Author: Trasing Media

Projekat: izrade rešenja i implementacije sistema za unutrašnji transport i manipulaciju i sortiranje u distributivnom centru. Investitor: CIAK AUTO Zagreb, Hrvatska;Krajnji korisnik: CIAK AUTO Zagreb, Hrvatska;Početak projekta: Mart 2020. Opis: Sistem transporta plastičnih koleta (dim.600x400x400(mm)). objedinjena komunikacija na 3 nivoa, prizemlje +1+1. Sa gornjih nivoa koleta se kreću transporterima i spuštaju spiralvejorima – spiralnim transporterima na parter nivo gde se vrši sortiranje. Kapacitet sistema je 700 koleta na čas, odakle 70% sa partera, 20% sa prvog i 10% sa drugog nivoa. Dodatna nota: Sistem je krajnje sofisticiran i automatizovan, koristi komponente, sisteme i platforme nekoliko renomiranih igrača iz ovog biznisa. Trasing…

Read More

https://youtu.be/MEDqsM0USIw U prvoj polovini 2020e godine, sproveli smo i uspešno predali projekat investitoru, kompaniji Henkel. U pitanju je TWINS 3.0 projekat unutrašnjeg transporta i manipulacije materijalom. Sistem se sastoji od modularnih transportera iz serije S5000, spiralnih liftova (Spiralveyor) kao i specijalnih uređaja – modula za skretanje i pneumatskih gurača materijala (kutije). Srce sistema čine vrhunske komponente koje su ugrađene (Flexlink, Intralox, SEW) a mozak kojim se upravlja – osmišljen je i programiran je “in house” tj – kod nas. Saznajte više na našem sajtu ili nas jednostavno – pozovite.

Read More

https://youtu.be/1xRmJRwuAK0 Serija S3000/Transporteri sa Rolnom/Rolgang – predstavlja jednu od 5 osnovnih serija transportera iz Trasing Conveyors (Trasing doo) proizvodnog programa transportnih sistema. Serija obuhvata više tipova transportera sa rolnama, u zavisnosti od zahteva same aplikacije. O detaljima i varijacijama, molimo posetite www.transportnisistemi.rs

Read More