, skladištenja i distribucije. Automatizacijom i racionalizacijom ovih procesa, preduzeća mogu postići brže izvršenje porudžbina, skraćeno vreme isporuke i povećani kvalitet iskustva kupaca, što je danas vrlo važno. Takođe poboljšava bezbednost na radnom mestu minimizirajući potrebu za ručnim rukovanjem materijalom, čime se smanjuje rizik od nezgoda i povreda.

Pogled sa strane: modularna traka za trakasti transporter. Proizvođač: MOVEX Italija

1.2 Svrha ove prezentacije: Svrha ove prezentacije je da istraži različite primene trakastih transportera sa standardnim AC motorima u jediničnom transportu robe. Ispitaćemo kako ovi transportni sistemi pružaju efikasna, pouzdana i isplativa rešenja u više industrija. Razumevanjem specifičnih zahteva i izazova sa kojima se suočavaju proizvodnja, skladištenje i distribucija, rukovanje aerodromskim prtljagom i sektori poštanskih i paketnih usluga, možemo identifikovati prednosti korišćenja trakastih transportera sa AC motorima u svakoj primeni.

Članak i prezentacija u njemu ima za cilj da pruži vredan uvid u razmatranja dizajna, prednosti, aspekte bezbednosti i studije poslovnih slučaja u realnom svetu trakastih transportera u jediničnom transportu robe. Pored toga, istražićemo buduće trendove i potencijalne inovacije u ovoj oblasti kako bi se istakla njena kontinuirana relevantnost i mogućnosti rasta.

Pogled sa strane na modularnu traku proizvođača MOVEX Italija

1.3 Pregled trakastih transportera sa motorima sa naizmeničnom strujom: Trakasti transporteri su vrsta opreme za rukovanje materijalom koja koristi kontinualne trake za transport jedinične robe od jedne tačke do druge. Same trake, napravljene od različitih materijala kao što su guma, tkanina ili čelik, pokreću se AC motorima, obezbeđujući neophodnu snagu za glatko i kontrolisano kretanje. Ovi transporteri su veoma raznovrsni i mogu se konfigurisati tako da odgovaraju različitim primenama i rasporedima, što ih čini nezamenljivim u različitim industrijama.

Motori sa naizmeničnom strujom koji se koriste u trakastim transporterima nude nekoliko prednosti, kao što su energetska efikasnost, laka kontrola brzine i niski zahtevi za održavanje. Oni su široko poželjni zbog svoje isplativosti, pouzdanosti i prilagodljivosti različitim nosivostima i uslovima rada al ii dostupnosti te lakoj izmeni u slučaju potrebe.

U narednim odeljcima ćemo se pozabaviti specifičnim primenama transportnih traka u proizvodnji, skladištenju i distribuciji, rukovanju prtljagom na aerodromu i poštanskim i paketskim uslugama, prikazujući njihov doprinos operativnoj izvrsnosti u svakom sektoru.

2. Trakasti transporteri u proizvodnji

2.1 Racionalizacija proizvodnih procesa: U prerađivačkoj industriji, efikasnost i produktivnost su najvažniji. Trakasti transporteri igraju ključnu ulogu u racionalizaciji proizvodnih procesa automatizacijom kretanja sirovina, komponenti u toku i gotovih proizvoda između različitih faza proizvodnje. Eliminišući ručno rukovanje materijalom i smanjujući vreme zastoja, ovi transporteri doprinose bržim proizvodnim ciklusima i poboljšanoj ukupnoj produktivnosti.

U organizovanim proizvodnim pogonima, transportne trake su često integrisane sa drugim proizvodnim mašinama i opremom, stvarajući besprekoran protok materijala od jedne radne stanice do druge. Ova integracija minimizira uska grla, smanjuje rizik od grešaka i optimizuje korišćenje raspoloživog prostora u fabrici. Kao rezultat, proizvođači mogu postići veće količine proizvodnje i efikasnije zadovoljiti zahteve tržišta.

2.2 Proizvodnja tačno na vreme (JIT – Just In Time): JIT proizvodnja je proizvodna strategija koja ima za cilj proizvodnju i isporuku proizvoda tačno na vreme kako bi se zadovoljila potražnja kupaca, eliminišući višak zaliha i smanjujući troškove skladištenja. Trakasti transporteri su sastavni deo uspeha JIT proizvodnje, jer omogućavaju pravovremenu isporuku materijala i komponenti na proizvodnu liniju tačno kada su potrebne.

Sa JIT proizvodnjom, kompanije mogu brzo da odgovore na fluktuacije u zahtevima kupaca, tržišnim trendovima i promenljivim zahtevima proizvodnje. Trakasti transporteri opremljeni AC motorima pružaju neophodnu fleksibilnost za prilagođavanje stope proizvodnje i protoka materijala, obezbeđujući nesmetan i efikasan JIT proizvodni proces.

Animacija: Transportni Sistem za jedninični teret na 4 visinska nivoa

2.3 Integracija montažne linije: Linija za montažu je obeležje moderne proizvodnje, a transportne trake su suštinske komponente integracije montažne linije. Ovi transporteri omogućavaju sinhronizovano kretanje komponenti duž montažne trake, obezbeđujući da svaka radna stanica dobije prave delove u pravo vreme. Ovo rezultira optimizovanim procesima montaže, skraćenim trajanjem ciklusa i poboljšanim kvalitetom proizvoda.

Linije za montažu opremljene trakastim transporterima poboljšavaju koordinaciju više zadataka i operatera, što dovodi do većih stopa proizvodnje i minimiziranja vremena mirovanja. Precizna kontrola koju nude motori na naizmeničnu struju osigurava da operacije na montažnoj liniji teku glatko i dosledno, povećavajući ukupnu efikasnost i smanjujući rizik od kašnjenja u proizvodnji.

2.4 Studija generalnog poslovnog slučaja: Povećanje efikasnosti u fabrici auto delova: Efikasnost je ključna za postizanje proizvodnih ciljeva i održavanje konkurentnosti. U studiji slučaja sprovedenoj kod vodećeg proizvođača auto delova, primena transportnih traka sa standardnim AC motorima rezultirala je značajnim povećanjem efikasnosti.

Fabrika je integrisala transportne trake u svoju proizvodnu liniju za transport komponenti, kao što su vrata, sedišta i delovi motora, između različitih radnih stanica. Upotreba trakastih transportera smanjila je ručno rukovanje, omogućavajući radnicima da se fokusiraju na zadatke sa dodatom vrednošću, a ne na transport i ručno prenošenje materijala.

Pored toga, nesmetan i neprekidan rad trakastih transportera sa asinhronim motorima poboljšao je sinhronizaciju montažne linije, što je dovelo do bržih proizvodnih ciklusa i smanjenog vremena isporuke. Kao rezultat toga, proizvođač je postigao veći obim proizvodnje, smanjio troškove proizvodnje i poboljšao kvalitet proizvoda, na kraju ojačavši svoju tržišnu poziciju.

Korišćenjem transportnih traka sa motorima na naizmeničnu struju u proizvodnji, kompanije mogu da postignu pojednostavljene proizvodne procese, JIT proizvodnu izvrsnost, besprekornu integraciju montažnih linija i ukupnu efikasnost, doprinoseći njihovom uspehu u konkurentnom globalnom proizvodnom okruženju.

3. Trakasti transporteri u skladištu i distribuciji

3.1 Upravljanje zalihama i izvršenje naloga: za uspeh magacinskih i distributivnih centara od ključnog su značaja upravljanje zalihama i izvršenje narudžbi. Trakasti transporteri igraju ključnu ulogu u ovim operacijama omogućavajući nesmetano kretanje robe kroz objekat. Kako proizvodi stignu u skladište, oni se mogu brzo sortirati i usmeravati do svojih određenih skladišnih prostora pomoću trakastih transportera, minimizirajući vreme rukovanja i osiguravajući precizno praćenje zaliha.

U procesu izvršenja narudžbine, trakasti transporteri se koriste za skupljanje i pakovanje proizvoda za otpremu. Oni transportuju artikle od skladišta do pakirnih stanica, gde se pripremaju za isporuku. Upotreba AC motora u trakastim transporterima omogućava preciznu kontrolu brzine, olakšavajući nesmetan protok materijala i smanjujući rizik od oštećenja proizvoda tokom rukovanja.

Na slici: Teleskopski trakasti transporter, često viđen u "cross-docking" operacijama istovara i utovara robe u vozila

3.2 Crossdocking operacije: Cross-docking je strategija distribucije gde se proizvodi primljeni u skladište direktno prenose u odlazni transport uz minimalno vreme skladištenja. Trakasti transporteri su ključni u operacijama “unakrsnog pristajanja”, jer olakšavaju brzo kretanje robe od dolazećih kamiona do odlaznih vozila.

Implementacijom trakastih transportera sa motorima sa naizmeničnom strujom u cross-docking objektima, kompanije mogu postići značajne uštede vremena i troškova. Efikasan transfer robe bez potrebe za međuskladištem omogućava bržu obradu narudžbi i kraće vreme isporuke, što rezultira boljim zadovoljstvom kupaca i optimizovanim logističkim operacijama.

3.3 Sistemi za sortiranje i usmeravanje: Trakasti transporteri su srž sistema za sortiranje i usmeravanje u skladištima i distributivnim centrima. Ovi sistemi koriste automatizovanu tehnologiju, kao što su bar kod skeneri i senzori, da identifikuju i sortiraju stavke na osnovu odredišta ili specifičnih kriterijuma. Trakasti transporteri transportuju sortirane artikle do njihovih odgovarajućih transportnih traka, obezbeđujući tačno i blagovremeno usmeravanje za dalju distribuciju.

Upotreba standardnih AC motora u trakastim transporterima omogućava preciznu kontrolu brzine transportera, omogućavajući glatko ubrzanje i usporavanje tokom procesa sortiranja. Ova karakteristika minimizira rizik od zaglavljivanja proizvoda i obezbeđuje efikasno rukovanje materijalom, povećavajući ukupnu produktivnost skladišta ili distributivnog centra.

Na slici: Trasing S.9 sistem za transport i sortiranje kutija

3.4 Studija generalnog poslovnog slučaja: Optimizacija obrade porudžbina u e-trgovini pomoću transportnih sistema: kompanija za e-trgovinu suočila se sa izazovima u ispunjavanju rastuće potražnje za brzom obradom i isporukom porudžbina. Da bi rešila ovaj problem, kompanija je implementirala transportni sistem sa AC motorima u svom distributivnom centru.

Sistem transportera integrisan sa softverom za upravljanje narudžbinama kompanije i tehnologijom automatizovanog sortiranja. Kako su proizvodi stigli u objekat, oni su skenirani i sortirani na osnovu odredišta narudžbine. Trakasti transporteri su transportovali sortirane artikle do stanica za pakovanje, gde su ih pripremali za otpremu.

Rezultat implementacije je značajno smanjenje vremena obrade narudžbine, omogućavajući kompaniji za e-trgovinu da ispuni obaveze isporuke istog dana. Pojednostavljeni sistem transportera minimizirao je ručno rukovanje, smanjio greške i poboljšao tačnost inventara. Povećana efikasnost ne samo da je povećala zadovoljstvo kupaca već je i omogućila kompaniji da efikasno poveća svoje poslovanje.

Ugrađivanjem trakastih transportera sa AC motorima, magacini i distributivni centri mogu optimizovati upravljanje zalihama, pojednostaviti izvršenje porudžbina, poboljšati operacije “unakrsnog dokinga” i implementirati efikasne sisteme za sortiranje i rutiranje, na kraju poboljšavajući ukupne logističke performanse i korisničko iskustvo.

4. Trakasti transporteri u rukovanju prtljagom na aerodromu

4.1 Obezbeđivanje nesmetanog iskustva putnika: Efikasno rukovanje prtljagom je ključno za obezbeđivanje nesmetanog i besprekornog iskustva putnika na aerodromima. Trakasti transporteri igraju vitalnu ulogu u ovom procesu tako što automatizuju kretanje putničkog prtljaga od šaltera za prijavu na let do aviona i obrnuto.

Prilikom prijave, prtljag se označava i stavlja na trakaste transportere za rukovanje prtljagom. AC pogoni pokreću ove transportere, omogućavajući dosledan i pouzdan transport prtljaga. Upotreba trakastih transportera obezbeđuje da se putnički prtljag brzo i tačno usmeri u odgovarajuća područja za sortiranje i pregled, smanjujući rizik od pogrešnog usmeravanja i kašnjenja.

Racionalizacijom procesa rukovanja prtljagom pomoću trakastih transportera, aerodromi mogu da minimiziraju vreme čekanja, povećaju zadovoljstvo putnika i poboljšaju ukupnu operativnu efikasnost aerodroma.

Detalj trakastog transportera sa lamelastom trakom

4.2 Provera i bezbednost prtljaga: Bezbednost na aerodromu je glavni prioritet, a provera prtljaga je kritična komponenta ovog procesa. Trakasti transporteri olakšavaju kretanje prtljaga kroz sigurnosne skenere i rendgenske mašine, omogućavajući efikasno i temeljno ispitivanje.

Integracija transportnih traka sa motorima sa naizmeničnom strujom u proces bezbednosnog pregleda obezbeđuje neprekidan protok prtljaga, smanjujući rizik od uskih grla i redova. Ovi transporteri su dizajnirani da odgovaraju za različite veličine i težine prtljaga, pružajući fleksibilnost i prilagodljivost procesu pregleda.

Efikasnim transportom prtljaga kroz proces bezbednosnog pregleda, transportne trake doprinose blagovremenom i bezbednom kretanju putnika i njihovih stvari unutar aerodroma.

4.3 Prenos i rutiranje prtljaga: Na velikim aerodromima sa više terminala i povezujućih letova, prenos i rutiranje prtljaga su složeni zadaci. Trakasti transporteri sa motorima sa naizmeničnom strujom su od suštinskog značaja za obezbeđivanje da se prtljag prenosi između terminala i usmeri na ispravne letove.

Sofisticirani sistemi za rukovanje prtljagom koriste automatizovanu tehnologiju za identifikaciju i usmeravanje torbi do njihovih odredišta. Trakasti transporteri efikasno transportuju prtljag po celom aerodromu, neprimetno povezujući različite oblasti, kao što su šalteri za čekiranje, područja za sortiranje i utovarne stanice.

Korišćenjem pokretnih traka u prenosu i rutiranju prtljaga, aerodromi mogu poboljšati operativnu efikasnost, smanjiti rizik od pogrešnog usmeravanja ptljaga i pružiti putnicima iskustvo putovanja bez muke.

4.4 Studija opšteg poslovnog slučaja: Poboljšanje efikasnosti rukovanja prtljagom na  međunarodnom aerodromu: međunarodni aerodrom se suočio sa izazovima u upravljanju sve većim obimom putničkog prtljaga uz održavanje visokih bezbednosnih standarda. Da bi rešio ova pitanja, aerodrom je investirao u najsavremeniji sistem za rukovanje prtljagom sa trakastim transporterima opremljenim motorima na naizmeničnu struju.

Novi sistem je koristio naprednu automatizovanu tehnologiju za sortiranje i usmeravanje prtljaga, minimizirajući ručnu intervenciju i skraćujući vreme obrade. Trakasti transporteri su neprimetno transportovali prtljag između šaltera za prijavu, polja za proveru i kapija za utovar u avion.

Kao rezultat toga, aerodrom je doživeo značajna poboljšanja u efikasnosti rukovanja prtljagom, smanjujući pojavu izgubljenog prtljaga i povećavajući zadovoljstvo putnika. Pojednostavljeni transportni sistem ne samo da je poboljšao iskustvo putnika već je i optimizovao operacije aerodroma i smanjio operativne troškove.

Korišćenjem trakastih transportera sa motorima na naizmeničnu struju u rukovanju prtljagom na aerodromu, aerodromi mogu da obezbede neometano iskustvo putnika, poboljšaju pregled i bezbednost prtljaga, implementiraju efikasan prenos i rutiranje prtljaga i na kraju poboljšaju ukupni kvalitet i efikasnost aerodromskih usluga.

5. Trakasti transporteri u poštama (regularne, brze, over-night)

5.1 Racionalizacija rukovanja poštom i paketima: U industriji poštanskih i paketnih usluga, efikasno rukovanje poštom i paketima je od suštinskog značaja za ispunjavanje rokova isporuke i očekivanja kupaca. Trakasti transporteri igraju ključnu ulogu u pojednostavljenju operacija rukovanja poštom i paketima u centrima za sortiranje i distribuciju.

Kako pošta i paketi pristižu u objekat, postavljaju se na trake za automatizovano sortiranje i usmeravanje. Motori sa naizmeničnom strujom pokreću ove sisteme, omogućavajući nesmetan i kontinuiran protok materijala. Sistem transportera sortira artikle na osnovu njihovog odredišta, veličine, težine ili drugih određenih kriterijuma, obezbeđujući tačnu i efikasnu distribuciju.

Racionalizacijom rukovanja poštom i paketima pomoću trakastih transportera, provajderi poštanskih i paketnih usluga mogu značajno da poboljšaju tačnost sortiranja, smanje vreme obrade i povećaju brzinu isporuke, što rezultira većim zadovoljstvom kupaca.

Neki od najznačajnih i najizazovnijij Trasing-ovih projekata izvršeni su u brzim poštama u Srbiji i Regionu. Trasing je u 2017-oj godini dobio nagradu za NAJ-LOGISTIČKI PROJEKAT godine za projekat sistema za transport i sortiranje u D Express brzoj pošti. Pogledajte video tog sistema!

Na slici: Trasing S.2000 Trakasti transporter izrađen kao deo sistema za Poštu Srbije

5.2 Automatsko sortiranje i distribucija: Eksponencijalni rast e-trgovine podstakao je potražnju za automatizovanim rešenjima za sortiranje i distribuciju u industriji poštanskih i paketnih usluga. Trakasti transporteri su sastavni deo ovih automatizovanih sistema, omogućavajući brzo i precizno sortiranje pošte i paketa.

Automatske mašine za sortiranje skeniraju i identifikuju svaku stavku dok ona prolazi kroz sistem transportera. Na osnovu unapred definisanih kriterijuma, transportni sistem usmerava poštu i pakete do odgovarajućih područja utovara ili ruta isporuke. AC motori obezbeđuju neophodnu snagu za precizno i efikasno kretanje, obezbeđujući minimalno vreme rukovanja i minimizirajući rizik od grešaka.

Korišćenjem transportnih traka u automatizovanom sortiranju i distribuciji, provajderi poštanskih i paketnih usluga mogu da rukuju većim količinama pošte i paketa sa većom brzinom i preciznošću, poboljšavajući ukupnu operativnu efikasnost.

5.3 Rešenja za isporuku “poslednjeg kilometra”: Isporuka u poslednjoj etapi je završna i često najkritičnija faza procesa isporuke, jer uključuje dostavljanje pošte ili paketa od distributivnog centra do kućnog praga kupca. Trakasti transporteri igraju ključnu ulogu u rešenjima isporuke na “poslednjem kilometru” tako što omogućavaju nesmetan prenos artikala iz distributivnog centra do vozila za dostavu.

U velikim distributivnim centrima za pakete, trake transportuju sortirane pakete do određenih utovarnih mesta, gde su stacionirana dostavna vozila. Ovaj besprekorni prenos minimizira vreme i optimizuje proces isporuke.

Za urbana rešenja za isporuku u “poslednjem kilometru”, neke kompanije koriste pokretne trake integrisane sa robotima za isporuku ili dronom, stvarajući sveobuhvatnu i efikasnu mrežu za isporuku. Ovaj inovativni pristup dodatno poboljšava proces isporuke “poslednje milje”, obezbeđujući blagovremene i tačne isporuke.

5.4 Generalna studija poslovnog slučaja: Povećanje protoka u centru za distribuciju paketa velikih razmera: Veliki centar za distribuciju paketa suočio se sa izazovima u rukovanju sve većom količinom paketa zbog porasta kupovine na mreži. Da bi se rešio ovaj problem, distributivni centar je implementirao sofisticirani sistem transportera sa trakastim transporterima na naizmeničnu struju.

Novi sistem transportera integrisao je naprednu tehnologiju sortiranja i usmeravanja, značajno povećavajući kapacitet centra. Sistem transportera je efikasno pomerao pakete kroz proces sortiranja, smanjujući vreme rukovanja i minimizirajući rizik od grešaka.

Kao rezultat implementacije, distributivni centar je doživeo primetno povećanje brzine i tačnosti obrade. Poboljšana efikasnost omogućila je centru da rukuje većim količinama paketa i zadovolji rastuće zahteve kupaca, povećavajući opšte zadovoljstvo kupaca.

Korišćenjem transportnih traka sa motorima na naizmeničnu struju u poštanskim i paketnim uslugama, kompanije mogu da pojednostave rukovanje poštom i paketima, implementiraju automatizovano sortiranje i distribuciju, optimizuju rešenja za dostavu u “poslednjem kilometru” i na kraju obezbede brže i pouzdanije usluge kupcima.

*Generalna studija poslovnog slučaja je način opisivanja integracije sistema u jednoj branši i promene koje se potom dešavaju. Trasing za svaku od navedenih oblasti ima niz ostvarenih projekata. Pogledajte našu referenc listu!

6. Razmatranja dizajna sistema za transport jedinične robe

6.1 Izgled i konfiguracija transportne trake: Dizajn rasporeda i konfiguracije transportnog sistema je ključno razmatranje za efikasan transport jedinične robe. Raspored treba optimizovati kako bi se obezbedio nesmetan i kontinuiran protok materijala, minimizirajući uska grla i maksimizirajući produktivnost. Moraju se uzeti u obzir faktori kao što su raspoloživi prostor, vrsta robe koja se transportuje i tok proizvodnog procesa.

Sistemi transportera mogu biti dizajnirani u različitim konfiguracijama, uključujući ravne, zakrivljene, ili nagnute putanje. Izbor najpogodnije konfiguracije zavisi od specifične primene i prirode robe koja se transportuje. Pored toga, integracija divertera, jedinica za spajanje i zona akumulacije u rasporedu transportnog sistema povećava fleksibilnost i poboljšava efikasnost rukovanja materijalom.

6.2 Zahtevi za kapacitet nosivosti i brzinu: Određivanje zahteva za kapacitetom opterećenja i brzinom je kritično da bi se obezbedilo da sistem transportera može da rukuje predviđenom jediničnom robom sa optimalnom efikasnošću. Kapacitet nosivosti se odnosi na maksimalnu težinu koju transporter može da ponese, dok zahtev za brzinu diktira protok transportera i protok materijala.

Faktori kao što su težina, veličina i distribucija jedinične robe moraju se uzeti u obzir prilikom izračunavanja nosivosti. Brzina transportnog sistema treba da bude usklađena sa zahtevima proizvodnog procesa kako bi se izbegli zaostaci ili nagomilavanje materijala.

Važno je dodati da integracija pogona sa promenljivom brzinom pokretanih AC motorima omogućava preciznu kontrolu brzine, omogućavajući transportnom sistemu da se prilagodi promenljivim brzinama proizvodnje i uslovima opterećenja.

6.3 Izbor materijala trake za specifične primene: Odabir odgovarajućeg materijala trake je od suštinskog značaja da bi se obezbedila dugovečnost, performanse i pogodnost transportne trake za specifične primene u transportu robe. Dostupni su različiti materijali za pojaseve, kao što su guma, tkanina, PVC i čelik, svaki sa različitim svojstvima pogodnim za različita okruženja i robu.

Na primer, u industrijama sa procesima na visokim temperaturama, kaiševi otporni na toplotu mogu biti potrebni da bi se sprečila deformacija ili degradacija trake. U sredinama gde je prisutna vlaga, kao što je prerada hrane, kaiševi otporni na koroziju su neophodni da bi se obezbedilo higijensko i bezbedno rukovanje materijalom.

Pored toga, određena jedinica robe može zahtevati specifične površinske teksture ili premaze kako bi se sprečilo klizanje ili poboljšalo prianjanje tokom transporta. Izbor pravog materijala za traku je od ključnog značaja za optimizaciju performansi transportera i obezbeđivanje nesmetanog transporta jedinične robe.

6.4 Dimenzionisanje motora i izbor za optimalne performanse: Pravilno dimenzionisanje i izbor motora su važni za optimalne performanse sistema transportera. AC motori se obično koriste zbog svoje pouzdanosti, lakoće kontrole i efikasnosti.

Veličina motora se određuje na osnovu faktora kao što su nosivost transportera, zahtevi za brzinom i mehanička efikasnost pogonskog sistema. Preveliki motori mogu dovesti do gubitka energije, dok motori premale veličine mogu dovesti do smanjenih performansi transportera i prevremenog kvara motora.

Pored toga, izbor motora sa promenljivom brzinom omogućava efikasnije korišćenje energije i omogućava transportnom sistemu da se prilagodi promenljivim zahtevima proizvodnje.

Ugradnja moderne tehnologije upravljanja motorom, kao što su pogoni sa promenljivom frekvencijom (VFD – Variable Frequency Drives), olakšava nesmetano pokretanje i zaustavljanje transportnog sistema, smanjujući mehanički stres i produžavajući životni vek motora.

Pravilno dimenzionisanje i odabir AC motora osiguravaju optimalne performanse transportera, energetsku efikasnost i smanjene zahteve za održavanjem, doprinoseći ukupnim uštedama troškova i poboljšanim sposobnostima transporta robe.

7. Prednosti standardnih motora na naizmeničnu struju

7.1 Energetska efikasnost i uštede troškova: Jedna od primarnih prednosti korišćenja standardnih motora naizmenične struje u transportu jedinične robe je njihova energetska efikasnost, što dugoročno dovodi do uštede troškova. Motori na naizmeničnu struju su poznati po svojoj visokoj efikasnosti, pretvarajući veći deo električne energije u mehaničku snagu. Ova efikasnost smanjuje potrošnju energije i smanjuje operativne troškove, što ih čini održivijim izborom za sisteme transportera.

Mogućnost integracije pogona sa promenljivom brzinom sa motorima na naizmeničnu struju dodatno poboljšava energetsku efikasnost. Podešavanjem brzine motora na osnovu opterećenja i proizvodnih zahteva, sistem transportera može da radi na optimalnim nivoima, minimizirajući gubitak energije tokom perioda niske potražnje. Ova dinamička kontrola ne samo da smanjuje troškove električne energije, već i doprinosi ekološkijem i ekološki prihvatljivijem radu.

7.2 Uglađen i precizan rad: Motori sa naizmeničnom strujom obezbeđuju gladak i precizan rad, što je ključno za aplikacije za transport robe. Njihova sposobnost neometanog pokretanja i zaustavljanja, bez naglih trzaja, obezbeđuje nežno rukovanje osetljivim ili delikatnim predmetima tokom transporta. Ova karakteristika minimizira rizik od oštećenja proizvoda i smanjuje potrebu za ručnom intervencijom u procesu rukovanja materijalom.

Precizna kontrola brzine koju nude motori sa naizmeničnom strujom omogućava precizno pozicioniranje i poravnavanje materijala na transportnoj traci, što je neophodno za zadatke kao što su montaža, sortiranje ili pakovanje. Gladak i precizan rad transportnog sistema poboljšava ukupnu efikasnost, produktivnost i kvalitet proizvoda, doprinoseći većem zadovoljstvu kupaca.

Jedan od najefikasnijih pogona transportera na tržištu: sklop AC motora sa pemanentnim magnetom i reduktora promenljive brzine uz pomoć regulatora frekvencije. Proizvođač: Danfoss. Ovaj pogon se koristi u Trasing-ovim sistemima na zahtev kupca.

7.3 Održavanje i pouzdanost: Standardni AC (asinhroni) motori poznati su po svojoj robusnoj konstrukciji i pouzdanosti. Imaju manje pokretnih delova, smanjujući rizik od mehaničkog kvara i minimizirajući zahteve za održavanjem. Kao rezultat toga, transportni sistemi opremljeni motorima na naizmeničnu struju imaju manje zastoja, obezbeđujući neprekidan i neprekidan rad.

AC motori takođe imaju duži radni vek, zahtevajući manje zamene tokom vremena. Ova karakteristika dovodi do smanjenja troškova održavanja i poboljšanja ukupne pouzdanosti sistema. Rutinski zadaci održavanja, kao što su podmazivanje i inspekcija, jednostavniji su i oduzimaju manje vremena, što doprinosi ukupnoj efikasnosti transportnog sistema.

7.4 Prilagodljivost i skalabilnost: Motori sa naizmeničnom strujom nude veliku prilagodljivost i skalabilnost da bi se prilagodili različitim aplikacijama za transport robe. Mogu se lako integrisati u različite konfiguracije i rasporede transportera, pružajući fleksibilnost za prilagođavanje sistema specifičnim zahtevima.

Kako se zahtevi proizvodnje menjaju ili se uvode novi proizvodi, ovi motori sa pogonima sa promenljivom brzinom omogućavaju da se sistem transportera prilagodi u skladu sa tim, obezbeđujući optimalne performanse u svakom trenutku. Ova prilagodljivost omogućava preduzećima da brzo reaguju na promene tržišta i prilagode svoje procese transporta jedinične robe bez velikih remonta sistema.

Skalabilnost transportnih sistema sa motorom sa naizmeničnom strujom omogućava kompanijama da prošire svoje proizvodne kapacitete ili povećaju protok materijala kada je to potrebno. Bilo da se radi o malom ili velikom objektu, AC motori nude pouzdano i skalabilno rešenje za potrebe transporta jedinične robe.

U zaključku, prednosti korišćenja standardnih motora naizmenične struje u transportu jedinične robe su očigledne u njihovoj energetskoj efikasnosti, glatkom radu, niskom održavanju i prilagodljivosti. Ove prednosti doprinose uštedi troškova, poboljšanoj produktivnosti i poboljšanoj pouzdanosti sistema, čineći transportne sisteme sa motorom na naizmeničnu struju nezamenljivom imovinom u različitim industrijama.

8. Bezbednost i usklađenost sa propisima

Obezbeđivanje bezbednosti i usklađenosti sa propisima je od najveće važnosti u bilo kom sistemu transporta jedinične robe. Primenom odgovarajućih bezbednosnih funkcija, pridržavanjem industrijskih standarda i obezbeđivanjem adekvatne obuke zaposlenih, preduzeća mogu stvoriti bezbedno radno okruženje bez nezgoda.

8.1 Sigurnosne karakteristike i sistemi: Transportni sistemi treba da budu opremljeni nizom sigurnosnih karakteristika i sistema za zaštitu i zaposlenih i transportovane robe. Neke uobičajene bezbednosne karakteristike uključuju:

 1. a) Tastere za zaustavljanje u nuždi: Strateški postavljena dugmad za hitno zaustavljanje duž sistema transportera omogućavaju operaterima da zaustave kretanje transportera u slučaju hitnih slučajeva ili potencijalnih opasnosti.
 2. b) Zaštita i kućišta: Pravilna zaštita i kućišta oko pokretnih delova i mesta uklještenja sprečavaju slučajni kontakt i obezbeđuju bezbednost radnika.
 3. c) Sigurnosni senzori: Ugrađivanje sigurnosnih senzora, kao što su senzori blizine i fotoelektrični senzori, pomaže u otkrivanju prepreka ili nepravilnosti u protoku materijala, pokrećući automatska zaustavljanja kako bi se sprečile nezgode.
 4. d) Zaštita od preopterećenja: Mehanizmi zaštite od preopterećenja sprečavaju transportni sistem da ne radi preko predviđenog kapaciteta, smanjujući rizik od oštećenja opreme i obezbeđujući bezbedan rad.
 5. e) Sigurnosne blokade: Sistemi sigurnosne blokade sprečavaju kretanje transportera osim ako svi zaštitni štitnici i vrata nisu dobro zatvoreni i osigurani.

Implementacija ovih bezbednosnih karakteristika i sistema je ključna za ispunjavanje regulatornih zahteva i zaštitu radnika od potencijalnih nesreća ili povreda tokom operacija transporta jedinične robe.

8.2 Usklađenost sa industrijskim standardima: Poštovanje industrijskih standarda i propisa je od suštinske važnosti da bi se obezbedio bezbedan rad sistema transportera jedinične robe. Ove standarde su uspostavile relevantne vlasti i organizacije kako bi se osigurala jedinstvena bezbednosna praksa u svim industrijama.

Uobičajeni industrijski standardi koji regulišu transport jedinične robe uključuju one koje su postavile organizacije kao što su Uprava za bezbednost i zdravlje na radu (OSHA) u Sjedinjenim Državama, Evropski komitet za standardizaciju (CEN) i Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).

Proizvođači i operateri transportnih sistema moraju da budu u toku sa najnovijim bezbednosnim standardima i da ih primenjuju u svojim procesima projektovanja i rada. Usklađenost sa ovim standardima pomaže preduzećima da izbegnu pravne probleme, kazne i nesreće, podstičući bezbednije radno okruženje.

Svi transportni sistemi koje projektuje i isporučuje Trasing doo, nose CE znak kao potvrdu o usaglašenosti sa relevantnim regulativama na evropskom nivou.

8.3 Obuka zaposlenih i sigurnosni protokoli: Odgovarajuća obuka zaposlenih je od vitalnog značaja za bezbedan rad i održavanje sistema transportera. Radnici treba da prođu sveobuhvatnu obuku o radu transportnog sistema, bezbednosnim procedurama, protokolima za hitne slučajeve i zahtevima za održavanje.

Obuka treba da pokrije teme kao što su pravilna upotreba tastera za hitno zaustavljanje, pravilne tehnike utovara materijala i bezbedno rukovanje transportovanom robom. Zaposleni takođe treba da budu edukovani o potencijalnim opasnostima, kao što su tačke priklještenja i pokretni delovi, kako bi se osiguralo da su svesni rizika povezanih sa opremom.

Pored početne obuke, redovni kursevi osvežavanja znanja i bezbednosne vežbe su od suštinskog značaja za jačanje bezbednosnih protokola i informisanje zaposlenih o svim ažuriranjima ili promenama u bezbednosnim procedurama.

Obezbeđivanjem temeljne obuke zaposlenih i sprovođenjem bezbednosnih protokola, kompanije mogu da minimiziraju rizik od nesreća i povreda, stvarajući kulturu bezbednosti i odgovornosti u okruženju koje prevozi jediničnu robu.

U zaključku, davanje prioriteta bezbednosti i usklađenosti sa propisima u transportu jedinične robe je ključno za zaštitu radnika, sprečavanje nesreća i obezbeđivanje nesmetanog i efikasnog rada. Primena bezbednosnih karakteristika, pridržavanje industrijskih standarda i obezbeđivanje odgovarajuće obuke zaposlenih doprinose bezbednom i produktivnom radnom okruženju u kome se jedinična roba može sa poverenjem prenositi.

9. Studije slučaja iz stvarnog sveta

9.1 Studija poslovnog slučaja 1: Implementacija proizvodnje sa trakastim transporterima

Industrija: Automotive Manufacturing

Izazov: Renomirani proizvođač auto delova ima za cilj da poboljša efikasnost i produktivnost u svojim proizvodnim procesima. Ručno rukovanje materijalom i transport komponenti između radnih stanica doveli su do uskih grla, povećanog vremena isporuke i smanjene ukupne produktivnosti.

Rešenje: Proizvođač automobila je primenio strategiju automatizovane proizvodnje, integrišući transportne trake u svoju montažnu liniju. Trakasti transporteri su efikasno transportovali komponente od jedne radne stanice do druge, eliminišući ručno rukovanje materijalom i smanjujući vreme mirovanja.

Rezultati: Primena transportnih traka je rezultirala značajnim poboljšanjima efikasnosti. Linija za montažu postala je modernija, smanjujući vreme isporuke i povećavajući stope proizvodnje. Eliminacija ručnog rukovanja smanjila je rizik od grešaka i poboljšala ukupni kvalitet proizvoda. Kao rezultat toga, proizvođač automobila je postigao veću propusnost, uštedu troškova i povećano zadovoljstvo kupaca.

Trasing doo u svom portfoliju projekata ima sisteme za većinu inostranih kompanija iz ove oblasti koje su pokrenule proizvodnju u Srbiji i Regionu u poslednjih 15ak godina. Bez rezerve, jedan proizvođač ovog profila može imati samo značajne benefite ulaganjem u Intralogističke Sisteme odnosno u sisteme za unutrašnji transport i rukovanje teretima.

9.2 Studija poslovnog slučaja 2: Efikasna automatizacija skladišta sa transportnim sistemima

Industrija: E-commerce skladište i distribucija

Izazov: Kompanija za e-trgovinu suočila se sa izazovima u ispunjavanju brzo rastućih obima porudžbina i smanjenju vremena obrade porudžbina. Procesi ručnog komisioniranja i pakovanja doveli su do neefikasnosti i grešaka.

Rešenje: Kompanija za e-trgovinu investirala je u automatizovani sistem skladišta, uključujući sofisticirani sistem transportera. Trakasti transporteri su integrisani sa automatizovanom tehnologijom sortiranja i pakovanja kako bi se pojednostavio proces ispunjenja porudžbine.

Rezultati: Implementacijom transportnog sistema značajno je poboljšana automatizacija skladišta. Transporteri su efikasno transportovali proizvode do različitih radnih stanica, smanjujući vreme rukovanja i optimizujući izvršenje porudžbina. Automatizovani sistem sortiranja povećao je tačnost narudžbine i minimizirao greške. Kompanija za e-trgovinu doživela je bržu obradu i isporuku porudžbina, što je rezultiralo poboljšanim zadovoljstvom kupaca i konkurentskom prednošću na tržištu.

Ovo je zajednički opis za niz Trasing-ovih projekata koje smo sproveli u skladištima i distributivnim centrima, kao i centrima za izvršenje (fulfiling center) kod naših klijenata. Svi ovi projekti imaju zajedničko: uspešno izvršenje i rapidno poboljšani svi aspekti operisanja.

9.3 Studija poslovnog slučaja 3: Poboljšanje rukovanja prtljagom na prometnom aerodromskom terminalu

Oblast: Rukovanje prtljagom na aerodromu

Izazov: Međunarodni aerodrom suočio se sa izazovima u upravljanju sve većom količinom putničkog prtljaga, što je rezultiralo dužim čekanjem i izgubljenim prtljagom.

Rešenje: Aerodrom je implementirao najsavremeniji sistem za rukovanje prtljagom, uključujući transportne trake opremljene motorima na naizmeničnu struju. Sistem je koristio naprednu tehnologiju sortiranja i rutiranja za efikasno rukovanje putničkim prtljagom.

Rezultati: Sistem transportera je poboljšao efikasnost rukovanja prtljagom na aerodromu. Glatko i precizno kretanje prtljaga kroz proces sortiranja smanjilo je vreme čekanja i rizik od izgubljenog prtljaga. Pojednostavljeni sistem poboljšao je ukupno iskustvo putnika i povećao operativnu efikasnost aerodroma, što je dovelo do pozitivnih povratnih informacija od putnika i zainteresovanih strana.

Trasing doo isporučuje sisteme za rukovanje prtljagom za male i srednje aerodrome (do 1.000.000 putnika godišnje). Naši sistemi u Regionu operišu na aerodromima Niš i Banja Luka. Zahvaljujući iskustvu i mogućnostima, naša ponuda i post prodajna podrška je minimalno u nivou sa najvećim imenima iz ove branše. Kada govorimo o aerodromima u Regionu (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Crna Gora) – komparativno prednosti su na našoj strani, od podrške u sprovođenju posla do integracije i finansiranja samog projekta.

9.4 Studija slučaja 4: Racionalizacija sortiranja i isporuke paketa

Industrija: Poštanske i paketne usluge

Izazov: Veliki centar za distribuciju paketa borio se da se nosi sa sve većom količinom paketa zbog porasta porudžbina e-trgovine. Proces ručnog sortiranja doveo je do kašnjenja i neefikasnosti.

Rešenje: Distributivni centar je implementirao transportni sistem sa trakastim transporterima. Sistem je opremljen automatizovanom tehnologijom sortiranja kako bi se pojednostavilo sortiranje i rutiranje paketa.

Rezultati: Sistem transportera je značajno povećao efikasnost sortiranja i isporuke paketa. Automatizovani proces sortiranja je smanjio vreme obrade i greške, što je rezultiralo bržim i preciznijim rutiranjem paketa. Distributivni centar je ostvario povećani kapacitet protoka i poboljšana rešenja za isporuku “poslednje milje” odnosno poslednje etape u isporuci. Kupci su brzo primili svoje pakete, što je dovelo do povećanog zadovoljstva kupaca i konkurentske prednosti na tržištu.

U zaključku, studije slučaja iz stvarnog sveta pokazuju praktičnu primenu i prednosti transportera u različitim industrijama. Bilo da se radi o ekonomičnoj proizvodnji, automatizaciji skladišta, rukovanju prtljagom na aerodromu ili sortiranju paketa, transportne trake sa motorima na naizmeničnu struju su se pokazale kao instrumentalne u postizanju efikasnosti, uštede troškova i poboljšanog korisničkog iskustva. Ove studije slučaja ilustruju kako strateška implementacija transportnih sistema može dovesti do opipljivih poboljšanja operativnih performansi i zadovoljstva kupaca u različitim sektorima.

Trasing doo, kroz svoje projekte i isporučene i integrisane sisteme za intralogistiku odnosno unutrašnji transport i rukovanje teretima, svedoči o iskrenim i sjajnim reakcijama koje iskazuju naši klijenti kada rad sistema zaživi i kada se vidi veliko poboljšanje u redu i radu, povećanoj efikasnosti, kapacitetima i tačnosti te minimalnim greškama u 24/7 operacijama.

10. Budući trendovi u transportu jedinične robe

10.1 Integracija robotike i automatizacije:

Budućnost unutrašnjeg transporta jedinične robe usko je povezana sa napretkom u robotici i integraciji automatizacije. Integracija robotike sa transportnim sistemima može revolucionisati procese rukovanja materijalom, čineći ih efikasnijim, fleksibilnijim i prilagodljivijim. Kolaborativni roboti, takođe poznati kao koboti, postaju sve popularniji u ovom kontekstu, jer mogu bezbedno da rade zajedno sa operaterima, povećavajući produktivnost i bezbednost.

Robotske ruke integrisane sa/u transportnim sistemima mogu da se nose sa složenim zadacima kao što su biranje i postavljanje predmeta, montaža i provera kvaliteta. Ovi roboti se mogu programirati ili animirati da se prilagode različitim veličinama i oblicima proizvoda, što ih čini veoma raznovrsnim i pogodnim za različite industrije.

Napredak u veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju omogućava robotima da uče i optimizuju svoje radnje tokom vremena, dodatno povećavajući efikasnost i smanjujući potrebu za ručnim programiranjem.

10.2 Pametni transportni sistemi sa IoT vezom:

Koncept pametnih transportnih sistema sa povezivanjem na Internet stvari (IoT – Internet Of Things) postaje sve popularniji jer preduzeća traže više rešenja za rukovanje materijalom koja su zasnovana na podacima i koja reaguju. Senzori i uređaji sa omogućenim IoT-om integrisani u sisteme transportera mogu prikupljati i prenositi podatke u realnom vremenu o performansama transportera, protoku materijala i operativnom statusu.

Sa IoT konektivnošću, sistemi transportera se mogu nadgledati i kontrolisati na daljinu, omogućavajući operaterima da prate stanje transportera, identifikuju potencijalne probleme i vrše prediktivno održavanje. Ovaj proaktivni pristup minimizira vreme zastoja, produžava životni vek opreme i optimizuje ukupnu operativnu efikasnost.

Trasing doo ima iza sebe višegodišnju praksu praćenja instaliranih sistema na daljinu. Na taj način naši stručnjaci su u poziciji da daju aktivnu i trenutnu podršku i pomoć klijentima/korisnicima naših sistema, bilo kontrolom sistema, bilo setovanjem parametara na daljinu.

Pored toga, pametni transportni sistemi mogu pružiti vredan uvid u proizvodne procese, omogućavajući preduzećima da identifikuju mogućnosti za poboljšanje, pojednostave protok materijala i poboljšaju alokaciju resursa.

10.3 Održivost i zelene inicijative:

Održivost i zelene inicijative postaju značajni pokretači u dizajnu i implementaciji sistema za unutrašnji transport jedinične robe. Preduzeća se sve više fokusiraju na smanjenje uticaja na životnu sredinu i prihvatanje ekološki prihvatljivih praksi.

Jedna od ključnih oblasti fokusa je energetska efikasnost. Transportni sistemi sa energetski efikasnim komponentama, kao što su AC motori i pogoni sa promenljivom brzinom, doprinose manjoj potrošnji energije i smanjenju emisije gasova staklene bašte. Pored toga, integracija obnovljivih izvora energije, kao što je solarna energija, u transportne sisteme može dodatno poboljšati napore u pogledu održivosti.

Izbor materijala koji se koriste u transportnim trakama evoluira da bi ispunio ciljeve održivosti. Reciklabilni i biorazgradivi materijali postaju sve popularniji, smanjujući uticaj transportnih sistema na životnu sredinu na kraju njihovog životnog ciklusa.

Napori da se smanji otpad i optimizuje upotreba materijala takođe su deo prakse. Primenom naprednih tehnologija sortiranja i usmeravanja, preduzeća mogu da smanje otpad od ambalažnog materijala i optimizuju veličinu i težinu paketa, što dovodi do manjeg trošenja resursa tokom transporta.

Kako održivost postaje sastavni deo korporativnih vrednosti i očekivanja kupaca, preduzeća će nastaviti da usvajaju ekološki prihvatljiva i energetski efikasna rešenja u transportu jedinične robe, doprinoseći ekološki odgovornijoj i održivijoj budućnosti.

U zaključku, budućnost unutrašnjeg transporta jedinične robe tj Intralogistike  obeležena je integracijom robotike i automatizacije, razvojem pametnih transportnih sistema sa IoT konektivnošću i jakim fokusom na održivost i zelene inicijative. Ovi trendovi obećavaju revoluciju u praksi rukovanja materijalom čineći ih efikasnijim, vođenim podacima i ekološki svesnijim. Prihvatajući ove trendove, preduzeća mogu da budu na čelu tehnološkog napretka i kreiraju efikasnija i održivija rešenja za rukovanje materijalom.

11. Zaključak

Jedinični transport robe igra ključnu ulogu u različitim industrijama, uključujući proizvodnju, skladištenje, aerodromske operacije i usluge isporuke paketa. Trakasti transporteri, pokretani AC motorima, postali su kamen temeljac u efikasnim i besprekornim procesima rukovanja materijalom. U ovom članku istražili smo različite primene i prednosti trakastih transportera u jediničnom transportu robe, kao i potencijal za budući napredak u ovoj oblasti.

11.1 Rekapitulacija ključnih prednosti trakastih transportera u jediničnom transportu robe:

Trakasti transporteri nude nekoliko ključnih prednosti koje doprinose poboljšanoj operativnoj efikasnosti i produktivnosti:

 • Racionalizacija proizvodnih procesa: Trakasti transporteri automatizuju protok materijala, smanjujući ručno rukovanje i pojednostavljujući proizvodne procese u proizvodnim industrijama, omogućavajući brže proizvodne cikluse i poboljšanu ukupnu produktivnost.
 • Efikasne operacije skladištenja i distribucije: Transportne trake optimizuju upravljanje zalihama, izvršenje narudžbi i operacije ukrštanja u skladištima i distributivnim centrima, što dovodi do skraćenog vremena obrade narudžbi i većeg zadovoljstva kupaca.
 • Poboljšanje rukovanja prtljagom na aerodromu: Trakasti transporteri obezbeđuju glatko i bezbedno rukovanje prtljagom na aerodromima, poboljšavajući iskustvo putnika i smanjujući vreme čekanja.
 • Racionalizacija poštanskih i paketnih usluga: Trakasti transporteri omogućavaju efikasno rukovanje poštom i paketima, automatizujući procese sortiranja i distribucije, što rezultira bržom i tačnom isporukom.

11.2 Važnost AC motora za poboljšane performanse transportera:

AC motori igraju ključnu ulogu u poboljšanju performansi transportera i ukupne efikasnosti sistema:

 • Energetska efikasnost i uštede troškova: AC motori su poznati po svojoj visokoj efikasnosti, doprinoseći uštedi energije i smanjenju troškova u jediničnim operacijama transporta robe.
 • Uglađen i precizan rad: AC motori obezbeđuju glatko i precizno kretanje transportera, minimizirajući greške pri rukovanju materijalom i obezbeđujući nežno rukovanje osetljivom robom.
 • Održavanje i pouzdanost: Robusna konstrukcija i pouzdanost motora na naizmeničnu struju rezultiraju smanjenim zastojima i zahtevima za održavanjem, što dovodi do poboljšane pouzdanosti i performansi sistema.
 • Prilagodljivost i skalabilnost: AC motori nude fleksibilnost u dizajnu transportera i mogućnost prilagođavanja promenljivim zahtevima proizvodnje, što ih čini pogodnim za različite primene i industrije.

11.3 Potencijal za inovacije i rast:

Budućnost unutrašnjeg transporta jedinične robe ispunjena je uzbudljivim mogućnostima za inovacije i rast:

 • Integracija robotike i automatizacije: Integracija robotike i transportnih sistema otvara nove mogućnosti za efikasne i prilagodljive procese rukovanja materijalom, povećavajući produktivnost i smanjenje ručnog rada.
 • Pametni transportni sistemi sa IoT konektivnošću: transportni sistemi vezani za IoT omogućavaju praćenje podataka u realnom vremenu, prediktivno održavanje i donošenje odluka na osnovu podataka, što dovodi do optimizovanih performansi sistema.
 • Održivost i zelene inicijative: Održive prakse, kao što su energetski efikasne komponente, materijali koji se mogu reciklirati i smanjenje otpada, podstaći će razvoj ekološki prihvatljivih transportnih rešenja.

Kako tehnologija nastavlja da napreduje, preduzeća koja prihvataju ove buduće trendove će steći konkurentsku prednost poboljšanjem efikasnosti, smanjenjem troškova i promovisanjem održivih praksi u svojim operacijama unutrašnjeg transporta jedinične robe.

U zaključku, trakasti transporteri sa motorima na naizmeničnu struju su sastavni deo jediničnog transporta robe u različitim industrijama, nude brojne prednosti u pogledu efikasnosti, produktivnosti i zadovoljstva korisnika a posredno i kupaca. Budućnost ima ogroman potencijal za inovacije i rast u ovoj oblasti, kako preduzeća nastoje da prihvate napredne tehnologije i održive prakse. Ostajući na čelu ovog razvoja, kompanije mogu da kreiraju efikasna, fleksibilna i ekološki odgovorna rešenja za rukovanje materijalom, vodeći ih ka uspehu na dinamičnom globalnom tržištu.

Trasing doo u svom porfoliju projektuje, proizvodi i isporučuje trakaste transportere koji se kroz nomenklaturu proizvoda pojavljuju u nekoliko različitih tipova:

 • S.2000 klasični trakasti transporteri
 • S.4000 transporteri sa lamelastom trakom
 • S.5000 transporteri sa modularnom trakom

Sva tri tipa sadrže u sebi podtipove koje nazivamo modulima. Vodeći se modularnim pristupom mi konfigurišemo transportne sisteme upotrebom različitih modula prilagođenih konkretnim potrebama.

Pozovite nas ukoliko imate pitanja i potrebe u vezi transportnih sistema u vašem proizvodnom ili distributivnom i skladišnom procesu. 

Pišite autoru ovog teksta: Petar Gligorijević. Email: petar@trasing.co.rs

Primprema: TRASING MEDIA, Jul/Avgust 2023

Comments are closed.